Titel

Lexicon bij Hoofdstuk 4 over Paranormaal Genezen

Geplaatst door

Parapsychologische Encyclopedie   (publicatiedatum: 4 October, 2006)

Samenvatting

Lexicon bij Hoofdstuk 4 van de Encyclopedie van de Parapsychologie over Paranormaal Genezen


Tekst

 

Lexicon bij paranormaal genezen

Acupunctuur: Chinese en Japanse techniek voor diagnosticeren, therapie en plaatselijke verdoving die naar verluidt al zo’n 5000 jaar wordt toegepast. Men plaatst hierbij lange, dunne metalen naalden in bepaalde punten in de zogeheten meridianen. Er wordt steeds meer erkend dat de acupunctuur echt werkt, hoewel haar werking theoretisch onverenigbaar lijkt met de westerse geneeskunde. Volgens veel bronnen zou de achterliggende theorie bij de acupunctuur over een levenskracht Ch’i of Ki sterk overeenkomen met westerse theorieën over een fijnstoffelijk lichaam.

Acupressuur: geneeswijze waarbij men dezelfde punten bewerkt als in de acupunctuur, maar nu door er op te drukken.

Afstandsbehandeling: behandeling door een paranormaal genezer van een patiënt die niet aanwezig is.

Afschermen: beschermen tegen negatieve ‘energetische invloeden’.

Agpaoa, Tony: bekende Filippijnse spiritistische psychisch chirurg die met blote handen operaties zou hebben uitgevoerd. Hoewel er veel bloed vloeide bleven er na afloop bijna geen lidtekens over. Agpaoa is erg controversieel gebleven onder parapsychologen.

Animal magnetism: Engels voor dierlijk magnetisme.

Attevelt, Hans: Nederlandse psycholoog die onderzoek naar de effecten van paranormaal genezen

Bio-energetica: één van de vormen van zogeheten energetisch lichaamswerk, waarbij de ‘taal van het lichaam’ wordt gebruikt om problemen van de geest te helpen oplossen. Door middel van oefeningen zoals ademhaling, geluid en beweging wordt contact gemaakt met spanning in het lichaam, waardoor deze ervaren kan worden en daardoor kan veranderen. Alexander Lowen is de grondlegger van Bio-energetica, die is gebaseerd op het werk van Wilhelm Reich. Lowen ontdekte naar eigen zeggen dat fysieke activiteit niet alleen leidt tot fysieke gezondheid, maar ook effect heeft op de geestelijke gezondheid.

Bio-resonantie: alternatieve behandelingsmethode, ook wel aangeduid als MORA-therapie. Vernoemd naar de arts Morell en de ingenieur Erich Rasche die samen een apparaat ontwikkelden om de elektromagnetische frequenties bij levende wezens te lezen en te herstellen.  

Blokkade: punt in de aura waarop de energie of levenskracht niet goed zou doorstromen.

Boventoonzang: typische Mongoolse, Tuva- (Siberische), Indiase en Tibetaanse manier van zingen die volgens sommigen van invloed zou kunnen zijn op de aura. Boventoonzang bestaat uit een zeer verfijnde articulatie van klinkers, waardoor de boventonen hoorbaar worden als quasi zelfstandige fluittonen. Wanneer er teksten gereciteerd worden op één toon of op een eenvoudige melodie klinken er altijd boventonen mee, bijvoorbeeld ook in Gregoriaanse zang of bij het zingen van mantra's.

Celestijnse belofte, de: populaire spirituele roman van James Redfield, waarin onder andere het thema fijnstoffelijkheid aan bod komt.

Chirurgie op het astrale lichaam: vorm van paranormale chirurgie.

Christian Science: vorm van gebedsgenezing, ontwikkeld door de Amerikaanse Mary Baker Eddy. Beweging rond die vorm van gebedsgenezing met eigen doctrines. Zou ook werken bij patiënten die geen lid zijn van de beweging.

Convulsionnaires van St. Médard: bizarre18e eeuwse stroming die zich groepeerde rond de graftombe van de charismatische jansenistische abt François (de) Paris. De aanhangers vertoonden paranormale verschijnselen zoals wonderbaarlijke genezingen van allerlei ziekten, het verdragen van keiharde klappen en zelfs (pogingen tot) wurging, kruisiging of steekwonden zonder dat er littekens te zien waren, levitaties, het overnemen van lichamelijke lijden van anderen en gedachtenlezen.

Cornielje: achternaam van enkele paranormaal genezers. Werkzaam in Nederland en Duitsland.

Curandero: Spaanse term voor paranormaal genezer.

Doorgeefluik: instrument van hogere machten.

Eddy, Mary Morse Baker: Amerikaanse schrijfster en stichtster van de Christian Science (1821-1910).

Edwards, Harry: zeer bekende Britse genezer (1883-1976).

Energetisch: van energie, van levenskracht.

Energie: levenskracht. De term energie heeft in deze context niets te maken met het natuurkundige begrip energie.

Energielichaam: fijnstoffelijk lichaam, aura.


Energie-overbrenging: proces waarbij levenskracht van het ene energielichaam op het andere wordt overgebracht.

Estebany, Kolonel Oskar: bekende Hongaarse genezer en proefpersoon bij onderzoekingen naar psychokinetische effecten op levende systemen.

Fludd, Robert: Britse aanhanger van Paracelsus, schrijver en mysticus (1574-1637). Had positieve suggestieve invloed op zijn patiënten. Benadrukte het concept van een Anima Mundi oftewel algeest of –ziel. De menselijke ziel is verwant aan de alziel en vormt het vitale principe. Werd beschuldigd van ketterij, maar verdedigde de stelling dat zijn gedachten in overeenstemming waren met het christendom. Stond een spirituele alchemie voor.


Gebedsgenezing: bidden om wonderbaarlijke genezingen.

Geestelijke genezing: genezing met behulp van de genade van God.

Geesteskracht: (genezings)kracht van de geest.

Genezend Medium: paranormaal genezer die geholpen zou worden door geesten van overledenen.

Genezer: afkorting van paranormaal of geestelijk genezer.

Guérisseur: Frans voor paranormaal genezer.

Hahnemann, Christian Friedrich: arts en grondlegger van de homeopathie.


Handoplegging: paranormaal genezen.

Heilmagnetisme: paranormaal genezen.

Holistische geneeskunde: geneeskunde die uitgaat van het samengaan van fysieke en niet-fysieke factoren in ziekte en genezing.

Hofmans, Greet: Nederlandse gebedsgenezeres die met name bekend is geworden door de overmatige levensbeschouwelijke invloed die zij zou hebben gekregen op de toenmalige koningin Juliana.

Homeopathie: alternatieve geneeswijze gebaseerd op de geschriften van Christian Friedrich Hahnemann. Baseert zich op het principe dat geneesmiddelen horen te lijken op de ziekteverwekkers. Gebruikt verdunningen waarin soms niet eens één molecuul van de oorspronkelijke stof terug te vinden is. Radicaal onverenigbaar met de gangbare geneeskunde, zoals Jacques Benveniste, een hedendaagse onderzoeker naar homeopathie, pijnlijk moest ervaren.

Iatrosofie: alternatieve geneeswijze gebaseerd op de antroposofie, theosofie en homeopathie. Staat over het algemeen zeer slecht aangeschreven onder reguliere artsen.

Iriscopie: alternatieve geneeswijze die zich baseert op de analyse van patronen in de iris van een patiënt.

Johan Borgman College: instituut dat opleidingen tot paranormaal genezer aanbiedt.

Jomanda: huidige naam van populair Nederlands genezend medium, geboren in 1948 als Joke Damman. Was een tijd lang balletdanseres. Krijgt een zeer slechte pers door haar soms onhandige uitspraken en (al dan niet vermeend) gebrek aan samenwerking met reguliere artsen. Heeft grote, als positief ervaren invloed op haar aanhangers. Zou spectaculaire genezingen op haar naam hebben staan, wat voor een deel gerelativeerd wordt door het werk van Ewald Vervaet, maar toch niet geheel ontkracht. Zou ook paragnostisch begaafd zijn.

Klankhealing: genezing met behulp van klankschalen.

Klankschaal: instrumenten waarmee genezende klanken worden geproduceerd.

Klanktherapie: zie klankhealing.

Koninklijke aanraking: vermogen tot paranormale genezing dat toegeschreven werd aan koningen.

Kracht: afkorting van geesteskracht of levenskracht.

Kwakzalverij: het onbevoegd en ondeskundig uitoefenen van de geneeskunde, (tegenwoordig) dikwijls zonder kwade opzet.

Levenskracht: vitaliserende en genezende kracht verbonden aan het energielichaam of de aura.

Logurgie: ander woord voor paranormale chirurgie.

Magnetiseren: oude, maar nog steeds gangbare term voor paranormaal genezen, ontleend aan het mesmerisme.

Myss, Caroline: internationale organisator van workshops, spreker en auteur van enkele bestsellers over paranormaal genezen en het menselijk bewustzijn.

Natuurgeneeskunde: alternatieve geneeswijze die een ‘natuurlijke’ behandeling van ziekten voorstaat.

NFPN: Nederlandse Federatie van Paranormale en Natuurgenezers.

Noncebo: negatieve tegenpool van placebo.

NVGN: Nederlandse Vereniging van Geestelijke Genezers.

Ontlading: het vrijkomen van geblokkeerde energie.

Paranormale chirurgie: het uitvoeren van paranormale operaties met behulp van overleden artsen, populair in Brazilië en de Filippijnen. Zeer controversieel, ook onder ruimdenkende parapsychologen.

Paranormale geneeswijze: paranormaal genezen.

Paranormale therapie: bescheidenere, ‘modieuze’ term voor paranormaal genezen.

Psychoneuroimmunologie: studie van de invloeden van psychische factoren op het immuunsysteem.

Reich, Wilhelm: Amerikaanse (van Duitse herkomst) geestelijk vader van de zogeheten orgonen-theorie of orgonomie. Zeer controversieel.

Reiki: populaire vorm van genezen, sterk verwant aan paranormaal genezen. Baseert zich onder meer op Japanse concepten zoals de directe toepassing van chi (levenskracht). De laatste jaren zeer populair in westerse alternatieve kringen.

Royal Touch: Engelse term voor Koninklijke aanraking.

Spiritus Mundi: alles doordringende geest of ziel van het universum.

Strijken (strieken): populaire term voor paranormaal genezen.

Strijker (strieker): paranormaal genezer.

Therapeutic touch: recente vorm van alternatief genezen, sterk verwant aan paranormaal genezen.

Touch for health: recente vorm van alternatief genezen, sterk verwant aan paranormaal genezen.

Veerman-Croiset, Nannie: dochter van Gerard Croiset, werkzaam als paranormaal genezer.

Vervaet, Ewald: veelzijdig psycholoog en publicist. Deed onderzoek naar de paranormale genezingen van Jomanda en kwam tot zeer negatieve conclusies over haar. Erkent de mogelijkheid van paranormale verschijnselen en noemt hier zelfs een mogelijke eigen ervaring mee.

Vibratie: trilling die samenhangt met het fijnstoffelijk lichaam.

Voetreflexologie: alternatieve therapie verwant aan acupunctuur, waarbij bepaalde punten op de voeten verband zouden houden met de gezondheid van bepaalde organen.

Voetreflexzonemassage: zie voetreflexologie.

Voodoo death: het overlijden van mensen die vervloekt of behekst zijn door een voodoo-beoefenaar. Wordt meestal verklaard uit angst van de kant van het slachtoffer.

Vuile energie: onzuiverheden in de aura.

Worrall, Olga: Amerikaans paranormaal genezer die betrokken was bij studies naar de effectiviteit van psychokinetische invloeden op levende systemen.

Wijk, Eduard van: Nederlandse neurowetenschapper verbonden aan het International Institute of Biophysics in Neuss (Duitsland). Houdt zich bezig met paranormale therapie. Maakte een fietstocht om de wereld met zijn vriendin Elsbeth fabels om sponsorgeld op te halen voor twee projecten in India.

Zuiveren: het weghalen van vuile energie.

Zijlstra, Jan: Nederlands gebedsgenezer die naar verluidt zelfs in staat zou zijn (met de hulp van God) om ernstige ziekten te genezen.

  


Drs. Titus Rivas is verbonden aan Stichting Athanasia en is medewerker van o.a. het blad Terugkeer van Stichting Merkawah, ParaVisie, Paraview en Prana.

Rivas is altijd geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op parapsychologisch gebied en nodigt u uit uw eigen paranormale ervaringen met hem te delen: titusrivas@hotmail.com

Stichting Athanasia verzorgt bovendien parapsychologische consulten tegen tarieven gekoppeld zijn aan iemands uitkering. (Athanasia is een ideele stichting en de consulten komen uitsluitend ten goede aan haar activiteiten).