Titel

Lexicon bij Hoofdstuk 5 over Fijnstoffelijkheid

Geplaatst door

Parapsychologische Encyclopedie   (publicatiedatum: 4 October, 2006)

Samenvatting

Lexicon bij hoofdstuk 5 van de Encyclopedie van de Parapsychologie over Fijnstoffelijkheid.


Tekst

 

 

Lexicon bij fijnstoffelijkheid

Aardstralen: straling die verband zou houden met de aanwezigheid van verborgen onderaardse waterstromen en zou inwerken op een vastgehouden wichelroede.

Afschermingskastje tegen aardstralen: instrument om zich te beschermen tegen de kwalijke invloeden van aardstralen.

Arrival cases: gevallen waarbij een fijnstoffelijk dubbelganger van iemand ergens wordt gezien vlak voordat hij daar zelf is aangekomen.

Astraal lichaam: één van de fijnstoffelijke lichamen van de mens, volgens diverse esoterische stromingen. De term astraal (sterren-) verwijst naar een oud geloof dat het lichaam zou samenhangen met de sterren.

Atmosphère humaine: Franse term voor de aura.

Aura: fijnstoffelijk lichaam om het stoffelijke lichaam en daar doorheen.

Aura-reader: iemand die de aura van een cliënt interpreteert.

Aura-reading: consult van een aura-reader.

Aureool: straling om het hoofd van heiligen en engelen.

Baguette divinatoire: Frans voor wichelroede.

Bio-geometrie: alternatieve theorie, ontwikkeld door de Egyptenaar Ibrahim F. Karim, die uitgaat van de invloed op geometrische figuren op het energielichaam of levensveld.

Bionen: energievoertuigen die overgangsstadia vormen tussen niet-levende en levende materie, volgens de orgonomie van Wilhelm Reich.

Blondlot, René Prosper: Franse arts (1849-1930) die beweerde een nieuwe vorm van straling te hebben ontdekt, de zogeheten N-straling. Zou bevestigd zijn door diverse andere wetenschappers, maar uiteindelijk toch alleen op zelfbedrog berusten. Het geval van Blondlot wordt misbruikt door anti-wetenschappelijke bewegingen die vinden dat het de algemene onbetrouwbaarheid en willekeur van de wetenschap aantoont.

Buddhi: hoger geestelijk orgaan overeenkomend met de intuïtie en verbonden aan de voorhoofdschakra.

Burr, Harold Saxton: Amerikaanse arts die een concept van elektro-dynamische levensvelden (life fields of L-fields) voorstond en daar onderzoek naar deed waaruit onder meer een samenhang tussen veranderingen in levensvelden en ziekte bleek.

Causaal lichaam: een van de fijnstoffelijke lichamen volgens diverse esoterische stromingen

Chakra: energieknooppunt in de aura.

Cheops, Piramide van: beroemde piramide bij Gizeh, van oudsher omgeven door mysteries. Er zou bijvoorbeeld een speciale energie uitgaan van deze piramide. Eigenlijk Khufu in het Egyptisch.

Chi: Chinese term voor levenskracht of –energie.

Collectieve gedachtevelden: term voor het collectief onderbewustzijn.

Coué, Emile: Apotheker en psychotherapeut uit Champagne. Stichtte school voor toegepaste psychotherapie. Propageerde het gebruik van autosuggestie voor zelfgenezing.

Couéisme: vorm van autosuggestie gebaseerd op de theorieën van Emile Coué. Bekend om de effectieve autosuggestieve formule: ‘het gaat elke dag beter en beter en beter met mij’.

Divining rod: Engelse term voor wichelroede.

Doppelgänger: Duitse term voor geprojecteerd dubbel.

Dubbel: fijnstoffelijk lichaam dat kan uittreden en daarbij (zonder dat de persoon zelf zich daarvan bewust is) kan verschijnen aan derden.

Dubbelganger: geprojecteerd dubbel.

Ectoplasie: term van F.W.H. Myers om een uit het lichaam voortkomende levenskracht of –energie mee aan te duiden die een rol zou spelen bij paranormaal genezen, materialisaties, etc.

Ectoplasma: naar buiten tredende substantie, bij sommige parergasten een meer of minder dik-vloeibare stof die uit lichaamsopeningen zoals de mond en neus naar buiten komt, allerlei vormen zou kunnen aannemen en zelfs kan leiden tot materialisaties. Zou zich na enige tijd weer terugtrekken in het lichaam van de parergast zonder sporen achter te laten.

Edelstenentherapie: alternatieve geneeswijze die uitgaat van een soort genezende straling verbonden aan edelstenen en mineralen.

Elektromagnetische velden: velden die een rol zouden spelen bij het in stand houden van een organisme.

Ertel, Suitbert: onderzoeker, verbonden aan de Universiteit van Goettingen die een literatuuronderzoek deed naar de experimenten rond de theorieën van Rupert Sheldrake en deze ook zelf empirisch toetste. Concludeert aan de hand daarvan dat Sheldrakes werk zeer serieus genomen dient te worden.

Etherisch lichaam: één van de fijnstoffelijke lichamen van de mens, volgens esoterische stromingen. De naam is afgeleid van een inmiddels verworpen natuurkundig concept, de ether.

Fluïdaal: behorend tot het fluïdum.

Fluidalkörper: Duitse term voor fluïdum.

Fluïdum: mesmeristisch concept, overeenkomend met energielichaam.

Formatieve causatie: theorie van de alternatieve bioloog Rupert Sheldrake die stelt dat organismen mede gevormd worden door morfogenetische velden.

Fijnstoffelijk: bestaand uit een ijle stof, niet reduceerbaar tot de grofstoffelijke materie.

Fijnstoffelijk lichaam: lichaam van ijle, fijnstoffelijke stof.

Gedachtenveld: term van Rupert Sheldrake voor ziel of geest.

Grofstoffelijk: behorend tot de 'normale' fysieke wereld of ons fysieke lichaam. Staat tegenover fijnstoffelijk.

Hartchakra: chakra ter hoogte van de hartstreek.

Hoofdchakra’s: zeven belangrijke chakra’s die zich bevinden ter hoogte van belangrijke klieren en organen.

Hylisch pluralisme: positie die stelt dat de mens meer dan een lichaam kent.

Ida: belangrijk energiekanaal (nadi).

Karagulla, Shafica: bekendeTurkse onderzoekster van ESP en aura’s.

Keelchakra: chakra ter hoogte van het strottenhoofd.

Kilner, Walter J.: Engelse arts die techniek ontwikkelde waarmee men aura’s zou kunnen waarnemen. Het gaat om speciaal geverfde glasplaten die werken als een soort bril waarmee men het vermogen om aura’s te zien zou kunnen bevorderen. Kilner beweerde dat hij in staat was om aan de hand van zijn waarnemingen ziekten in een vroeg stadium vast te stellen.

Kirlian, Semyon: Russische uitvinder van de Kirlian-fotografie.

Kirlian-fotografie: speciaal procédé waarbij men een foto maakt door het sturen van een hoog voltage door een fotografische plaat. Op deze manier zou men de aura kunnen vastleggen. Het is de vraag of de Kirlian-fotografie wel iets te maken heeft met de aura, of hier slechts oppervlakkig beschouwd aan verwant lijkt.

Kleurenleer: leer van de betekenis van kleuren, al dan niet in verband gebracht met de aura.

Kruinchakra: chakra ter hoogte van de kruin.

Kundalini yoga: vorm van yoga gericht op het vrijmaken van weldadige energie. Het wordt sterk afgeraden deze zonder begeleiding te beoefenen omdat de energie ook zeer destructief kan uitwerken als je niet weet hoe je er mee moet werken.

Lamarckianisme: door de gangbare biologie verworpen theorie over erfelijkheid, volgens welke verworven eigenschappen genetisch worden doorgegeven aan volgende generaties. Rupert Sheldrake biedt de mogelijkheid om een deel van de Lamarckiaanse theorie te incorporeren als eigenschap van morfogenetische velden.

Ley-lijnen: lijnen die over de aarde lopen en die een magische energie of levenskracht zouden bevatten, mogelijk verwant aan de levenskracht bij paranormaal genezen.

Meek, George W.: veelzijdig Amerikaans parapsychologisch onderzoeker naar leven na de dood, contact met overledenen, paranormaal genezen en aura’s.

Meridiaan: energiebaan.

Meta-organisme: fijnstoffelijk lichaam, term van Poortman.

Morfische resonantie: hypothetisch proces, dat lijkt op telepathie, waarbij morfogenetische velden buiten ruimte tijd en met elkaar zouden communiceren (resoneren). Concept van Rupert Sheldrake.

Morfogenetisch: vorm gevend aan een organisme.

Morfogenetisch veld: afwijkend theoretisch concept van een veld dat betrokken zou zijn bij de vorming van een organisme. Term van Rupert Sheldrake.

Moss, Thelma: Amerikaanse parapsychologe (1918-1997). Voorstander van Kirlian-fotografie, die veel deed om deze te verbreiden.

Motoyama, Hiroshi: Japans parapsycholoog, shinto-priester en genezer. Bestudeerde onder meer aura’s, chakra’s en paranormaal genezen.

Nadi: energie-kanaal volgens de Kundalini Yoga. De drie voornaamste nadi’s zijn de Susumna, Ida en Pingala.

Nervengeist: mesmeristische aanduiding voor een fijnstoffelijk lichaam.

Nimbus: aureool.

N-straling: straling die ontdekt zou zijn door René Prosper Blondlot.

Ochêma: fijnstoffelijk voertuig van de ziel. Titel van een boek van Poortman.

Od: term van Von Reichenbach voor ‘energie’ rond voorwerpen, mensen en magneten.

Orgon: levenskracht of energie, term van Wilhelm Reich.

Paracelsus, Theophrastus: Middeleeuwse arts die de medische kennis van zijn tijd synthetiseerde. Had een holistische wereldbeeld waarin alles met alles samenhangt. Zag de mens als microkosmos die de makrokosmos weerspiegelt.

Patanjali: Indiase schrijver van verhandeling over yoga.

Perisprit: fijnstoffelijk lichaam. Term van Allen Kardec.

Pingala: energiekanaal (nadi).

Piramidologie: alternatieve studie van energieën en andere mysterieuze eigenschappen die verbonden zouden zijn aan piramides.

Pneuma: fijnstoffelijk lichaam (althans zo gebruikt door Poortman)

Pneumatologie: leer van fijnstoffelijke lichamen.

Prana: Indiaas concept van energie of levenskracht.

Pranayama: yoga-systeem voor de beheersing van prana. Werkt onder andere met intensieve ademhalingsoefeningen.

Qi: zie chi.

Qi gong: Chinees systeem ter beheersing van Qi of Chi.

Quakers: eigenlijk bijnaam voor de zogeheten Religious Society of Friends. Oorspronkelijk christelijke religieuze beweging, ontstaan in de 17e eeuw. Tegenwoordig meestal vrijzinnige, tolerante en sterk individualistische stroming die openstaat voor inzichten uit allerlei spirituele tradities.

.

Quellensucher: Duits voor wichelroedeloper.

Radionica: methode ter detectie en manipulatie van subtiele energieën.

Rhabdomancie: Franse term voor wichelroedelopen.

Rochas, Albert de Rochas: vroege Franse onderzoeker van allerlei paranormale verschijnselen (1837-1914). Onderzocht met name vorige levens, maar ook een gevoeligheid om het lichaam heen die kon samenhangen met een aura of fijnstoffelijk lichaam.

Seksuele magie: magie waarbij men seksuele energie benut voor spirituele ontwikkeling of genezing.

Sheldrake, Rupert: veelzijdige en controversiële Britse botanicus, theoretisch bioloog en filosoof. Schrijver van A New Science of Life waarin hij zijn theorie van de zogeheten morfogenetische velden uiteenzet. Ook onderzoeker naar ESP bij dieren. Wordt extra vijandig bejegend door het hoge niveau van zijn anomale wetenschap. Had in de Nederlandse skepticus Piet Vroon (mogelijk om dezelfde reden) een sympathisant.

Siddha: iemand die over siddhi’s beschikt.

Siddhi: yoga-term voor paranormaal vermogen.

Sourcier: Frans voor wichelroedelopen

Sourcellerie: Frans voor wichelroedelopen om water op te sporen.

Subtiel lichaam: fijnstoffelijk lichaam.

Susumna: belangrijk energiekanaal (nadi).

Tai chi: Chinees systeem van oefeningen ter beheersing van chi.

Tantra: van oorsprong Indiaas systeem ten behoeve van spirituele groei dat gebruik maakt van alle neigingen van de mens. Vooral bekend vanwege seksuele rituelen, met name bij de beweging van Osho.

Teleplasma: ander woord voor ectoplasma.

Tesla, Nicolai: Kroatische fysicus die naar Amerika emigreerde (1856-1943). Veelzijdig uitvinder, die wordt beschouwd als één van de vooraanstaande wetenschappers die de weg hebben geëffend voor allerlei hedendaagse technologische ontwikkelingen. Naar verluidt hadden bepaalde uitvindingen van Tesla te maken met fijnstoffelijkheid en paranormale verschijnselen.

Veldentheorie: zie Burr en Sheldrake.

Vitalisme: stroming die stelt dat er bij het leven van een organisme meer betrokken is dan alleen dode, levenloze stof, namelijk een vitaal of bezielend principe.

Von Reichenbach, Freiherr Karl Ludwig: Duitse scheikundige, natuurwetenschapper, natuurfilosoof en industrieel (1788-1869). Deed onder meer onderzoek naar een vorm van energie die hij Od doopte.

Voorspook: zie dubbel. De term duidt op het fenomeen dat iemands komst kan worden voorafgegaan door een verschijning van zijn gestalte.

Waterdivining: Engels voor wichelroedelopen gericht op het vinden van water.

Wichelroede: een gevorkte houten tak of een V-vormig gebogen metalen stang of draad, die in handen van de wichelroedeloper door middel van motorische automatismen op bepaalde ogenblikken in een uitslaande of draaiende beweging wordt gebracht. Zou onder meer gebruikt kunnen worden om aardstralen op te sporen.

Wichelroedeloper: iemand die werkt met een wichelroede.

Wünschelrute: Duits voor wichelroede.


Drs. Titus Rivas is verbonden aan Stichting Athanasia en is medewerker van o.a. het blad Terugkeer van Stichting Merkawah, ParaVisie, Paraview en Prana.

Rivas is altijd geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op parapsychologisch gebied en nodigt u uit uw eigen paranormale ervaringen met hem te delen: titusrivas@hotmail.com

Stichting Athanasia verzorgt bovendien parapsychologische consulten tegen tarieven gekoppeld zijn aan iemands uitkering. (Athanasia is een ideele stichting en de consulten komen uitsluitend ten goede aan haar activiteiten).