Titel

Lexicon bij Hoofdstuk 6 over Uittredingen

Geplaatst door

Parapsychologische Encyclopedie   (publicatiedatum: 4 October, 2006)

Samenvatting

Lexicon bij Hoofdstuk 6 van de Encyclopedie van de Parapsychologie over Uittredingen.


Tekst

 

Lexicon bij uittredingen

Astrale projectie: projectie van het astrale lichaam, uittreding.

BLE: afkorting van Buiten-Lichamelijke Ervaring.

Buiten-Lichamelijke Ervaring: uittreding.

Carrington, Hereward: laat 19e eeuws en vroeg 20e eeuws Brits parapsycholoog. Onderzocht allerlei spiritistische verschijnselen. Schreef samen met Sylvan Muldoon (die zelf uittredingen had gehad) het boek The Projection of the Astral Body.

Crookall, Robert: Britse auteur en onderzoeker van uittredingen. Verzamelde spontane gevallen op dit gebied en schreef daar systematische verhandelingen over.

Droommachine van Hearne: machine die verschillende fasen van het slapen en dromen detecteert en de proefpersoon extern kan stimuleren zodat deze eerder een lucide droom krijgt. Ontwikkeld door Keith Hearne.

Fox, Oliver: autodidactische amateur die een boek schreef over zijn eigen ervaringen met astrale projectie tussen ongeveer 1900 en 1930.

Green, Celia: Britse filosofe, psychologe en arts. Deed baanbrekend onderzoek naar onder andere lucide dromen en uittredingen.Runt het zogeheten Oxford Forum voor radicale filosofische ideeën.

Hadesreis: uittreding naar het hiernamaals.

Harary, Stuart (Stewart) ‘Blue’: bekende Amerikaanse proefpersoon bij experimenten met BLEs, door sommigen aangeduid als Keith ‘Blue’ Harary. Deed mee aan onderzoek van Scott Rogo.

Hearne, Keith: Britse arts die de eerste doctorstitel ontving op basis van onderzoek naar de lucide droom, aan de Universiteit van Liverpool. Ontwikkelde onder meer een droommachine.

LaBerge, Stephan: pionier op het gebied van onderzoek naar lucide dromen. Psychofysioloog en onderzoeker aan de faculteit van psychologie aan de Stanford Universiteit en onderzoeksleider bij het Lucidity Institute. Toonde het belang van lucide dromen voor psychotherapeutische en gezondheidspsychologische doeleinden aan. Ontwikkelde MILD.

Locales van Monroe: onaardse plaatsen die Robert Monroe bezocht zou hebben tijdens zijn uittredingen.

Lucide dromen: dromen waarin de dromer beseft te dromen en zijn dromen bewust kan sturen.

Maissan, Frans: hedendaagse Nederlandse auteur en onderzoeker van lucide dromen.

MILD: afkorting van Mnemonic Induction of Lucid Dreaming.

Metachoric-type experiences: ervaringen waarbij de normale omgeving volledig vervangen lijkt door een hallucinatoire omgeving, ook als deze bijna een exacte kopie lijkt van de normale omgeving.

Mnemonic Induction of Lucid Dreaming: techniek om lucide dromen op te wekken, ontwikkeld door Stephan LaBerge. Hierbij prent je jezelf tijdens een waaktoestand onder andere in dat je de volgende keer dat je droomt, wilt beseffen dat je droomt, en fantaseer je over je lucide dromen. Zou werkelijk een toename in lucide dromen veroorzaken.

Monroe, Robert: succesvolle zakenman en eigenaar van radiostations die totaal geen interesse had in het occulte. Kreeg spontaan BLE en slaagde er op den duur in willekeurig uittredingen op te wekken. Schreef boeken over zijn ervaringen. Stichtte Monroe Institute.

Monroe Institute: instituut vernoemd naar Robert Monroe dat onder meer onderzoek doet naar BLEs.

Muldoon, Sylvan: Britse uittreder die boek schreef met Hereward Carrington, The Projection of the Astral Body.

OBE: gangbare Engelse afkorting van Out of the Body Experience.

OOBE: minder gangbare Engelse afkorting van Out of the Body Experience.

Out-of-the-body experience: Engels voor BLE of uittreding.

Projeciologia: term van Waldo Vieira voor studie van uittredingen.

Psychische excursie: ander woord voor uittreding.

Registratie- en Ontwikkelingsinstituut Natuurlijke Geneeswijzen: onafhankelijk registratieinstituut dat informatie biedt over natuurlijke geneeswijzen. Registreert sinds 1989 therapeuten die voldoen aan de eisen ten aanzien van opleiding, bij- en nascholing en praktijkervaring. Afgekort als (de) RING.

Reis van de ziel: ander woord voor uittreding.

RING: zie Registratie- en Ontwikkelingsinstituut Natuurlijke Geneeswijzen.

Spiegelland: term voor de wereld waarin Alice volgens boeken van Lewis Carroll terechtkomt. Lijkt op wereld van uittredingen.

Swann, Ingo: Amerikaanse kunstenaar en proefpersoon bij experimenten met Remote Viewing en uittredingen.

Tanous, Alex: Amerikaans paragnost en parapsycholoog (1926-1990). Deed onder andere mee aan onderzoek naar buiten-lichamelijke ervaringen. Er bestaat een Alex Tanous Foundation die naar hem vernoemd is.

Uittreding: buiten-lichamelijke ervaring waarbij men het gevoel heeft geestelijk en mogelijk ook fijnstoffelijk zijn lichaam te hebben verlaten.

Vardøgr: Noorse term voor (fijnstoffelijke) dubbelganger (Duits: Doppelgänger) die wordt waargenomen voor iemands fysieke aankomst . In heel Scandinavië is het concept van zo'n dubbelganger wijdverbreid. Een specifiek Zweedse aanduiding luidt komma första gången, dat volgens Nils Olof-Jacobson eigenlijk "het eerst aankomen" betekent.

Vieira, Waldo: Braziliaans onderzoeker van uittredingen en bewustzijn. Schreef encyclopedie der zogeheten projeciologie.

Yram: auteursnaam van Franse occultist die willekeurig uit zijn lichaam leerde te treden. Meende dat een goede gezondheid en psychologische en lichamelijke voorbereiding van belang waren om naar believen te kunnen uittreden.

Zielereis: zie uittreding.

Zilveren koord: fijnstoffelijk koord waarmee het uitgetreden fijnstoffelijk lichaam verbonden zou zijn aan het fysieke lichaam.


Drs. Titus Rivas is verbonden aan Stichting Athanasia en is medewerker van o.a. het blad Terugkeer van Stichting Merkawah, ParaVisie, Paraview en Prana.

Rivas is altijd geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op parapsychologisch gebied en nodigt u uit uw eigen paranormale ervaringen met hem te delen: titusrivas@hotmail.com

Stichting Athanasia verzorgt bovendien parapsychologische consulten tegen tarieven gekoppeld zijn aan iemands uitkering. (Athanasia is een ideele stichting en de consulten komen uitsluitend ten goede aan haar activiteiten).