Titel

Lexicon bij Hoofdstuk 10 over Synchroniciteit

Geplaatst door

Parapsychologische Encyclopedie   (publicatiedatum: 5 October, 2006)

Samenvatting

Lexicon bij Hoofstuk 10 van de Encyclopedie van de Parapsychologie over Synchroniciteit


Tekst

 

 

Lexicon bij Toeval

Aangekondigde dood: dood die wordt aangekondigd door al dan niet symbolische voortekenen.

Aantrekken van je lot: theorie dat sommige mensen door hun instelling al dan niet bewust in staat zijn om een bepaald lot aan te trekken.

Acausaal verband: inhoudelijk verband tussen twee fenomenen die geen causaal, oorzakelijk verband met elkaar hebben.

Amulet: voorwerp dat geluk zou brengen en ongeluk zou afweren.

Apophenia: spontane waarneming van verbanden en zin van totaal losstaande gebeurtenissen. Psychiatrisch verschijnsel.

Archetypen: belangrijk concept uit de Jungiaanse analytische psychologie. Duidt symbolische beelden aan die de moderne mens geërfd zou hebben van de oermens, zoals het (uitkomen van een) ei als symbool voor een psychische wedergeboorte. Spelen volgens Carl Gustav Jung een grote rol in ons onderbewustzijn en daardoor ook in dromen en bij psychotherapie. Ook van belang bij diens theorie over synchroniciteit.

Blauwdruk: onderliggend (hoger) plan volgens welke de persoonlijke of wereldgeschiedenis zich zou voltrekken.

Bohm, David: vooraanstaand natuurkundige. Staat een theorie van een impliciete orde voor die ten grondslag zou liggen aan de externe, expliciete orde en deze ook zou omvatten. Vat het heelal op als een groot hologram, waarbij elk gedeelte aanwezig is in elk ander deel. Causaliteit zou volgens hem vaak een kwestie van een soort synchroniciteit kunnen zijn.

Chandu, Jack F. : bekende auteur over occulte verschijnselen. Astroloog en pendelaar.

Coïncidentie: in elk geval schijnbaar toevallige samenloop.

Cosmic Joker: een principe in de werkelijkheid dat opzettelijk zou leiden tot bizarre en humoristische gebeurtenissen ‘met een knipoog’.

Diepere verbanden: Verbanden tussen gebeurtenissen die causaal niets met elkaar te maken lijken te hebben.

Fatalisme: sterk geloof in het lot en in de onontkoombaarheid daarvan.

Geluksdag: concept dat verwijst naar de notie dat perioden gekenmerkt kunnen zijn door een bepaalde aard of sfeer.

Geluksgetal: voor iedereen verschillend getal dat mits gerespecteerd geluk zou aantrekken.

Gelukskoekje: Chinees gebruik van een koekje met daarin een soort orakeltekst.

Geluksvogel: iemand die op de een of andere manier meer dan gemiddeld geluk zou aantrekken.

Geschiedenis, herhaling van: concept dat historische gebeurtenissen niet lineair maar cyclisch zijn, zodat er steeds weer dezelfde dingen zouden gebeuren.

Guus Geluk: oorspronkelijk Nederlandse naam voor een Disney-figuurtje dat ingeburgerd is geraakt als benaming van een geluksvogel.

Halley, de komeet: het verschijnen van kometen zoals de komeet van Halley wordt van oudsher opgevat als negatief voorteken.

Impliciete orde: term van de natuurkundige Bohm. Orde die ten grondslag zou liggen aan acausale correlaties volgens zowel Bohm als E.Walker.

Ironie van het lot: merkwaardige wending in het lot die als voorbestemd kan worden opgevat. Bijvoorbeeld een geval van een blanke racist die moet kiezen tussen het aannemen van een donornier van een zwarte of sterven.

Kabalarians: merkwaardige hedendaagse stroming die uit iemands naam zijn persoonlijkheid afleidt.

Kammerer, Paul: vroeg 20e eeuwse Oostenrijke bioloog die het concept serialiteit formuleerde.

Kennedy/Lincoln, geval: mythe over overeenkomsten tussen de moorden op president Abraham Lincoln en John F. Kennedy.

Lot: sturend principe dat maakt dat gebeurtenissen (lotgevallen) een bepaalde richting uitgaan. Volgens Wilhelm von Scholz: ‘datgene wat onafhankelijk van de vooruit berekende gang van zaken, bevorderend of belemmerend, dikwijls genoeg beslissend, van buitenaf ingrijpt.’

Lotsbestemming: bestemming waar het lot op aanstuurt.

Mardorf, Elisabeth: Duitse psychotherapeute, geboren in 1950. Schrijfster over toeval en synchroniciteit.

Nomen est omen: Latijnse spreuk die ongeveer ‘je naam zegt iets over je persoonlijkheid’ betekent.

Non-localiteit: een quantum-principe van ‘holistische’ onderlinge verbondenheid dat onafhankelijk is van locatie in ruimte en tijd.

Omen: Latijn voor voorteken.

Parallelle levens: levens van twee historische personen die een opmerkelijke structurele overeenkomst vertonen, die niet op toeval lijkt te berusten.

Pauli, Wolfgang: vooraanstaand Oostenrijks theoretisch fysicus (1900-1958).

Pechvogel: het tegendeel van een geluksvogel.

Plutarchus: Grieks geschiedschrijver van onder meer een serie over parallelle levens.

Presidential Curse: vloek die op de Amerikaanse presidenten zou rusten, waardoor velen van hen gewelddadig aan hun eind zouden komen. 

Scholz, Wilhelm von: Duitse auteur (1874-1969) van Der Zufall und das Schicksal, overzichtswerk over zinvolle coïncidenties.

Serendipiteit: het vermogen om creatief gebruik te maken van toevallige gebeurtenissen of vondsten.

Serialiteit: concept van Paul Kammerer. Gebeurtenissen en voorwerpen zouden met elkaar samenhangen zonder dat er een causaal verband tussen bestaat. Bij serialiteit gaat het om het opeenvolgen van verwante gebeurtenissen, namen of dingen.

Serieel: uiting gevend aan serialiteit.

Sinister: onheilspellend

Synchroniciteit: principe van zinvolle, acausale verbanden in de werkelijkheid.

Talisman: ander woord voor amulet.

Toeval: a) een samenloop van omstandigheden die onderling geen causaal verband met elkaar houden, b) een onvoorspelbaar proces, hetzij principieel onvoorspelbaar (zoals volgens sommigen zou gelden voor bepaalde processen in de quantummechanica) hetzij praktisch gezien onvoorspelbaar.

Trickster: mythologische godheid die uit zou zijn op streken en practical jokes. Bijvoorbeeld de noorse god Loki. Verwant aan het begrip Cosmis Joker.

Vervloeken: het afroepen van ongeluk over iemand. Meestal wordt dit in het westen niet meer letterlijk opgevat. Bij natuurvolkeren wordt het echter gezien als een ernstige vorm van zwarte magie.

Vloek: uitspraak waarmee men iemand vervloekt.

Vloek van de Farao: folklore rond een effectieve vloek die over iedereen werd uitgesproken die de rust van de mummie van farao’s verbrak. Archeologen en avonturiers zouden op vreemde, onverwachte manieren vroeg aan hun eind zijn gekomen.Waarschijnlijk geen reëel verschijnsel.

Vogelwichelen: het ontlenen van informatie over het lot aan de vlucht van vogels.

Voorteken: teken waaruit men de toekomstige loop der gebeurtenissen kan afleiden.

Vrouwe Fortuna: allegorie voor het lot.

Vrijdag de dertiende: volgens de folklore een vaste ongeluksdag door de combinatie van vrijdag met het ongeluksgetal dertien.

Zinloos toeval: toeval waarin geen verborgen samenhang of zin te ontdekken valt.

Zinvolle coïncidentie: zie synchroniciteit. Berust overigens vaak wel op causale verbanden, in de vorm van ESP en PK.


Drs. Titus Rivas is verbonden aan Stichting Athanasia en is medewerker van o.a. het blad Terugkeer van Stichting Merkawah, ParaVisie, Paraview en Prana.

Rivas is altijd geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op parapsychologisch gebied en nodigt u uit uw eigen paranormale ervaringen met hem te delen: titusrivas@hotmail.com

Stichting Athanasia verzorgt bovendien parapsychologische consulten tegen tarieven gekoppeld zijn aan iemands uitkering. (Athanasia is een ideele stichting en de consulten komen uitsluitend ten goede aan haar activiteiten).