Titel

Lexicon bij Hoofdstuk 11 over Parapsychologie en andere grensgebieden

Geplaatst door

Parapsychologische Encyclopedie   (publicatiedatum: 5 October, 2006)

Samenvatting

Lexicon bij Hoofdstuk 11 van de Encyclopedie van de Parapsychologie over de verhouding tussen parapsychologie en andere grensgebieden.


Tekst

 

 

Lexicon bij Parapsychologie en andere grenswetenschappen

Adamski, George: vroeg voorbeeld van iemand die (al dan niet oprecht) beweerde contact te hebben gehad met mensachtige buitenaardse wezens. Zijn boeken veroorzaakten een soort cultus.

Abductions: al dan niet vermeende gevallen van ontvoeringen door buitenaardse wezens.

Alchimie: a) oude westerse en oosterse wetenschap, voorloper van de chemie, gericht op het produceren van goud uit onedele elementen, b) spirituele oefeningen gericht op innerlijke ‘veredeling’. Vaak gespeld als alchemie.

Ancient Astronauts: theorie dat de aarde in het verleden bezocht is door leden van hoogontwikkelde buitenaardse beschavingen die in allerlei mythes worden vereerd als goden.

 

Antropisch principe: theorie die stelt dat de kans dat er menselijk leven ontstaat veel te klein is om ons bestaan toe te schrijven aan toeval. Het heelal zou er teleologisch op gericht zijn om menselijk leven voort te brengen.

APRO: een van de belangrijkste ufologische organisaties.

Ark van het verbond: bijbelse kist die aan Mozes door god overhandigd zou zijn. Diverse onderzoekers geloven dat de ark nog bestaat, bijvoorbeeld in Ethiopië of in de overblijfselen van de tempel onder de Al-Aksa moskee in Jeruzalem.

Ark van Noach: bijbels schip waarop Noach leden van alle diersoorten zou hebben verzameld ten tijde van de zondvloed. Zou volgens sommige onderzoekers gedeeltelijk bewaard gebleven zijn.

Artificiële Intelligentie, harde: Wetenschap die zich ten doel stelt het creëren van een bewust, geestelijk wezen in een computer.

Astrologie: leer van de samenhangen tussen constellaties aan de hemel en voorvallen op aarde en persoonlijkheidskenmerken.

Atlantis: mythisch verzonken continent. Term van Plato.

Bermuda Driehoek: denkbeeldige driehoek in de buurt van de Bermuda-eilanden die volgens sommigen een regio zou zijn waarin vermiste schepen en vliegtuigen verdwijnen in een andere ruimtelijke dimensie of tijd. Er bestaat overigens zeer weinig bewijsmateriaal voor dergelijke theorieën.

Bewustzijn bij dieren: filosofisch en psychologisch onderzoek naar bewustzijn in de zin van subjectieve emoties, gedachten, wensen en waarnemingen bij niet-menselijke dieren. Doelwit van skeptici die nota bene wel uitgaan van evolutionaire continuïteit tussen mens en dier. Bewustzijn bij dieren werd door traditionele cartesianen radicaal ontkend, wat nog onlangs doorwerkte in de ronduit absurde gedragswetenschappelijke stroming van het behaviorisme.

Bigfoot: Amerikaanse naam voor de yeti of een variant daarop.

Bioritmes: theorie dat er allerlei wetmatig verlopende biologische en psychologische ritmen bestaan in het menselijk leven.

Catastrofisme: theorie dat de aarde en de menselijke beschaving meermalen getroffen is door bijna wereldomvattende rampen, zoals de inslag van kometen.

Censuur, wetenschappelijke: het tegenhouden van onwelgevallig bewijsmateriaal omdat dit niet strookt met de orthodoxie, maar ook omdat het ingaat tegen religieuze opvattingen of onverenigbaar lijkt met geldende culturele normen en waarden. Zo probeerden conservatieve Amerikaanse wetenschappers onlangs (zonder succes) de publicatie van resultaten te boycotten van een onderzoek van Rind, Tromovitch en Bauserman. Hun onderzoek lijkt namelijk aan te tonen dat niet alle seksuele ervaringen tussen volwassenen en minderjarigen per definitie ongewenst en schadelijk zijn en doorbreekt daarmee één van de grootste taboes van de huidige westerse cultuur.

De methoden die men zou willen toepassen om ongewenste geluiden het zwijgen op te leggen kunnen erg ver gaan. Een recensent van het gezaghebbende tijdschrift Nature vond bijvoorbeeld dat het boek A New Science of Life van Rupert Sheldrake eigenlijk verbrand moest worden. De rooms-katholieke kerk kent al eeuwen een index van verboden boeken, wat meer dan alleen toeval is.

Center for Frontier Sciences: internationaal georiënteerd centrum gesticht in 1987. Biedt informatie op grensgebieden van wetenschap, geneeskunde en technologie. Publiceert Frontier Perspectives.

Centre for Fundamental and Anomalies Research: centrum voor anomale wetenschap. Opgericht door o.a. wetenschappers en filosofen met multi-disciplinaire interesses. http://www.c-far.com/

Charroux, Robert: Frans, zeer frivool verkondiger van Ancient Astronauts. Dubieuze, racistisch overkomende ideeën.

Chupacabras: agressief monster in Latijns Amerika dat vee zou doden en verminken. Volgens sommigen gewoon een wild roofdier maar volgens anderen een buitenaards monster. De term betekent letterlijk: geitenzuiger.

Creationisme: stroming bestaande uit diverse scholen die stelt dat het leven op aarde tenminste gedeeltelijk het resultaat is van een goddelijke schepping. Sommige scholen van het creationisme, zoals die van de rooms-katholieken erkennen het bestaan van biologische evolutie.

Crop circles: Engels voor graancirkels.

Cryptozoölogie: onderzoek naar levende dieren die volgens de mainstream zoölogie niet meer bestaan, niet kunnen bestaan of niet op een bepaalde locatie voor (kunnen) komen. Bijvoorbeeld onderzoek naar meldingen van een yeti of het monster van Loch Ness.

Däniken, Erich von: zeer bekende Zwitserse publicist over Ancient Astronauts.

Desinformatie: het opzettelijk verspreiden van onjuiste informatie of het achterhouden van juiste informatie over een bepaald onderwerp.

Disinformatie: zie desinformatie.

Djinns: islamitisch concept. Een soort geesten. Spelen een rol bij allerlei magische praktijken en kunnen bezit nemen van mensen.

Draak: mythologisch wezen dat misschien verzonnen is toen mensen botten van dinosaurussen vonden.

Drosnin, Michael: auteur van het boek The Bible Code. Stelt dat God een geheime code in de eerste boeken van de bijbel zou hebben verwerkt. Deze code zou alleen met een computer gekraakt kunnen worden en betrekking hebben op voorspellingen over de nabije toekomst.

Dzopa’s: bergvolk in de Himalaya van kleine mensen die volgens sommigen uit een ander sterrenstelsel zouden stammen. Ook dropa’s.

Elementaal: natuurgeest.

Elf: voorbeeld van een elementaal, verbonden aan het element lucht.

Emoto, Masaru: Japanner die onderzoeker doet naar vorming van waterkristallen bij diverse typen water en de beïnvloeding daarvan door de fysieke maar ook psychische omgeving.


Encounter: ontmoeting met een UFO of inzittende daarvan.

Eugenetica: vorm van toegepaste genetica gericht op de veredeling van rassen. Zeer slechte naam in het geval van de humane eugenetica, door de gruwelijke praktijken van nazi-geleerden op dit gebied.

Exobiologie: biologie van buitenaards leven.

Feng Shui: Chinese leer over de verhouding tussen mensen en hun fysieke leefomgeving. De laatste jaren zeer in zwang geraakt.

Forbidden archeology: term voor anomale archeologie, die wijst op het verdonkeremanen van vondsten die ingaan tegen de archeologische orthodoxie.

Fysieke onsterfelijkheid: doel van bepaalde groeperingen, te bereiken door allerlei oefeningen, vitamines, meditatie en een speciaal dieet. Soms ook in de vorm van invriezen van iemands lijk vlak na zijn overlijden om het lijk te ontdooien en weer tot leven te wekken zodra de geneeskunde de ziekte waaraan hij is gestorven kan genezen.

Fysio(g)nomie: leer dat bepaalde fysieke kenmerken van het gezicht en het hoofd een weerspiegeling zijn van psychische kenmerken.

Gauquelin, Michel: onderzoeker die samen met zijn vrouw Françoise bepaalde onverwachte empirische correlaties vaststelde tussen een aantal traditionele astrologische constellaties en psychosociale kenmerken. Een extra opmerkelijk verband was dat tussen de stand van de planeet mars in de geboortehoroscoop en sportprestaties. Skeptici slaagden er naar het schijnt niet in de conclusies te ontkrachten en probeerden ze daarom (een tweede natuur van dergelijke lieden) gewoon te verdonkeremanen.

Gnoom: voorbeeld van een elementaal, verbonden aan het element aarde.

Golem: mysterieus wezen gemaakt van klei en stof (meestal met een menselijke gestalte), dat zijn menselijke maker zou dienen. Het concept houdt verband met joodse, kabbalistische overleveringen. Een golem kan soms in opstand komen tegen zijn meester.

Graal: al dan niet mythische schaal of kelk waarin het bloed van Christus opgevangen zou zijn tijdens de kruisiging. Zou volgens sommigen echt bestaan hebben en zelfs nog ergens bewaard worden. In de metaforische zin: doel van spirituele queeste (zoektocht).

Graancirkels: Merkwaardige, onnatuurlijk aandoende cirkels en andere geometrische vormen in graanvelden. Voor een deel ongetwijfeld veroorzaakt door menselijke grappenmakers. Volgens sommigen voor een ander deel van niet-menselijke intelligente oorsprong. Een oud verhaal over een soort graancirkel komt voor bij de Canadese Indianen in verband met een mand met een dame van de sterren die op de aarde nedergedaald was. In Nederland onder andere onderzocht door E. Haselhoff.

Haselhoff, E.: Nederlandse schrijver en onderzoeker van graancirkels.

Hay, Louise: Amerikaanse schrijfster over positief denken.

Holle aarde: theorie dat de aarde van binnen hol is en bewoond wordt door mensachtige wezens.

Intelligent Design Movement: intellectuele beweging die vanuit verschillende disciplines argumenten levert voor de stelling dat de orde van de natuur of van het leven ‘ontworpen’ moet zijn door een schepper.

Krassa, Peter: Duitse schrijver en onderzoeker van Ancient Astronauts.

Lemuria: Mythische verdwenen beschaving.

Loch Ness: Schots meer waarin Nessie zich op zou houden, naar verluidt een plesosaurus-achtig wezen.

Mannen in het zwart: mysterieuze mannen in het zwart gekleed die zich voor zouden doen als agenten van geheime diensten, maar in werkelijkheid met buitenaardse wezens in contact zouden staan.

Marsgezicht: bepaalde structuur op het oppervlak van de planeet Mars die volgens sommigen een gezicht voorstelt en een overblijfsel moet zijn van een beschaving van mensachtige wezens.

Mu: Mythische verdwenen beschaving.

Multidimensionaliteit: natuurkundig concept van een veelvoud aan dimensies van de fysieke werkelijkheid.

Nazca: mysterieuze vlakte in Peru. Zou volgens sommigen een landingsbaan voor de goden (in de zin van Ancient Astronauts) is. Er zijn allerlei lijnen, geometrische figuren en afbeeldingen van dieren, die alleen van boven goed te zien zijn. Een orthodoxere theorie luidt dat het gaat om markeringen van waterbronnen.

Nessie: monster van Loch Ness.

NICAP: bekende Amerikaanse ufologische organisatie.

Numerologie: leer van de symbolische betekenis van getallen.

Orion-mysterie: theorie van Robert Bauval en Graham Hancock dat de Egyptische Sfinx veel ouder is dan orthodoxe egyptologen menen en dat er een verband bestaat tussen de bouw van de piramides te Gizeh en een sterrenstand van zo’n 11.000 jaar geleden. Dit zou volgens de auteurs wijzen op een zeer oude, hoog ontwikkelde beschaving die niet erkend wordt door de mainstream historici.

Parallelle universa: natuurkundig concept over universa die parallel aan het onze zouden bestaan en mogelijk ook met ons heelal kunnen interacteren.

Perpetuum Mobile: (het bouwen van) machine die eeuwig in beweging blijft. Volgens de gangbare natuurkunde een principieel onmogelijk project. Volgens sommigen toch ‘te proberen’.

Platte aarde: theorie dat de aarde toch plat is, zoals in de Bijbel staat beschreven.

Pope, Nick

Positief denken: beweging die stelt dat onze manier van denken voor een groot deel de kwaliteit van ons leven, onze gezondheid en zelfs onze levensloop kan bepalen.

Quantummechanica: de natuurkundige studie van materie en straling op atomair niveau. Er zouden vreemde verschijnselen bij optreden die in strijd zijn met het aloude natuurkundige wereldbeeld.

Reis, Piri: Turkse zeevaarder die begin 16e eeuw kon beschikken over landkaarten waar de beide Amerika’s en Antarctica op stonden. Volgens gangbare bronnen was een eigen kaart die hij had vervaardigd verklaarbaar door de bekende kaarten van Columbus en andere westerlingen, in combinatie met een zuiver toevallige overeenkomst met nog niet ontdekte streken. Volgens anderen is het geval niet normaal verklaarbaar en wijst het op oeroude kaarten bewaard in de bibliotheek van Alexandrië die op hun beurt kopieën waren van mogelijk hypermoderne kaarten (mogelijk gemaakt met behulp van satellieten) uit een vervlogen technologische beschaving (vaak geïdentificeerd met Atlantis).

Revisionisme: kwalijke historische theorie volgens welke de Holocaust van joden, zigeuners en andere vervolgde groeperingen helemaal niet of anders zeer beperkt heeft plaatsgevonden.

Roswell: plaats waar in de jaren ’40 een UFO zou zijn neergestort.

Sasquatch: Indiaanse aanduiding voor een soort yeti.

Shambala: legendarisch, sprookjesachtig rijk in Tibet bewoond door wijzen die een zeer plezierig leven leiden. Wordt door sommigen in verband gebracht met een verloren technologische beschaving.

Sirius-mysterie: term van Robert K.G. Temple die een mythe van het Afrikaanse volk van de Dogon aanduidt. Volgens deze mythe zouden hun voorouders bezocht zijn door buitenaardse wezens van het sterrenstelsel Sirius. Ze zouden beschikken over onverklaarbare inzichten in de astronomie. Het geval is echter waarschijnlijk grotendeels gebaseerd op misinterpretatie.

Steen der Wijzen: mythische steen van de alchemisten, qua aantrekkingskracht vergelijkbaar met de graal.

Stonehenge: monument uit het stenen tijdperk, mogelijk gebruikt voor astronomische en religieuze doeleinden. Later ten onrechte geïnterpreteerd als een Keltische cultusplaats voor druïden. Centrum van veel New Age-activiteit en object van veel theorieen.

Strieber, Whitley: publicist over onder meer ufologische onderwerpen. Beweert zelf contact te hebben gehad met buitenaardse wezens. Auteur van The Key.

Teleologische biologie: biologie die doelgerichtheid erkent als elementair onderdeel van het leven. Staat tegenover de orthodoxe mechanische biologie die alleen blinde fysieke oorzaken erkent.

Tepperwein, Kurt: schrijver over zogeheten kosmische wetten die van oudsher door esoterische stromingen werden verondersteld.

Thalbourne, Michael: parapsycholoog die onder meer onderzoek heeft gedaan naar het verschijnsel dat sommigen menen ontvoerd te zijn geweest door buitenaardse wezens. Doet verder ook onderzoek naar spiritualiteit. Student van John Beloff.

Theissier, Elisabeth: Frans astrologe die sociologische dissertatie voor de Sorbonne schreef over astrologie en naar aanleiding daarvan zwaar aangevallen werd door skeptici en conventionele sociologen.

Tijdreizen: natuurkundig concept volgens welke men met bepaalde middelen door de tijd zou kunnen reizen, zowel naar de toekomst als naar het verleden. Vooral bekend van strips en science fiction.

UFO’s: afkorting van Unidentified Flying Objects, dat wil zeggen Ongeïdentificeerde Vliegende Objecten of vliegende schotels.

Ufologie: studie van UFO’s.

Vampier: mythisch wezen, ook wel aangeduid als ondode. Fysiek getransformeerde overledene die zichzelf in leven houdt met het bloed van levenden. De mythe rond vampiers is deels gebaseerd op een legende rond een wrede, bloeddorstige graaf uit de landstreek Transsylvanië.

Velikovsky, Immanuel: controversieel arts en grenswetenschapper (1895-1979), geboren in Rusland. Voorstander van het catastrofisme.

Verschrikkelijke sneeuwman: benaming voor een soort Yeti.

Vimana’s: een soort vliegtuigen of ruimteschepen vermeld in oude Indiase geschriften die vlogen op diverse typen brandstof.

Vincent Peale, Norman: methodistische dominee en schrijver (1898-1993). Voorstander van het positief denken.

Vinkenoog, Simon: Nederlands dichter, beeldend kunstenaar en schrijver van artikelen voor het tijdschrift Bres. Geboren in 1928.

Weverbergh, Julien: invloedrijk Vlaamse ufoloog en schrijver.

Yeti: een mensachtige soort die sinds de laatste ijstijd in diverse subvarianten overleefd zou hebben in afgelegen streken.


Drs. Titus Rivas is verbonden aan Stichting Athanasia en is medewerker van o.a. het blad Terugkeer van Stichting Merkawah, ParaVisie, Paraview en Prana.

Rivas is altijd geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op parapsychologisch gebied en nodigt u uit uw eigen paranormale ervaringen met hem te delen: titusrivas@hotmail.com

Stichting Athanasia verzorgt bovendien parapsychologische consulten tegen tarieven gekoppeld zijn aan iemands uitkering. (Athanasia is een ideele stichting en de consulten komen uitsluitend ten goede aan haar activiteiten).