Titel

Boekbespreking van Lief Dier van Midas Dekkers

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 8 November, 2006)

Samenvatting

Een beknopte recensie van het boek Lief Dier van Midas Dekkers.


Tekst


Bestialiteit
Midas Dekkers: Lief Dier. Over Bestialiteit. Amsterdam: Uitgeverij Contact, 1993 .

Dit is een boek over een uiterst beladen onderwerp: De bestialiteit of zoƶfilie, dat wil zeggen het gevoel van seksuele aantrekking tot andere diersoorten. Net zoals zoveel andere variaties op "normaal" seksueel gedrag, is bestialiteit van oudsher sociaal en juridisch vervolgd. Dekkers beschrijft hoe slechts enkele eeuwen geleden nog mensen die betrapt werden bij seksuele handelingen met dieren, met die dieren zelf (!)werden gedood. Met homoseksualiteit werd bestialiteit gevat onder de noemer "sodomie", de seksuele "misdaden" die zouden zijn bedreven in de bijbelse stad Sodom. Later werd bestialiteit gezien als een medische, dat wil zeggen psychiatrische afwijking.
Midas Dekkers stelt zich niet veroordelend op tegenover bestiale gevoelens als zodanig en zegt terecht dat seksualiteit als ze niet gepaard gaat met leed, nooit negatief is, en daarom dus ook niet ziek of crimineel. Een interessante uitspraak in deze context is ook dat alle seksuele gedrag in feite a-rationeel is, ook het heteroseksuele gedrag. Een goede reden voor erotisch plezier (buiten dat plezier zelf) is niet te geven. Daarmee ontmaskert hij de afkeer van bestialiteit dus als een vorm van gerationaliseerde preutsheid. Seks is een kwestie van smaak, niet van redelijkheid, tenzij in zuiver instrumentele zin als middel tot voortplanting.
Overigens is er wel degelijke een morele kant aan bestialiteit die onze aandacht verdient: Net als bij alle vormen van seksualiteit, kan er ook op dit gebied misbruik plaatsvinden. Daar komt in dit geval nog bij dat dieren in de meeste gevallen niet door symbolentaal kunnen aangeven wat zij wel en niet gewenst en prettig vinden. Ongetwijfeld zijn er dan ook vanaf het begin veel dieren seksueel misbruikt, en dit is, zoals Dekkers schrijft, zeker een zaak van de dierenbescherming. Waarschijnlijk is alleen seksualiteit met ook anderszins beminde dieren moreel aanvaardbaar. Met honden schijnen zo wederzijds wenselijke erotische relaties te bestaan, een interessante mogelijkheid dunkt mij. Ook nemen dieren soms zelf het initiatief tot seksueel contact. Dit wist ik al van dolfijnen, volgens de geschriften van John C. Lilly en anderen.
Midas Dekkers doorbreekt met dit boek een taboe, en dat is altijd goed en geestverruimend. Dat hij niet voorbij gaat aan onterechte criminalisering van onschuldige pleziertjes, en evenmin aan echte seksuele dierenmishandeling maakt het werk daarbij erg evenwichtig.

T. Rivas

reacties: T. Rivas

Artikelen van T. Rivas over relaties, erotiek en seksualiteit

Artikelen over dieren en dierethiek