Titel

Over de Maan van Diana Brueton

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 8 January, 2007)

Samenvatting

Recensie in Prana van het boek Over de Maan van Diana Brueton door Titus Rivas


Tekst


OVER DE MAAN
Diana Brueton: Uitgeverij Elmar B.V., 1993.

De schrijfster, die blijkens de dankbetuigingen iets met wijlen de Bhagwan (Osho dus) heeft, heeft in dit boek getracht een onderwerp van zoveel mogelijk kanten te belichten. Het gaat om de maan, de 'godin' die vroeger zoveel tot de verbeelding sprak, waarvan het pas kortgeleden wetenschappelijk bewezen is dat hij een reële invloed uitoefent op allerlei biologische processen. Zoals men van Elmar kan verwachten is het boek prachtig geïllustreerd en keurig verzocht mei inde en bibliografie, en Brueton heeft ervoor gezorgd dat het boek ook inhoudelijk boeit. Zo wijst ze onder andere op de vrouwenbeweging die deels aan de basis zou staan van een herleefde occulte interesse in de maan. Naast Gaia (moeder aarde) zou de maan (Artemis, Diana) oorspronkelijk gezien zijn als een belangrijk vrouwelijk principe, en dit zou opnieuw van belang zijn in het hedendaagse occultisme. Erg interessant is wat dat betreft nog dat Italiaanse heksen uit vroeger tijden gebruik maakten van een Heksenevangelie waarin Diana (de maan) wordt gezien als een wezen dat eens een stervelinge was en de eerste heks. Later werd zij zo de Koningin van de heksen die aan de kant stond van de armen. Dit verhaal wordt tamelijk uitvoerig behandeld door Brueton. Aan de andere kant komen ook mythologie, science fiction e.n ruimtevaart uitgebreid aan bod. Boeiend is wat dit betreft bijvoorbeeld dat velen in het verleden geloofden in een bewoonde maan, bevolkt door mensachtige wezens. Met daartegenover dan de grauwe feiten die de ruimtevaart over de levenloze maan aan het licht heeft gebracht. Ook belangwekkend zijn de psychologische veranderingen die astronauten na hun bezoek aan de maan doormaakten. In het mooie boek ontbreekt zo op het eerste gezicht geen enkel onderwerp dat men over de maan zou kunnen verzinnen. Vanzelfsprekend ook de astrologie en zelfs de Tarot worden in haar perspectief besproken. Lycantropie en maanziekte, rijmpjes, Brueton lijkt bijna over een manische werklust te hebben beschikt toen ze dit geslaagde overzicht schreef.

Titus Rivas

Deze boekbespreking verscheen eerder in Prana, 83, juni/juli 1994, blz. 88-89.

Contact: titusrivas@hotmail.com