Titel

Twee informele proeven van Stefan Ossowiecki met uittredingen

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 4 April, 2008)

Samenvatting

Titus Rivas gaat in op twee informele experimenten van Stefan Ossowiecki met buitenlichamelijke ervaringen.


Tekst

  Twee informele proeven van Stefan Ossowiecki met BLE’s

In hun boek A World in a Grain of Sand beschrijven Mary Rose Barrington, Ian Stevenson en Zofia Weaver het leven en werk van de befaamde Poolse paragnost Stefan Ossowiecki (spreek uit: Ossovjètskie). Naast verslagen van gecontroleerde experimenten komen er ook informelere proeven in voor (blz. 118-119), waaronder twee pogingen tot uittreding oftewel buitenlichamelijke ervaring (BLE).
Beide gevallen komen voor in de autobiografie van Ossowiecki. Voor de eerste proef hebben we alleen de verklaring van de paragnost zelf, maar daarbij moet wel worden aangetekend dat hij nooit betrapt is op de doelbewuste vertekening van zijn ervaringen. Aangaande de tweede proef heeft Ossowiecki het verslag van ene Stanislaw Byszewski in zijn boek opgenomen.
De eerste informele proefneming met een BLE is ongedateerd en zou hebben plaatsgevonden in aanwezigheid van de bekende Franse onderzoeker dr. Gustave Geley, die er echter geen rapport over heeft gepubliceerd, mogelijk omdat hij het experiment niet degelijk genoeg vond.
Ossowiecki schrijft onder meer: ‘Ik koos Mejuffrouw Leszczyńska uit, een actrice bij het Poolse theater, die inmiddels Mevrouw Jackowska heet. Ik nodigde mezelf ’s avonds een keer uit in haar flat en observeerde deze nauwkeurig, waarbij ik trachtte om de omringende sfeer zoveel mogelijk in me op te nemen. Ik moet daarbij aantekenen dat ik Mej. L. niet had gewaarschuwd dat ik een experiment met haar wilde doen. Tussen 10 en 11 uur ’s avonds ging ik weer terug naar huis, waar prof. Geley en mevrouw W. op me zaten te wachten. [...]
Ik nam een gemakkelijke houding aan in een diepe leunstoel en begon mijn bewustzijn suggesties te geven terwijl ik een kristallen bol voor mijn ogen hield. Op dat moment probeerde ik uit alle macht om me het interieur van Mej. L.’s flat en de eigenaar zelf weer voor de geest te halen. Ik deed zoveel moeite dat ik me helemaal niet meer bewust was van mezelf en op dat moment bevond ik me in de kamer van Mej. L.
Opeens begon Mej. L. [in haar slaap] “Ossowiecki, Ossowiecki, Ossowiecki!” te roepen. Voor zover ik me dat kan herinneren, schreeuwde ze drie keer, ontwaakte plotseling, kwam bij en deed het licht aan Dit nam een flink aantal ogenblikken in beslag.
Mijn hele lichaam leek in de lucht te zweven; ik was me [overigens] niet bewust van mijn handen of mijn benen. Ik kon niets zeggen, en ik werd bang dat ik dood zou gaan toen ik me afvroeg hoe ik terug moest keren en of ik wel terug zou keren. Ik zag Mej. L. en haar kamer erg helder, helderder dan ik in werkelijkheid [met mijn gewone ogen] zou doen.
[..] De volgende morgen belden we Mej. L. op. [...]
[’s Middags] vertelde ze in detail wat er was gebeurd en dit kwam volledig overeen met wat ik Geley direct na het experiment had verteld. We gingen onmiddellijk naar de flat van Mej. L., alwaar ik de muur aanwees waardoor ik de flat had betreden en waar ik had gestaan, wat correct bleek.’
De tweede proef met een BLE vond plaats in 1921. Het verslag van Stanislaw Byszewski dateert van 22 oktober 1932.
Hier de vertaalde tekst van dit verslag: ‘In de winter van 1921 had ik vaak ontmoetingen met dhr. Stefan Ossowiecki, die ik overigens al sinds mijn kindertijd ken.
Bij één van de openbare bijeenkomsten, brachten we wat tijd met hem door, en mijn vrouw had de gelegenheid om even nader in te gaan op helderziendheid, een onderwerp waar zij belangstelling voor had.
Nadat we weer naar huis waren gegaan, werd ik ’s nachts plotseling wakker van het geschreeuw van mijn vrouw, die me vertelde dat ze net tevoren wakker was geworden omdat ze iemands aanwezigheid in de kamer voelde. Ze beweerde dat ze dhr. Ossowiecki zag.
We zouden geen aandacht besteed hebben aan deze droomhallucinatie als dhr. Ossowiecki ons de volgende dag niet had ontmoet in Hotel Europejski, waarbij hij zei: ‘Ik heb jullie gisteren een bezoekje gebracht.’ Hij beschreef vervolgens in detail onze hele flat, de slaapkamer, het meubilair, de lamp en andere kleinere zaken, en ik moet benadrukken dat hij ons nog nooit eerder had bezocht. Ik bevestig de autenticiteit van deze onverklaarbare gebeurtenis met mijn handtekening.’
Ook bij de tweede proef werd Ossowieski dus waargenomen door een derde, maar daarnaast was er ook nog sprake van een correcte beschrijving van een ruimte die de Poolse paragnost nooit eerder had gezien.

Titus Rivas

Gepubliceerd in Terugkeer.