Titel

The Day I Died van Tammy Cohen (bespreking)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 12 June, 2008)

Samenvatting

Recensie door Titus Rivas van het boek The Day I Died van Tammy Cohen.


Tekst

 
Boekbespreking

Tammy Cohen. The Day I Died: Remarkable True Stories of Near-Death Experiences. London: John Blake, 2006. ISBN 1-84454-249-1.

Er zijn sinds de publicatie van Leven na dit leven van Raymond Moody natuurlijk al veel boeken verschenen over BDE's. Toch is het boek The Day I Died van Tammy Cohen zeker niet overbodig. Het bevat twintig nieuwe verhalen, zoals die door betrokkenen aan de auteur verteld zijn. Cohen wil meer openheid bevorderen rond BDE's en laat daarom iedereen zelf aan het woord. Van de twintig zijn overigens twee verhalen waarschijnlijk een soort nachtmerries zonder duidelijk verband met (positieve of negatieve) BDE's.
Tammy Cohen blijkt aanvankelijk sceptisch te zijn geweest over de transcendente interpretatie van bijna-doodervaringen, maar zij concludeert dat er meer toch aan de hand moet zijn dan materialisten denken. Ze is getroffen door de vele overeenkomsten tussen bijna-doodervaringen en wijst reeds in de inleiding op een vroege BDE uit 1937 waarin sprake is van een uittreding, een spirituele wereld en een teleurstelling bij de terugkeer in het lichaam. De auteur blijkt overigens in het algemeen goed op de hoogte van de literatuur en noemt o.a. het Nederlandse Lancet-artikel en het werk van Penny Sartori en Sam Parnia.
De 18 nieuwe BDE's die Cohen zelf presenteert zijn klassiek, dat wil zeggen dat ze het universele patroon volgen. Bij verschillende ervaringen is sprake van paranormale informatie, en de ervaring van de Amerikaanse schrijver en uitgever Harry Hone bevat ook nog een wonderbaarlijke genezing. Winkelier John Owen Jones uit South-Wales vermeldt dat tijdens zijn BDE de klassieke panoramische terugblik op het huidige leven overging in een herbeleving van vorige incarnaties! Cohen stelt dat er hoe dan ook genoeg bewijsmateriaal is om veel meer onderzoek en wetenschappelijke belangstelling te rechtvaardigen.
Dit boek is een aanrader voor iedereen die meer bijna-doodervaringen uit de eerste hand tot zich wil nemen.

Titus Rivas

Deze recensie werd geplaatst in Terugkeer 18(4), winter 2007, blz. 27.

Contact: titusrivas@hotmail.com