Titel

Monique Warnars: Normaal paranormaal: tijd voor de waarheid

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 17 August, 2009)

Samenvatting

Recensie van het boek Normaal paranormaal van Monique Warnars.


Tekst

Monique Warnars: "Normaal paranormaal: tijd voor de waarheid". Utrecht: Gopher, 2006. ISBN 9-789051-793697 Recensie: Titus Rivas

Monique Wamars is iemand die van zichzelf durft te zeggen dat ze werkzaam is als professioneel medium. Ze voelt echter niet de behoefte om haar paranormale gave wetenschappelijk aan te tonen en in haar boek Normaal paranormaal komt die begaafdheid zelfs nauwelijks aan bod. In plaats daarvan stelt ze haar visie op het leven, die klassiek spiritistisch overkomt, volledig centraal. Zo is er volgens haar sprake van verschillende trillingssferen of vibratieniveau's en toont ze een sterk vertrouwen in het principe van karma.
Het bijzondere van het boek bestaat vooral uit een autobiografisch gedeelte, waarin we onder meer kunnen lezen dat ze vroeger leed aan anorexia nervosa, en een incestverleden heeft gehad. Het is boeiend om te lezen over de rol die haar spirituele levensbeschouwing heeft gespeeld in haar verwerkingsproces.
De visie van Warnars op de eventuele zin van het lijden is me overigens iets te gemakkelijk. Zo zouden mensen volgens haar niet kunnen groeien in tijden van geluk en voorspoed (blz. 62)! Er zitten zo nog wel een paar andere schoonheidsfoutjes in dit boek, zoals dat er volgens de auteur geen bewijsmateriaal lijkt te zijn voor reïncarnatie. Maar de algemene strekking is volgens mij helemaal niet slecht. Op blz. 84 schrijft Wamars bijvoorbeeld: "Ware kennis van onze geest en onze ziel dienen we tijdens leven op te doen. Uiteindelijk nemen we alleen onze spirituele wijsheid en inzichten mee.", en op blz. 86: "De ziel blijft volledig intact. Zelfs onze persoonlijkheid, met al onze gevoe­lens, voorkeuren en verlangens blijft hetzelfde." De auteur vergelijkt het stervensproces met geboren worden: "Het terugvloeien van de energie wordt ervaren als een gang door een tunnel" (blz. 88). Ook legt ze net als BDE-ers veel nadruk op onvoorwaardelijke liefde. Er zitten dus juist voor deze doelgroep wel wat punten van herkenning in het boek.

Gepubliceerd in Terugkeer, 18(1), voorjaar 2007, blz. 25.

Contact: titusrivas@hotmail.com