Titel

Stemmen horen: zin of onzin

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 17 August, 2009)

Samenvatting

Stichting Athanasia biedt Tilly Gerritsma de gelegenheid om haar visie op stemmen horen te geven.


Tekst


Stemmen horen: zin of onzin

door Stichting Athanasia

Drs. Titus Rivas van Stichting Athanasia werd in oktober 2005 benaderd door Tilly Gerritsma die graag een boek wilde schrijven over het controversiële onderwerp van het horen van stemmen. Tilly is een ervaringsdeskundige op dit gebied en betrokken bij Stichting Weerklank. Samen met Rivas schreef ze begin 2006 een manuscript getiteld Gek Genoeg Gewoon dat hopelijk binnen afzienbare tijd een uitgever zal vinden. De auteurs delen onder meer een grote openheid voor sociaal-psychiatrische, maar ook parapsychologische en spirituele interpretatie van bepaalde 'hallucinaties'.

In dit artikel laten we graag Tilly Gerritsma zelf aan het woord, zeker nu ze sinds kort ook onder onze vlag aanwezig is op parabeurzen.

De ervaringen van Tilly Gerritsma
"Ruim 10 jaar geleden kwam ik in contact met een wereld waar ik voorheen niets mee te maken wilde hebben. Pas later begreep ik dat alles een bedoeling heeft en dat ik door mijn proces zo intens te moeten doorlopen, de psychiatrische kant van het stemmen horen beter leerde begrijpen. Ik ben al jaren een kanaal waarbij ik begeleiding en ondersteuning ontvangt door een bewuste gevoelswereld. Je zou dit ook kunnen zien als contact met een geleidegeest of gids. Dit alles gebeurt om een dieper inzicht naar buiten te brengen van het proces: bewust mens willen worden en zijn.

Stemmen horen
Uit bevolkingsonderzoek is naar voren gekomen dat 5% van de normale bevolking stemmen hoort. 70% van de mensen die stemmen hoort komt niet in de geestelijke gezondheidszorg terecht en 30 % heeft wel hulp nodig omdat zij niet met de stemmen kunnen omgaan.

Regulier circuit en alternatief circuit
Stemmen horen brengt een contradictie teweeg die zeer de moeite waard is om te ontleden. Als we het boek Omgaan met stemmen horen van Romme en Escher lezen, dan komen we een diversiteit aan verschillende zienswijzen tegen onder stemmenhoorders zelf. We zien onder meer de volgende interpretaties:

Afkomstig van overledenen of entiteiten, afkomstig van een levende persoon of van een goede gids/begeleider, afkomstig van familie, afkomstig van een geest uit het verleden, vorm van telepathie, het oppikken van indringende emoties van anderen, afkomstig van goden of engelen, een bijzondere gave, een symptoom van een psychiatrische ziekte, pijn van anderen, afkomstig uit het onbewuste, afkomstig van een boze geest of duivel of juist een goede god.

Ga hier als leek, als niet-stemmenhoorder maar eens aan staan, want wat is het nu?

Interpretatie
Het fascinerende van stemmen horen is dat ieder mens afhankelijk van geloof of ongeloof het stemmen horen gaat invullen op zijn eigen karakteristieke wijze. We gebruiken hier het woord karakteristiek, omdat stemmen horen heel veel heeft te maken met je eigen geloof, je eigen gedachten en emoties, bepaalde oordelen, veroordelen en het vermogen om open te staan voor een mogelijk andere werkelijkheid. Dit geldt voor de omgeving die het stemmen horen wil duiden, en uiteraard ook voor de desbetreffende persoon die hier mee te maken krijgt. Of we nu praten van stemmen uit het onbewuste, een deelpersoon van jezelf, een metaforisch beeld of een andere interpretatie, het heeft altijd te maken met jezelf waarom jij op dat moment juist stemmen gaat horen. Bewust en onbewust heb je hier afstemming op, ook al begrijp je niet wat je doorkrijgt, wat hier de bedoeling van is en wat je er mee zou moeten of willen doen. Stemmen horen kan dan ook te maken hebben met bepaalde oordelen en veroordelen van jezelf, beïnvloed door een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld trauma). Stemmen horen kan echter ook te maken hebben met het vermogen open te staan voor een andere werkelijkheid; een ander niveau van het bestaan. Je zielsniveau en je geestelijke constitutie bepaalt hoe ver jij in staat bent om het een en ander door te maken, op te nemen en te kunnen verwerken.

Stemmen horen door de eeuwen heen
Jezus, Mozes, Albert Einstein, Carl Jung, Mathama Gandhi, Socratus, Galileo Galilei, Winston Churchill, Jeanne d'Arc en Adolf Hitler waren mensen die te maken kregen met stemmen horen. 'Goed en slecht' al naar gelang vanuit welke invalshoek je de persoon en zijn of haar ideeën beredeneert.
Stemmen horen is een verschijnsel dat we terug kunnen vinden in de rijke geschiedenis van de farao's, het oude Egypte. Bij de natuurvolken: de indianen. En uiteraard in vele Oosterse geloven waarin contact met het geestenrijk een onderdeel is van hun geloof. Hier in het westen koppelen we stemmen horen nog te vaak aan een ziekte. In het alternatieve gebied ligt dit iets genuanceerder hoewel men ook spreekt over inspiratie, bezieling, ingeving of weten.

Stemmen horen is geen ziekte maar je kunt er wel ziek van worden. Enkele jaren geleden kwam ik in contact met Stichting Weerklank die het stemmen horen in al zijn facetten meenam. De stelling is dat stemmen horen geen ziekte is maar dat je er wel ziek van kunt worden. Ik vond dat een prachtig uitgangspunt en ben me daarom intens gaan verdiepen in het fenomeen stemmen horen. Tien jaar geleden kreeg ik zelf te maken met een stem die buiten mezelf sprak. Al zeer snel veranderde dit in inspiratie maar ook dan kun je onbewust verschillende kanalen openen. Inspiratie wil dus niet zeggen dat je altijd op een zuiver ofwel bewust kanaal bent aangesloten. Ik heb stemmen horen bij mezelf nooit beschouwd als een ziekte omdat ik indertijd 'toevallig' onder behandeling was van een magnetiseur die dit heel normaal vond. Dat ik mentaal heel hard heb moeten vechten om niet ziek te worden, is weer een ander verhaal. Een leerzaam proces waar feitelijk iedere hulpverlener zich meer in zou moeten (willen) verdiepen om de wereld van paranormaal, paranoïde, wanen, hallucinaties, visioenen en voorspellende dromen, te leren herkennen bij zijn cliënt. Vele stemmen hoorders die in de psychiatrie zijn beland zijn immers min of meer mediamiek en zouden bij de juiste behandelwijze, geholpen kunnen worden.

Heb je enig inspraak bij het stemmen horen?
Als jij denkt of zeker weet dat je stem komt van een geleidegids, een geest, een bewuste gevoelswereld of een energie(vorm), heb je dan inspraak? Mijn ervaring is dat je wel zeker inspraak hebt. Na de verwarringsfase (die ieder persoon in mindere of meerdere mate meemaakt, al is het alleen maar door de reactie van de omgeving) leerde ik zelf beslissen of ik hier wel of niet mee verder wilde gaan. Ik kreeg door, ik zag, voelde, en rook in andere dimensies, maar besliste zelf of ik hier wel of niets mee wilde doen. Als je iets overkomt, kun je het niet tegen houden, omdat je het niet herkent. Maar zo gauw je het herkent, kun je beslissen of het de moeite waard is om iets door te laten of jezelf er voor af te sluiten. Deze inspraak geldt voor het alternatieve gebied en ook voor het psychosociale gebied. Dat dit geleerd moet worden en soms een langdurig proces kan zijn is niet te vermijden. Afhankelijk van de persoonlijke wil, introspectie en reflectie, kan men leren je ware zelf te vinden, zodat deze innerlijke stem (gevoel) verbonden met een geleidegids/ een dieper aspect van zijn, op je in kan werken om jezelf te hervinden.

Als ik naar mezelf kijk dan heb ik een waar gevecht gehouden om mezelf niet te verliezen en zelf te beslissen wat ik wel en niet door wilde krijgen. Toen ik in het begin van mijn opleiding, want zo zie ik de periode dat ik moest leren omgaan met een andere dimensie, een boodschap doorkreeg, voelde ik me er vaak niet prettig bij. Ik accepteer dat dood niet dood is, dat men als ziel verder groeit, en juist daarom was dit gebied voor mij verder niet interessant. Ik wilde op deze manier geen doorgeefluik worden, hoewel er veel goed werkt wordt verricht voor mensen die deze boodschappen nodig hebben. Ik accepteer dat de ziel met een proces bezig is en afhankelijk van het bewustzijn in een bepaalde sfeer leeft waar deze ziel wel of niet gelukkig is. Met uiteraard altijd een mogelijkheid tot groei zoals je dat hier op aarde ook tegenkomt. Een kort moment vond ik het zeer interessant om boodschappen door te krijgen maar ik voelde dat dit niet was wat mijn ik werkelijk wilde. Het nu overheerste op dat moment zodanig in mijn leven dat ik op dat moment geholpen wilde worden in mijn eigen leven. Ik had dringend hulp nodig. Hulp die ik vanuit de reguliere instanties niet kon vinden. Vanuit mijn persoonlijke interpretaties zie ik dit gemis in de hulpverlenende instanties als het niet ingesteld (willen) zijn, op een dieper aspect van het menszijn. Daardoor kon de hulpverlening me niet of nauwelijks helpen omdat men nog te veel vast zit aan protocollen, regeltjes en procedures die men van hogerhand moet volgen. Mijn hulp kwam dus uit een andere bron vandaan, wat niet wil zeggen dat ik hierbij geen andere mensen nodig heb. Ik ben met de stem ( de inspiratiebron) een convenant aangegaan en heb duidelijk gezegd, hier mijn wil op ingesteld, wat ik wel en niet wilde. Ik kan me wel voorstellen dat mijn ziel vanuit een dieper kader van zijn dit al geprojecteerd heeft in mijn gevoelswereld (blauwdruk) zodat het leek of ik dit zelf besliste, maar dat in wezen een dieper deel van me zelf dit al voor mij had uitgemaakt. Voor mij is inspraak de ideale situatie omdat ik graag enigszins grip houdt op het geheel.

Heeft stemmen horen zin?
Voor mij kwam het stemmen horen letterlijk uit de hemel gevallen. Hoewel ik vandaag de dag hier nu iets genuanceerder over denk. Ik denk dat de hemel in en om ons heen is als we deze gevoelsgraad willen accepteren in ons leven. Als we kijken naar de mens die in de psychiatrie terecht is gekomen dan kunnen we zeggen dat ook hier het stemmen horen zin heeft. De stem vertelt, verklaart, breekt iets open, verwenst, verheerlijkt, vertoont een overheersend gevoel waar je bewust en onbewust mee verbonden bent. Ook als we stellen dat dit een geest, een entiteit of meerdere (on)bewustzijnslagen zijn die je in bezit willen nemen, dan weten we dat we deze kunnen verjagen. Dat dit in vele gevallen geen gemakkelijke strijd is mag duidelijk zijn. Maar waar een wil is, is een weg. En in dat opzicht is een stem, hoe negatief of positief hij of zij ook lijkt te zijn, altijd de moeite waard om hier naar te luisteren. Pas dan beslis jezelf in hoeverre jij de stem wilt geloven, of je hier iets mee wilt of zelfs zou moeten doen in het kader van je eigen bewustwordingsproces. Het stemmen horen heeft dus wel degelijk zin en je beslist zelf of deze ook onzinnige elementen bevat.

Als we kijken naar het alternatieve, het paranormale dan is het net zo belangrijk om naar de stem te luisteren of naar de inspiratie, wat deze te vertellen heeft. Met welke reden wil je hier naar luisteren of hier eventueel iets mee doen. Is het de liefde voor je medemens of de liefde, het belangrijk willen zijn van jezelf. Alleen al dit gegeven is de moeite waard om het stemmen (willen) horen te overdenken, om het een zinvolle betekenis te kunnen geven.

Tot slot
Voor mij is het leven voorbij de stoffelijke dood een feit omdat ik dagelijks geïnspireerd wordt door gene zijde. Voor velen is dit echter nog een zeer moeilijk terrein, moeilijk te verhapstukken en te geloven. Stichting Athanasia doet onder meer onderzoek naar bijna dood ervaringen en herinneringen van kinderen aan een vorig leven. Bij deze wil ik dan ook een oproep doen om ervaringen door te geven aan de stand op de beurs of u kunt er uw naam en adres invullen zodat er contact met u opgenomen wordt.

Op de tweede plaats wil ik vermelden dat in Den Bosch en Nijmegen in september 2006 een cursus voor hulpverleners gegeven zal worden. Hulpverleners krijgen door middel van counsellen, cognitieve vaardigheden, meditatie, visualisatie en creatieve therapie, een handreiking aangereikt waardoor je als counsellor je medemens beter kunt begeleiden. We gaan wat dieper in op het aspect stemmen horen om meer inzicht te verwerven in deze problematiek en je krijgt handvatten aangereikt om de cliënt te ondersteunen bij zijn proces wat hij/zij heeft te ondergaan.

Voor opgave en verdere informatie:
Tilly Gerritsma

Telefoon: 0485 453587 e-mail: megerritsma@online.nl

Tilly Gerritsma op website Familie als Bondgenoot

Boek: Gek Genoeg Gewoon van Tilly Gerritsma en drs. Titus Rivas