Titel

Messages: Evidence For Life After Death van George E. Dalzell (bespreking)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 17 August, 2009)

Samenvatting

Bespreking van Messages van George E. Dalzell.


Tekst

Boekbespreking

George E. Dalzell. Messages: Evidence For Life After Death. Charlottesville: Hampton Roads, 2002. ISBN 1-57174-296-4.

De Amerikaanse sociaal psychiatrisch verpleegkundige en medium George Dalzell heeft een ontroerend boek geschreven over contact met zijn overleden Duitse vriend Michael Keller.
Hij lijkt telepathisch gedetailleerde informatie van Michael door te krijgen over de omstandigheden van zijn mysterieuze, voortijdige dood en over zijn nabestaanden in Duitsland. Voor een deel is deze informatie misschien nog te verklaren als helderziendheid van George of telepathie met de familie van de overledene, maar al gauw blijkt dat hij niet de enige is die gecontacteerd lijkt te worden door Michael. De communicatie verloopt zowel door middel van indrukken (bijvoorbeeld het horen van een stem) als in de vorm van poltergeistachtige fysieke verschijnselen. Voor zover deze gebeurtenissen onafhankelijk van elkaar bij verschillende nabestaanden plaatsvinden, doen ze werkelijk vermoeden dat niet Dalzell, maar de overledene Michael zelf er verantwoordelijk voor is. Ze worden overigens ook gemotiveerd door de behoefte zijn familieleden en vrienden te troosten en te helpen met hun rouwproces, een behoefte die eveneens duidelijk door Michael zelf lijkt te worden ingegeven. Uiteindelijk voert men ook nog met goed gevolg een soort experiment met Michael uit, maar parapsychologisch gezien leggen de spontane ervaringen toch nog meer gewicht in de schaal, omdat die juist erg moeilijk verklaarbaar lijken door iets anders dan daadwerkelijk postuum contact.
Gary E. Schwartz, bekend om zijn onderzoek naar mediums, schreef een voorwoord voor dit vlot leesbare, onderhoudende boek. Het is zeker te hopen dat Messages een groot lezerspubliek krijgt als aanvulling op vergelijkbare boeken over After Death Communication, zoals Tekenen van Geluk van de Bill en Judy Guggenheim.

Titus Rivas


Deze recensie verscheen in Terugkeer, herfst 2005, blz. 28.