Titel

Dualistische artikelen van Titus Rivas

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 19 March, 2011)

Samenvatting

Dualistische artikelen van drs. Titus Rivas


Tekst


Dualist online papers by Titus RivasOntology: English
- A few remarks on the supposed death of dualism
- Agnostic Epiphenomenalism?: Response to a Comment
- Cogito plus Noetic Monism leads to Solipsism
- Does consciousness exist in animals? (with Esteban Rivas)
- Exit Epiphenomenalism (with Hein van Dongen)
- External qualities and perceptual computation
- Kant's error and its consequences for the philosophy of mind
- Metasubjective Cognition Beyond the Brain: Subjective Awareness and the Location of Concepts of Consciousness
- Rebirth and Personal identity: Is Reincarnation an Intrinsically Impersonal Concept?
- The Causally Efficacious Psyche
- The denial of consciousness in non-human animals
- The doctrine of a closed physical universe
- The Efficacy of the Mind in General (about non-physical memory)
- The Logical Necessity of the Survival of Personal Memory after Bodily Death
- The Question of Animal Awareness and the Culture of Science (with Esteban Rivas)
- There can be no strict parallellism between mind and matter: an extra argument from the use of concepts about consciousness
- Why we cannot be mere elements of a divine dream
- Why we cannot do away with everyday causality: an epistemological argument
- Why the efficacy of consciousness cannot be limited to the mind

Ontology: Dutch
- "A Brief History of the Soul" van Stewart Goetz en Charles Taliaferro (recensie)
- "All is One" van Joop van Montfoort (Recensie)
- Alles is bezield: de opkomst van het panpsychisme
- Artificiele Intelligentie en ontologisch dualisme
- Beyond Chance and Necessity van Lorna Green (boekbespreking)
- Bewustzijn en ruimte van Constantin Karmanov (recensie)
- Bewustzijn en zelf
- De functie van de hersenen voor de geest, met Anny Dirven
- Bewust van bewustzijn: Een reactie op Ronald Lemmen
- Bolzanos Metaphysik van Andrej Krause (bespreking)
- Creëert Callostomie alleen een gespleten brein of ook een gespleten ziel?
- De mysterieuze relatie tussen hersenen en geest
- De relevantie van de ziel voor filosofie en wetenschap
- Dieren als geestelijke wezens
- Dieren: robots of subjecten?
- Dualisme, seksualiteit en sekse
- Een personalistische visie op overleven na de dood en spirituele evolutie
- Een psychisch geheugen zonder basis in de hersenen
- Epifenomenalisme en psychogene causaliteit
- Exit Epifenomenalisme: Het einde van een vluchtheuvel
- Filosofische achtergronden van theoretische verschillen
- Filosofische grondslagen van empirisch onderzoek naar leven na de dood
- Filosofische kritiek op de computermetafoor voor hersenen en geest
- Geen geest zonder subject
- Hebben dieren een bewustzijn?
- Hersenen en geest
- Het mysterie van de zintuiglijke waarneming
- Het substantialistische argument voor persoonlijke onsterfelijkheid
- Het Zelf en de realiteit van de geest
- Irreducible Mind (recensie)
- Koos Neuvel. Tussen de oren: Hoe het lichaam de geest krijgt.
- Machteloos bewustzijn? Subjectieve ervaringen als eindproduct van de hersenen
- Panpsychism in the West van David Skrbina (boekbespreking)
- "Persons, Souls, and Death" van David H. Lund (Recensie)
- Persoonlijke identiteit en geestelijke ontwikkeling
- "Quantum Enigma" van Bruce Rosenblum en Fred Kuttner (Recensie)
- Subjectieve ervaringen als probleem voor het materialistische wereldbeeld (with Anny Dirven)
- The Atheist Afterlife van David Staume (boekbespreking)
- The Lost Cause van Celia Green (boekbespreking)
- Thinking Beyond the Brain onder redactie van David Lorimer (boekbespreking)
- Vermeende absurditeit van het lichaam-geest dualisme
- Volledige tekst van het boek Geesten met of zonder lichaam
- Waarom er een psychisch geheugen moet bestaan
- Waarom het materialisme geen rationele theorie is
- Waarom niet al onze herinneringen in onze hersenen opgeslagen kunnen zijn
- Your Eternal Self van R. Craig Hogan (recensie)

Ontology: Spanish
- Exit Epifenomenalismo


Parapsychology: English
- Amnesia and previous lives
- Psychical Research and the Causal Efficacy of Consciousness
- Reincarnation research: in search of the most parsimonious sufficient hypothesis
- A Philosophical Critique of Empirical Arguments for Postmortem Survival by Michael Sudduth (Short review)
- SPR-lecture on the Right Interpretation of Reincarnation Type Cases
- The Survivalist Interpretation of Recent Studies into the Near-Death Experience
- What does consciousness during a Near-Death Experience imply for consciousness after death?
- The Life Beyond: Through the eyes of Children who Claim to Remember Previous Lives, with Dr. Kirti Swaroop Rawat
- Rebirth and Personal identity: Is Reincarnation an Intrinsically Impersonal Concept?
- A letter about Dilley's theory of clairvoyance
- A letter about Dilley's theory of telepathy

Parapsychology: Dutch
- De interpretatie van bijnadoodervaringen
- De kindertijd en vorige levens
- Dieren en leven na de dood
- Een gesprek met TG over de Man met het Gebit
- Enkele opmerkingen over “Occam's Chainsaw”
- Ervaringen met geesten
- Hersenen en geest
- Het geheugen en herinneringen aan vorige levens
- Materialisme, fysicalisme en het naturalistisch postulaat
- Materialistisch obscurantisme
- Misleidende skepsis over Bijna-Dood Ervaringen
- Niet sceptisch, wel kritisch
- Pam Reynolds: psi en een vlak EEG
- Recensie van een boek van Michael Sudduth
- Skeptische fabeltjes over bijna-dood ervaringen
- Skeptische verhalen
- "The Nature of Mind: Parapsychology and the Role of Consciousness in the Physical World" door Douglas M. Stokes
- Welk moeilijk probleem? Bewustzijn als obstakel voor een skeptisch wereldbeeld

Parapsychology: Spanish
- Desarrollando nuevas ideas en el estudio de la sobrevivencia tras la muerte

Parapsychology: Portuguese
- Renascimento e identidade pessoal: reencarnação é um conceito intrinsecamente impessoal? (Translation by Vitor Moura)

Psychology and neuroscience: English
- Illusory Souls by Gerald Woerlee (Review)
- The efficacy of consciousness and psychological theory: a short comment

Psychology and neuroscience: Dutch
- "The Bodhisattva's Brain: Buddhism Naturalized" van Owen Flanagan (Boekbespreking)
- Daar heeft hij de hersens toch niet voor! Mensen van wie de hersenen niet lijken te voldoen voor hun niveau van geestelijke activiteit
- Het belang van neurologisch onderzoek voor het begrip van BDE's tijdens een hartstilstand
- From Neurons to Self-Consciousness: How the Brain Generates the Mind van Bernard Korzeniewski (boekbespreking)
- Het spirituele brein
- Illusory Souls van Gerald Woerlee (Recensie)
- Mind does really matter! Artikel van Mario Beauregard
- Sekse zit tussen de oren: maar heeft de ziel wel een geslacht? - "The Soul Fallacy" van Julien Musolino (Recensie)


General list of online papers in English by Athanasia Foundation

New Dualism Archive

Contact: titusrivas@hotmail.com