Titel

Door de nacht: Praktisch doe-boek voor uittredingen van Sten Oomen

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 8 May, 2011)

Samenvatting

Bespreking van Door de nacht van Sten Oomen door Titus Rivas.


TekstBoekbespreking

Sten Oomen. Door de nacht: Praktisch doe-boek voor uittredingen. Den Haag: Door het raam Soul Travel, 2008. ISBN: 9-789081-315111.

Sten Oomen is naast lerares Duits en veganiste vooral ook een bekende Nederlandse naam op het gebied van uittredingen oftewel buitenlichamelijke ervaringen. Door de nacht is al weer haar derde boek over dit onderwerp en het is bedoeld als praktisch doe-boek voor uittredingen. Het eerste wat mij is opgevallen aan dit boek is de prachtige vormgeving en de vele illustraties. Het leeuwendeel van de tekst van Door de nacht bestaat uit beschrijvingen van technieken en oefeningen, aangevuld met algemene bespiegelingen over een fijnstoffelijke, 'astrale' wereld. Zo stelt Oomen volgens mij terecht dat de aarde niet onze enige thuishaven is en dat het lichaam een omhulsel is. Ze toont bovendien aan waarom materialisme en epifenomenalisme (de theorie dat het bewustzijn een machteloos bijverschijnsel van het brein is) geen redelijke posities zijn. In het nawoord benadrukt ze dat liefde uiteindelijk de kracht is die alles ten goede kan keren, zodat je je veilig kunt voelen in de astrale wereld mits je oprechte liefde voelt.
Hoewel ze niet meer geïnteresseerd is in het overtuigen van skeptici, vindt ze het wel belangrijk dat er vroeg of laat onomstotelijk aangetoond wordt dat de mens 'wel degelijk buiten de grenzen van zijn lichaam treedt' en ze pleit wat dit betreft voor een uitbreiding van de fysica.
Typerend voor Sten Oomen is haar relatief grote aandacht voor zogeheten astrale erotiek, het onderwerp van haar vorige boek Door de poort. Zij staat hier overigens niet alleen in; het thema speelt ook een rol bij andere auteurs, zoals Robert Monroe en de Braziliaan Waldo Vieira. Volgens mij is hier niets mis mee, mits het niet als algemene norm wordt gesteld. Niet iedereen is even sensueel als Sten Oomen en individuele verschillen op dit punt zullen ongetwijfeld doorwerken in de uittredingen die iemand krijgt. Overigens erkent Oomen in het algemeen wel dat uittredingen samenhangen met iemands persoonlijkheid en ze pleit ervoor dat beginners zelf hun eigen (combinatie van) technieken ontwikkelen.
In een prettige stijl opgesmukt met een paar charmante germanismen, zoals onbekleed in plaats van ongekleed, heeft Sten Oomen haar uiterste best gedaan om haar lezers op weg te helpen in een andere werkelijkheid. Het is daarom te hopen dat veel mensen dit boek lezen.
Titus Rivas in Terugkeer.

Contact: titusrivas@hotmail.com