Titel

The Hidden Oracle of India: The Mystery of India Naadi Palm Leaf Readers

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 8 May, 2011)

Samenvatting

Bespreking van The Hidden Oracle of India: The Mystery of India Naadi Palm Leaf Readers van Andrew & Angela Donovan.


Tekst


Boekbespreking

Andrew & Angela Donovan. The Hidden Oracle of India: The Mystery of India Naadi Palm Leaf Readers. Winchester/Washington: O Books, 2008. ISBN: 978-1-84694-074-3.

Er worden tegenwoordig waarschijnlijk meer boeken over paranormale en 'mysterieuze' onderwerpen geschreven dan ooit tevoren. Dat er ook enig kaf onder het koren zit, is bijna onvermijdelijk. In sommige gevallen is het echter moeilijk om direct vast te stellen wat je nu precies in je handen houdt. Dat geldt voor mij voor een hoogst merkwaardig boekje getiteld The Hidden Oracle of India. Enerzijds komt het boek oprecht en waarheidsgetrouw over, maar aan de andere kant lijkt de boodschap die het verkondigt zo onwaarschijnlijk dat ik niet goed weet wat ik ervan moet denken.
Het boek is geschreven door het echtpaar Andrew en Angela Donovan en bevat bespiegelingen over hun ervaringen met de Indiase 'lezers' van zogeheten Naadi Palmbladeren. De auteurs beweren dat ze in aanraking zijn gekomen met een oeroude traditie die in haar claims veel verder gaat dan bijvoorbeeld de astrologie. Men zou gebruik maken van palmbladeren waarop reeds duizenden jaren geleden levensbeschrijvingen van mensen van nu werden opgetekend, compleet met vorige en volgende incarnaties. De gegevens zouden afkomstig zijn van de god Shiva. Ze zouden zijn overgeleverd doordat zij alvorens de palmbladeren fysiek vergaan steeds worden overschreven op nieuwe bladeren. De beschrijvingen zouden zo specifiek zijn dat er details in voorkomen als de eigen voornaam, de naam van een eventuele partner, het beroep en de levensloop. De Donovans zouden er in New Delhi zelf in zijn geslaagd ieder hun eigen palmblad te laten traceren door in een soort kantoortje allerlei vragen te hebben beantwoord. Hun antwoorden zouden de in aanmerking komende palmbladeren steeds verder hebben teruggebracht totdat er nog maar één overbleef. Dit palmblad zou ook specifieke voorspellingen voor de nabije toekomst bevatten, die inmiddels voor een groot deel uitgekomen zouden zijn!
Als hun ongelooflijke verhaal op waarheid berust, zou dit betekenen dat onze levens al duizenden jaren geleden tot in detail 'gepland' waren. Bovendien zou karma een grote invloed hebben op ons lot, althans dat beweren de Naadi Palm Leaf Readers zelf. Ze bieden de Donovans bijvoorbeeld dure rituelen aan om karmisch onheil, voortkomend uit veronderstelde wandaden tijdens vroegere incarnaties, af te weren. De auteurs gaan daar ook nog op in en betalen vele roepies aan een soort hindoeïstische aflaten. Merkwaardig genoeg wijst het echtpaar zelf op het bestaan van allerlei bedriegers op dit gebied en ze stellen dat een reis naar India nog het meeste kans van slagen zou geven. Hebben we hier te maken met platvloerse sensatie, boerenbedrog of is er echt meer aan de hand? Ik schort mijn oordeel voorlopig even op.

Titus Rivas

Deze boekbespreking verscheen in Terugkeer 20 (4), winter 2009, blz. 30.

Contact: titusrivas@hotmail.com