Titel

De boodschap van de sfinx (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 25 May, 2011)

Samenvatting

Boekbespreking van Titus Rivas van De boodschap van de Sfinx: sleutel tot de oorsprong van onze beschaving van Robert Bauval en Graham Hancock.


Tekst


De boodschap van de sfinx: sleutel tot de oorsprong van onze beschaving
Robert Bauval en Graham Hancock, Tirion, Baarn 1997.

Op Discovery Channel wordt al enige tijd aandacht besteed aan de hoofdthesen die in dit boek naar voren komen. De sfinx en de piramides van Gizeh zouden in feite veel ouder zijn dan egyptologen doorgaans beweren. Dit zou onder andere op te maken zijn uit de erosie van de sfinx, de verhouding tussen kop en lijf ervan en met name ook sterrenstanden uit de oudheid. Alles bij elkaar genomen komen de auteurs uit op een ouderdom van zo'n 12.000 jaar! De monumenten zouden in feite stammen uit een beschaving van vóór de mythische 'zondvloed' waar zoveel culturen het onafhankelijk van elkaar over hebben. Een zeer hoog ontwikkelde beschaving wel te verstaan, ook in technologische zin. Natuurlijk zijn Bauval en Hancock niet de eersten die zulke theorieën verkondigen. Hetzelfde wordt al decennialang beweerd door schrijvers als Erich von Däniken, Andrew Tomas en Robert Charroux. Maar wat opvalt aan hun boek en aan de daarmee samenhangende documentaires op Discovery Channel, is de degelijkheid van hun argumentatie. Ze zijn soms zelfs zo degelijk dat hun betoog hier en daar aan leesbaarheid inboet. Hoe dan ook is de hypothese van 'Atlantis' door een boek als het onderhavige in de ogen van een ontwikkeld publiek misschien wel veel respectabeler geworden dan zij ooit eerder is geweest.
Het boek maakt verder nog opvallend duidelijk dat de schrijvers veel meer op hebben met occultisme en het Amerikaanse medium Edgar Cayce dan men naar aanleiding van de tv-documentaires zou vermoeden. Een klein manco is overigens nog dat de auteurs niet ingaan op de landkaarten van de Turkse zeevaarder Piri Reis, die immers eveneens worden getraceerd tot misschien wel millennia oude kaarten, bewaard in de bibliotheek van Alexandrië.

Titus Rivas.


Deze boekbespreking werd in 1997 gepubliceerd in Prana.

Contact: titusrivas@hotmail.com