Titel

Het is GOED geweest van Trees Verduyn (bespreking)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 26 January, 2012)

Samenvatting

Bespreking van 'Het is GOED geweest: de leerschool van een autodidact in de hemelse sferen' van Trees Verduyn door Titus Rivas.


TekstBoekbespreking

Trees Verduyn. Het is GOED geweest: de leerschool van een autodidact in de hemelse sferen. Lion's Choice, 2010. ISBN 978-908-162-3513.

Auteur Trees Verduyn was zo vriendelijk mij spontaan haar autobiografische publicatie Het is GOED geweest toe te zenden. Dit boek ontstond als onderdeel van een verwerkingsproces na haar eerste zogeheten Avatar-training in 1999. Verduyn concentreert zich op de paranormale ervaringen die ze als kind had en haar worsteling om daar op een goede, verantwoorde manier mee om te leren gaan. Het begon allemaal met een BDE tijdens het knippen van haar amandelen op vijfjarige leeftijd. Ze zweefde tegen het plafond en zag zichzelf liggen op de operatietafel. Daarbij realiseerde ze zich dat ze niet dood kon zijn omdat de arts en de verpleegkundige er dan wel mee zouden ophouden. Ook merkte ze dat haar moeder niet bij haar gebleven was terwijl dat wel de afspraak was. Na de bijna-doodervaring blijkt Verduyn paragnostisch begaafd te zijn en regelmatig uittredingen te beleven onder begeleiding van een soort gidsen. Ze beschrijft de overwegend negatieve reacties van de omgeving op haar paranormale ervaringen en wat voor vérgaande psychologische gevolgen die voor haar hadden.
Niet alles in het boek kan me overigens evenzeer bekoren. Zo lijkt Verduyn harde opvattingen over retributief karma te huldigen en intermenselijke relaties voornamelijk instrumenteel op te vatten. Ook staan er voor mij ongeloofwaardige passages in. Zoals dat ieder zonnestelsel een eigen god heeft die de zon gebruikt om te creëren en dat wij zelf (geestelijk welteverstaan) uit die zon voortkomen. Of een weergave van beelden met betrekking tot de toestand waarin Hitler en Napoleon sinds hun dood verkeren. Zelfs astrale erotiek ontbreekt niet, een thema dat we trouwens al kennen van Sten Oomen. De auteur schrijft echter wel: “Wat heb ik daadwerkelijk beleefd en wat kwam voort uit mijn eigen creatieve geest?”
Per saldo vind ik Het is GOED geweest een overwegend waardevol en boeiend boek.

Titus Rivas

Deze boekbespreking werd gepubliceerd in Terugkeer 22(2), zomer 2011, blz. 28.

Reacties: titusrivas@hotmail.com