Titel

Het hiernamaals

Geplaatst door

Stichting Athanasia   (publicatiedatum: 31 July, 2012)

Samenvatting

We kunnen niet alleen trachten het bewustzijn na de dood te bestuderen, maar ook stilstaan bij kenmerken van de spirituele werkelijkheid waarin men na de dood terechtkomt.


Tekst


Onderzoek naar een hiernamaals


We kunnen niet alleen trachten het bewustzijn na de dood te bestuderen, maar ook stilstaan bij kenmerken van de spirituele werkelijkheid waarin men na de dood terechtkomt. Het gaat dan om vragen zoals:

- Wat zijn gemeenschappelijke kenmerken van ervaringen van een 'hiernamaals'?
- Hoe moeten de verschillen worden verklaard?
- Is er contact tussen overledenen onderling mogelijk en zo ja, hoe verloopt dat?
- Zijn er aanwijzingen voor 'hogere' geestelijke wezens?
- Is er communicatie met zulke wezens mogelijk en zo ja, hoe werkt dat?

Bronnen van informatie
Net als bij het onderwerp bewustzijn na de dood maakt Athanasia met name gebruik van vergelijking van informatie uit bijnadoodervaringen en herinneringen aan een spirituele preexistentie bij jonge kinderen. Daar komt nog een bron bij, namelijk de zogeheten sterfbedvisioenen. Dit zijn ervaringen van of rond een stervende kort voordat die persoon overlijdt. Prof. William Barrett publiceerde in 1926 als een van de eersten een boek over dit onderwerp en ook zijn tijdgenoten Ernesto Bozzano en Robert Crookall legden collecties aan. William Barrett constateerde dat een stervende bij een typisch geval aangrijpende beelden van engelen of overleden geliefden ziet die hem of haar geruststellen en meenemen naar een bovenaardse wereld. Soms is daarbij een soort hemelse muziek te voren.
Karlis Osis en Erlendur Haraldsson voerden in de jaren '50 en '60 de tot nu toe grootste systematische onderzoeken naar sterfbedvisioenen uit. Daarbij slaagden ze erin om alle normale medische en psychologische verklaringen uit te sluiten, zoals zuurstofgebrek, verdovende middelen, medicatie, koortsdromen, hersenletsel, religieuze overtuigingen of doodsangst.
Kortgeleden besteedde Carla Wills-Brandon weer aandacht aan het onderwerp in haar boek One last hug before I go.
Momenteel vindt er nieuw Brits onderzoek plaats onderleiding van Dr. Peter Fenwick die spreekt van approaching-death experiences.
Sterfbedvisioenen kunnen in bepaalde gevallen ook gedeeld worden door derden. Dit fenomeen wordt ook wel shared deathbed vision genoemd.

Wezens van licht
Bij bijnadoodervaringen, sterfbedvisioenen en herinneringen aan een spirituele preexistentie bij jonge kinderen komen beelden voor van engelachtige, vaak als hoger beleefde wezens, die soms aangeduid worden als wezens van Licht. Maar ook daarbuiten kunnen mensen ervaringen hebben die zij zelf in verband brengen met zulke hogere wezens. In Nederland heeft de huisarts dr. H.C. Moolenburgh hier onderzoek naar gedaan en over gepubliceerd. De Britse theologe Emma-Heathcote schreef kort geleden het boek Seeing angels over dit onderwerp.
Athanasia staat open voor ervaringen op dit gebied en voor een spirituele interpretatie van tenminste een deel daarvan.


Artikelen van Athanasia
- Spirituele ervaringen aan het sterfbed van iemand anders, door drs. Titus Rivas
- Ervaringen met hogere wezens, door Stichting Athanasia
- Recensie van Seeing Angels van Emma Heathcote-James
- Dieren en leven na de dood, door drs. Titus Rivas
- Herinneringen aan een preexistentie, door drs. Titus Rivas
- Boekbespreking van Der Verkleidete Segen van Barbara R. Rommer
- The Life Beyond, door dr. K.S. Rawat en drs. Titus Rivas
- Recensie van Is there an afterlife? van David Fontana, door drs. Titus Rivas
- Boekbespreking van One last Hug before I go van Carla Wills-Brandon, door drs. Titus Rivas
- Waarnemingen op grote afstand tijdens een bijnadoodervaring , door drs. Titus Rivas

Andere artikelen en websites
- Deathbed Visions, door William Barrett
- Carla Wills-Brandon: Deathbed Research
- International Society Survivalist Society
- Science and Spirituality: A Challenge for the 21st Century, door Peter Fenwick
- Victor Zammit
- Parapsychologie en leven na de dood
- Parapsychology and life after death
- Dr. Erlendur Haraldsson
- Division of Personality Studies
- Wetenschappelijk onderzoek naar leven na de dood
- Zie ook de websites op deze pagina


Naar de homepage

Boeken van Athanasia