Titel

Zin van het leven

Geplaatst door

Stichting Athanasia   (publicatiedatum: 1 August, 2012)

Samenvatting

Athanasia erkent dat het bestaan van het lijden een probleem vormt voor iedereen die een materialistisch wereldbeeld afwijst, maar ze vat dit op als een uitdaging.


Tekst

Zin van het levenSommigen vinden het concept van een leven na de dood onaannemelijk omdat ze het leven als zeer onrechtvaardig en willekeurig ervaren. Overal in de natuur en zeker ook in de menselijke wereld regeren volgens hen het kwaad en het lijden. Een leven na de dood is volgens hen moeilijk te rijmen met een algemene negatieve tendens in de werkelijkheid.
Athanasia erkent dat het bestaan van het lijden een probleem vormt voor iedereen die een materialistisch wereldbeeld afwijst, maar ze vat dit op als een uitdaging. Het kwaad kan in ieder geval geen afbreuk doen aan het bewijsmateriaal voor overleven na dood of persoonlijke evolutie.

Weer anderen denken dat een levenseinde een voorwaarde vormt om het aardse leven zinvol te achten. Als er letterlijk geen einde komt aan ons leven, zou dat volgens hen een devaluatie betekenen van alles wat we waardevol vinden.
Athanasia stelt echter dat het persoonlijke leven zijn zin niet kan ontlenen aan de vernietiging ervan, maar dat vernietiging juist het einde zou betekenen van de zin van het persoonlijke leven (als zodanig). Hoewel de persoon zelf niet zou merken dat hij er niet meer is, is alles wat hij zelf waardevol aan zijn eigen leven vindt (inclusief het simpele feit dat hij bestaat) na zijn veronderstelde vernietiging verdwenen is. Volgens ons is dit de kern van waar mensen bang voor zijn als ze nadenken over een vernietiging door de dood.

Nog weer anderen denken dat een ongelimiteerd voortleven uiteindelijk zou leiden tot een kwellende verveling en dat het daarom goed zou zijn als de dood leidt tot de vernietiging van de persoon.
Athanasia vindt de gedachte aan 'verveling' in dit verband op zijn minst erg fantasieloos en ziet geen reden om een einde aan de persoonlijke evolutie te veronderstellen.

Artikelen
-Naar de homepage

Boeken van Athanasia