Titel

Buitenlichamelijke ervaringen tijdens een kunstmatige hartstilstand?

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 2 November, 2012)

Samenvatting

Dr. Mario Beauregard heeft een casus gemeld van een buitenlichamelijke ervaring tijdens een standstill procedure waarbij men kunstmatig een hartstilstand opwekt.


Tekst


Buitenlichamelijke ervaringen tijdens een kunstmatige hartstilstand?

De bekende dualistische neuroloog Mario Beauregard heeft in januari 2012 samen met enkele collega's een ingezonden brief gepubliceerd in het tijdschrift Resuscitation.
Hierin beschrijft hij beknopt een casus van een patiënte uit het Canadese Hôpital Sacré-Coeur (verbonden aan de Universiteit van Montréal), die hij alleen met haar initialen J.S. aanduidt. Deze patiënte had een zogeheten diep hypotherm cardiocirculair arrest (deep hypothermic cardiocirculatory arrest) oftewel DHCA van 15 minuten ondergaan. Dit is een 'standstill' procedure waarbij men kunstmatig een hartstilstand opwekt ten behoeve van een operatie. In dit geval verving men een deel van de aorta van J.S. Iets dergelijks gebeurde zoals bekend ook bij de beroemde casus van Pam Reynolds; bij haar vanwege een aneurysma in de hersenen.
Beauregard kwam deze casus op het spoor in het kader van zijn zogeheten Cool Study naar patiënten die in de periode 2005-2010 tijdens hun kunstmatige hartstilstand bewuste ervaringen hadden beleefd. Hij ontdekte in totaal drie gevallen van dit type, waarvan de casus van J.S. het belangrijkste lijkt.
J.S. was 31 weken zwanger toen ze zich volkomen buiten adem en verzwakt voelde zodat men haar naar het ziekenhuis bracht. Daar werd eerst een keizersnede uitgevoerd waarbij haar zoontje gezond ter wereld kwam. Ze werd vervolgens een operatiekamer in gereden om haar zogeheten stijgende aorta te vervangen, in verband met een aortadissectie. Ze kon daarbij niet zien wat voor er een apparatuur er achter de operatietafel stond en zag ook geen verpleegkundigen of artsen. Ze werd namelijk van tevoren onder algehele verdoving gebracht en haar ogen werden afgedekt met tape. J.S. verklaarde dat ze tijdens de operatie aan haar aorta een uittreding beleefde waarbij ze van een bepaald punt goed kon waarnemen hoe een verpleegkundige medische instrumenten overhandigde aan de chirurg. Ze nam ook de apparaten voor anesthesie en echografie waar die zich achter haar hoofd bevonden. Verder ondervond ze gevoelens van vrede en vreugde en zag ze een helder licht. Het team van Mario Beauregard slaagde erin de beschrijvingen die J.S. van de verpleegkundige en de apparaten gaf te verifiëren. De chirurg in kwestie bevestigde dat ze correct waren.
Beauregard kan niet met zekerheid zeggen of de juiste buitenzintuiglijke waarnemingen exact plaatsvonden terwijl J.S. de hartstilstand van 15 minuten onderging. Hij hoopt echter dat deze opmerkelijk casus zal leiden tot meer onderzoek naar de mogelijkheid van bewustzijn tijdens een hartstilstand.
Hoe dan ook bevestigt deze goed gedocumenteerde casus dat mensen correcte buitenzintuiglijke waarnemingen kunnen doen in verband met een buitenlichamelijke ervaring.

Titus Rivas

Referentie
– Beauregard, M., Landry St-Pierre, E., Rayburn, G., & Demers, Ph. (2012). Conscious mental activity during a deep hypothermic cardiocirculatory arrest? Resuscitation, 83, e19.

Gepubliceerd in Terugkeer, 23(2), zomer 2012, blz. 28.

Contact: titusrivas@hotmail.com