Titel

The Afterlife Unveiled van Stafford Betty (boekbespreking)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 14 April, 2013)

Samenvatting

Recensie van 'The Afterlife Unveiled: What the dead are telling us about their world' van Stafford Betty, door Titus Rivas.


Tekst


Boekbespreking

Stafford Betty. The Afterlife Unveiled: What the dead are telling us about their world. Winchester/Washington: O Books, 2011. ISBN 978-1-84694-496-3.

Over het algemeen ben ik niet zo'n grote liefhebber van channeling. Bij deze – tegenwoordig erg populaire – vorm van mediumschap zou sprake zijn van spirituele boodschappen, afkomstig van gevorderde geestelijke entiteiten, over zowel hun eigen wereld als de onze. Veel teksten die zulke entiteiten zouden hebben doorgegeven kunnen met gemak verklaard worden vanuit de onbewuste geest van het medium zelf. Om die reden hecht ik meestal meer waarde aan verschijnselen als bijna-doodervaringen, herinneringen aan een geestelijk voorbestaan, sterfbedvisioenen, uittredingen en geestverschijningen. Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld zogeheten drop-in communicators die van tevoren bij geen van de aanzitters van een seance bekend waren, maar van wie men later wel kan vaststellen dat de overledene echt bestaan heeft. Dat is bij channeling echter zelden aan de orde. Toch kan het geen kwaad om bepaalde gechannelde teksten te vergelijken met de bronnen van informatie die ik zelf betrouwbaarder acht. Vooral in het geval van wat oudere spiritistische teksten kan dit interessant zijn, omdat ze minder beïnvloed zullen zijn door populaire New Age-theorieën.
Het boek The Afterlife Unveiled van Stafford Betty hoort in deze categorie thuis. Hij heeft zeven gechannelde teksten over het hiernamaals uitgekozen. Ze zijn via verschillende beroemde mediums doorgekomen en zouden afkomstig zijn van uiteenlopende overledenen, waaronder bijvoorbeeld een jongeman, een vroege parapsycholoog, en een rechter. Uit de teksten distilleert Stafford Betty 44 kenmerken van het hiernamaals die we voor een groot deel al kennen van veel BDE's, zoals een prachtige omgeving, voortgaande geestelijke ontwikkeling, en aanpassing van de manifestatievorm van hogere wezens aan de verwachtingspatronen van de overledenen. Volgens hem vormen de gevonden overeenkomsten een duidelijke aanwijzing voor de authenticiteit van de 'beste' gechannelde teksten. Ze komen voor Stafford Betty het dichtst bij een echte 'openbaring' van de 'stem van God'. Over het geheel genomen maken de gechannelde geesten korte metten met een fundamentalistische interpretatie van het christendom en daaraan gekoppelde concepten als eeuwige verdoemenis. De auteur verklaart verschillen en mogelijke foutieve informatie door middel van onbewuste 'ruis' van de kant van het ingezette medium.
Verfrissend aan Stafford Betty's aanpak is dat hij de boodschappen zeker niet kritiekloos tot zich neemt, maar juist stelt dat geen enkele entiteit alwetend is. Reïncarnatie komt bijvoorbeeld niet in alle geschetste voorstellingen van het leven aan gene zijde voor, maar Stafford Betty gaat toch uit van de realiteit van dit fenomeen vanwege het belangrijke parapsychologische bewijsmateriaal van Ian Stevenson.
De doorgekomen tekst die mij het meest aanspreekt zou afkomstig zijn van Monseigneur Robert Hugh Benson (hoofdstuk 5). Hij spreekt over een hiernamaals van een bijna oneindige uitgestrektheid waarbinnen elke ziel terecht komt in een domein dat past bij zijn of haar individuele geestelijke rijpheid. Overledenen zouden zich in de geestelijke wereld altijd verder kunnen ontwikkelen.
In een nawoord benadrukt Stafford Betty dat bezig zijn met een hiernamaals volkomen verenigbaar is met een het leiden van een goed leven in deze wereld. Er is geen tegenstelling tussen spiritualiteit en een omhelzing van het aardse bestaan. “A bold commitment to this world stands on the shoulders of a faith in the next”. Ik had het zelf niet mooier kunnen zeggen.

Titus Rivas

Deze boekbespreking werd gepubliceerd in Terugkeer 23(3), herfst 2012, blz. 26.

Contact: titusrivas@hotmail.com