Titel

Boekbespreking van Het Heil van de Filosofie

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 13 September, 2006)

Samenvatting

Boekbespreking door Titus Rivas van de bundel Het Heil van de Filosofie onder redactie van Ria van den Brandt.


Tekst


Boekbespreking

Het Heil van de Filosofie
Ria van den Brandt (red.), Ambo, Baarn, 1993.

Dit is een uitgave van het oorspronkelijk katholieke Thijmgenootschap, maar er staat allang geen enkele roomskatholieke bijdrage meer in. Er komen enkele zeer verschillende benaderingen in voor van de vraag of filosoferen een betekenis kan hebben voor mensen die geen vakfilosoof zijn. Er is overigens geen duidelijke rode draad in het boek naast deze vraag, de essays staan grotendeels op zichzelf en kunnen dus los van elkaar gelezen worden. Naast enkele degelijke, maar toch behoorlijk voor de hand liggende artikelen, valt vooral het artikel van Bruno Nagel op, over oosterse filosofie. Ook voor hen die niets van het mystieke gedachtengoed moeten hebben, werpt hij een verfrissend licht op het thema van omgaan met vergankelijkheid.
Integer, maar niettemin zeer dubieus is het essay van Pouwel Slurink over de overname van filosofische vraagstukken door de evolutionaire biologie. Slurink presteert het menselijke waarden orthodox sociobiologisch terug te voeren tot (onbewuste) voortplantingsstrategie├źn, en bovendien nog op een onkritische en na├»eve manier. Zijn welsprekendheid maakt het essay echter tot een genietbare inleiding tot dit soort biologisme.
Het boek is al met al geen echte revelatie, maar biedt toch aangename lectuur en wellicht wat nieuwe inzichten in het vraagstuk of, waarom en hoe men een filosofische levenshouding zou moeten aankweken. Hoewel de meeste lezers waarschijnlijk zelf al een tamelijk ver ontwikkeld antwoord op deze kwesties zullen hebben geformuleerd alvorens ze aan de lezing van een dergelijk werk beginnen.

Titus Rivas

Deze recensie verscheen in Prana, 85, blz. 92, 1994.

Contact: titusrivas@hotmail.com