Titel

Heimwee naar de Pinkstertuin

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 12 June, 2015)

Samenvatting

Boekbespreking van Heimwee naar de Pinkstertuin van Sylvia Lucia.


Tekst


Boekbespreking
Sylvia Lucia. Heimwee naar de Pinkstertuin. Utrecht: Gopher, 2004. ISBN 90-5179-199-2.

De laatste jaren zijn er enkele boeken verschenen over vroege herinneringen van westerlingen aan een voor-bestaan voorafgaand aan dit stoffelijk leven. Het vlot leesbare werk Heimwee naar de Pinkstertuin van de van oorsprong Friese auteur Sylvia Lucia vormt een welkome toevoeging tot deze literatuur. Daarnaast is het ook een autobiografisch verhaal van iemand die te midden van de 'nuchtere' omgeving waarin ze opgroeit om leert te gaan met haar bijzondere ervaringen.
Sylvia Lucia blijkt reeds als kind herinneringen te hebben gehad aan een spirituele preëxistentie (in de 'Pinkstertuin') en vorige levens op aarde, evenals uittredingen en contacten met een soort gids of spirituele begeleider en andere geesten. Tegen de achtergrond van haar levensloop maakt de lezer kennis met deze ervaringen. Opvallend is de innerlijke strijd die de auteur moet voeren om alles wat ze beleeft te aanvaarden en te integreren in haar persoonlijkheid. Volgens mij zijn beide aspecten van Heimwee naar de Pinkstertuin waardevol. De jeugdervaringen kennen allerlei parallellen in de parapsychologische literatuur. De combinatie van herinneringen aan een vroegere incarnatie met contact met een gids kennen we bijvoorbeeld van het geval Jasbir van dr. Ian Stevenson. Sylvia Lucia beleeft in dit verband ook een soort uittredingen die verwant lijken aan de casus van Arjan Voet. De herinneringen aan de Pinkstertuin vertonen een sterke gelijkenis met de uitspraken van Engelse en andere Europese kinderen, zoals de Nederlandse jongen 'Kees'. Een herhaaldelijke traumatische herbeleving van een gruwelijke dood als soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog doet onder meer denken aan het geval van Wijanama Kithsiri uit Sri Lanka.
Het is parapsychologisch gezien te hopen dat met name de vroege ervaringen van de auteur nog uitgebreider kunnen worden onderbouwd. Bijvoorbeeld doordat mensen uit haar naaste omgeving zouden bevestigen dat Sylvia Lucia er reeds als kind over praatte.
Ook het soms moeizame proces van acceptatie van de eigen paranormale ervaringen (en de reacties daarop uit de omgeving) is herkenbaar, dat wil zeggen dat ik meer dan eens vergelijkbare verhalen heb gehoord van andere Nederlanders. Het roept ook associaties op met het proces dat veel mensen na een bijna-doodervaring doormaken. Eén element uit het boek lijkt op het eerste gezicht moeilijk te plaatsen, namelijk de naam van de voornaamste geestelijke begeleider van de auteur, Jezaibel. Dit komt namelijk overeen met een spotnaam, afgeleid van een al dan niet historische 'occulte' vrouw uit de Bijbel (beter bekend als Jezebel), voor vrouwen die een afgod vereren en komt ook voor in de westerse demonologische literatuur in verband met bedrog en verleiding. Maar de auteur wijst erop dat ze deze naam eigenlijk zelf geconstrueerd heeft uit afzonderlijke letters en dat hij zeker niet klonk als Jezebel. Bovendien vindt ze de vervelende associaties die de naam Jezaibel oproept volkomen misplaatst, omdat de begeleider bijzonder 'lief' en helemaal 'van licht is', en dus allesbehalve dubieus.

Hoe dan ook wil ik dit boek warm aanbevelen aan iedereen die geïnteresseerd is in paranormale en spirituele ervaringen en de omgang hiermee.

Titus Rivas

Deze recensie werd begin jaren 2000 geplaatst in Terugkeer.

Contact: titusrivas@hotmail.com