Titel

Encyclopedie van de Parapsychologie

Geplaatst door

Parapsychologische Encyclopedie   (publicatiedatum: 3 October, 2006)

Samenvatting

De Encyclopedie van de Parapsychologie van A tot Z van Titus Rivas kwam in 2004 uit. In september 2006 besloot Rivas het boek op internet te zetten


Tekst

Encyclopedie van de Parapsychologie van A tot Z

De Parapsychologische Encyclopedie van drs. Titus Rivas kwam begin 2004 uit. Inmiddels ligt zij al weer bij De Slegte en het grootste deel van de oplage is zo gelukkig al verkocht. Het is mogelijk om het boek tegen een fractie van de prijs bij De Slegte aan te schaffen.

Ook is het werk opgenomen in openbare bibliotheken.

In de tussentijd heeft Titus Rivas besloten het boek (met toestemming van De Slegte) op internet te zetten.

Hieronder de eerste pagina's en in volgende bestanden de afzonderlijke hoofdstukken. De woordenindex en namenindex zijn voor het gemak vervangen door een algemene zoekfunctie.

Het citeren van de encyclopedie wordt uiteraard hogelijk op prijs gesteld. Check in twijfelgevallen bij de auteur (titusrivas@hotmail.com) of een bepaalde term of passage ook al in de gedrukte versie komt.

De auteur, oktober 2006

Encyclopedie van de Parapsychologie van A tot Z

Rijswijk: Elmar.

ISBN: 903-89-14237

auteur: drs. Titus Rivas

Opdracht:

Voor mijn moeder, Corrie Rivas,

voor haar nooit aflatende liefde,

steun en begrip

en

voor Anny Stevens-Dirven,

voor haar trouwe vriendschap

en inzet ten behoeve van Athanasia

Motto:

De wetenschap heeft in het verleden

immers kolossale blunders gemaakt

… Ons huidige materialisme

en zijn afwijzing van het idee

van een geest of ziel

zouden gewoon

een grote leugen kunnen zijn

Dr. Susan Blackmore, Dying to Live

Inhoudsopgave

Voorwoord

Hoofdstuk 1. Algemene inleiding

Hoofdstuk 2. Buitenzintuiglijke waarneming

Hoofdstuk 3. Psychokinese

Hoofdstuk 4. Paranormaal genezen

Hoofdstuk 5. Fijnstoffelijkheid

Hoofdstuk 6. Uittredingen

Hoofdstuk 7. Het hiernamaals

Hoofdstuk 8. Reïncarnatie en bezetenheid

Hoofdstuk 9. Contact met overledenen

Hoofdstuk 10. Synchroniciteit

Hoofdstuk 11. Parapsychologie en andere grensgebieden

Hoofdstuk 12. Parapsychologie en filosofie

Hoofdstuk 13. Parapsychologie en psychologie

Hoofdstuk 14. Parapsychologie en spiritualiteit

Over de auteur

Voorwoord

Parapsychologie is voor veel mensen helaas nog steeds geen serieus onderwerp. Ze associëren het uitsluitend met gezweef en bedrog en hebben er niet of nauwelijks benul van dat de parapsychologie een echte wetenschap pretendeert te zijn. Ongenuanceerde skeptici maken het voor een groter publiek nog moeilijker om openlijk interesse te tonen voor het gebied.

Het is te hopen dat de parapsychologie in deze 21e eeuw eindelijk de erkenning krijgt die haar toekomt. Deze beknopte encyclopedie is onder andere bedoeld als een bijdrage tot een verbetering van het klimaat op het gebied en daarnaast als een naslagwerk dat ook voor mensen met een basiskennis van de parapsychologie zijn diensten zou kunnen bewijzen.

Ik heb gepoogd om zowel aan de parapsychologie zelf aandacht te besteden als aan haar raakvlakken met andere disciplines en met spiritualiteit. Daarbij heb ik gekozen voor de brede definitie van parapsychologie, die samenvalt met die van het oudere begrip psychical research. Volgens deze invalshoek horen niet slechts de wetenschappelijke studies van ESP en psychokinese bij de parapsychologie, maar evenzeer het onderzoek naar aura’s, uittredingen, leven na de dood, reïncarnatie en synchroniciteit. Hij komt dus niet overeen met de ‘modernere’ definitie van parapsychologie als studie van onverklaarbare interacties tussen een ‘organisme’ en zijn ‘omgeving’.

Het boek is ingedeeld in veertien hoofdstukken, waarin eerst globaal aandacht wordt besteedt aan een deelgebied, gevolgd door een lexicaal gedeelte. Het lexicon bestaat overigens niet alleen uit woorden, maar behandelt ook beknopt belangrijke namen op de desbetreffende terreinen.

Voor het samenstellen van dit werk heb ik gebruik gemaakt van veel parapsychologische en aanverwante boeken en tijdschriften, maar ook van het internet, dat zeker wat dit betreft een ware schat aan informatie te bieden heeft.

Elk hoofdstuk wordt zoals gezegd afgesloten met een eigen lexicon. Om teveel overlapping te voorkomen, noem ik termen slechts één keer in een van de lexica. Termen en namen komen alleen voor in het lexicon van het hoofdstuk waar ze het meest bijhoren, hoewel dit voor een deel op een subjectieve keuze berust. Alle lexicale elementen zijn overigens gemakkelijk op te zoeken via de algemene zoekfunctie.

Het is bijna onvermijdelijk dat er fouten sluipen in een breed opgezet encyclopedisch werk, hoe beknopt de uitwerking daarvan ook is. Om die reden wil ik lezers bij voorbaat oproepen om me te attenderen op spelfouten en inhoudelijke onjuistheden zodat die veranderd kunnen worden in een eventuele herdruk. Dit geldt ook voor mogelijke omissies van belangrijke begrippen en namen.

In veel gevallen heb ik helaas geen informatie kunnen achterhalen over jaartallen.

Voor de realisering van deze encyclopedie ben ik uitgever Herman Masthoff zeer erkentelijk, met name ook vanwege zijn meedenken over het concept en het vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld. Verder ben ik de volgende personen dankbaar voor hun inspiratie en/of steun (in een grotendeels willekeurige volgorde): Corrie Rivas-Wols, Anny Stevens-Dirven, Hein van Dongen, Hicham Karroue, Roland Hoedemaekers, Kirti Swaroop Rawat, Marlies de Jonge, Ariadne Belmer, Frans Gieles, Imam en Zeynep Saglam, Bert Stoop, Marleen Drijgers, Wilfried Plum, Lucie de Bazel, René van Delft, Pieter van Wezel, Max Pols, Hetty ten Raa, Pim van Lommel, Ludka Sowinka, Marcel Engeringh, Ernesto Rivas Arévalo, Hans Gerding, Bob van Dorp, Louis de Windt, Ilja Maso, Ignacio Minaya Sánchez, Joanne Klink, Alfred Nkansah, Marleen Oosterbaan, Esteban Rivas, John Beloff, Mary Rose Barrington, Peter Mulacz, Baki Yazlık, Pierre Rezus, Kees van Emmerik, Bernadette Raymakers, Jamuna Prasad, B. Shamsukha, Pavel Ohal, Mesut Polat, Eliane en Amir en hun kinderen Dariush, Isabel en Cyrus, Gerard M., Wim van Grimbergen, Rob en Erwin uit Arnhem, Toon Pruyn, Joop Nauta, Twan Wels, Norbert de Jonge, Bert van der Meulen, Pablo Campo, Selma de Bruijn, Jarle André Bergersen en niet op de laatste plaats Ian Stevenson. Zonder de aanhankelijkheid van mijn huisdieren Cica, Guusje, Jerry en Takkie had ik dit boek overigens zeker niet kunnen schrijven.

Drs. Titus Rivas, januari 2004 (gedrukte versie), oktober 2006 (bijgewerkte online versie, met dank aan Bert Stoop, Anny Dirven en Chris Canter)

Titus Rivas heeft ook een Cursus Parapsychologie op zijn naam staan bij de Nationale Handelsacademie (NHA) die aansluit bij deze encyclopedie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de site van de NHA.

De auteur is verbonden aan Stichting Athanasia en is medewerker van o.a. het blad Terugkeer van Stichting Merkawah, ParaVisie, Paraview en Prana.

Rivas is altijd geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op parapsychologisch gebied en nodigt u uit uw eigen paranormale ervaringen met hem te delen: titusrivas@hotmail.com

Stichting Athanasia verzorgt bovendien parapsychologische consulten tegen tarieven gekoppeld zijn aan iemands uitkering. (Athanasia is een ideele stichting en de consulten komen uitsluitend ten goede aan haar activiteiten).