Titel

De reïncarnatieherinneringen van Edward Austrian

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 1 May, 2016)

Samenvatting

Een beknopte beschrijving door Titus Rivas van de casus van spontane reïncarnatieherinneringen van de Amerikaanse jongen Edward Austrian.


Tekst


De reïncarnatieherinneringen van Edward Austrian

door Titus Rivas

Op internet komt al enkele jaren een minder bekende Amerikaanse casus voor van een kind met herinneringen aan een vorig leven. Uit de beschikbare bronnen wordt niet duidelijk wie het geval bestudeerd heeft, maar het komt onder meer voor in een serieuze BBC-documentaire.

We hebben het over de jongen Edward Austrian, zoon van Patricia en David Austrian. Zijn ouders hadden van tevoren zeker niet in reïncarnatie geloofd toen Edward spontaan over een vorig leven begon. Ze hadden ook nooit eerder van vergelijkbare casussen gehoord.
Edward leek toen hij nog een peuter was al aan een soort fobie voor grauwe druilerige dagen te lijden. Hij werd dan erg bang en zeurderig en klampte zich vast aan zijn moeder.
Enige tijd later, toen hij een kleuter van vier was geworden, vertelde Edward zijn moeder dat hij een soldaat in de Eerste Wereldoorlog was geweest. Hij zou destijds 18 zijn geweest en James hebben geheten. Hij herinnerde zich zijn verblijf in de loopgraven van Frankrijk. Edward vertelde onder andere (vrije vertaling): “We baanden ons een weg door de modder. Het was vochtig, het regende en het was koud. Mijn geweer was zwaar... Ik weet nog hoe ik [vanuit de loopgraven] naar buiten keek en velden met bomen zag en het was er verlaten. Ik hoorde hoe er achter mij een schot afgevuurd werd. De kogel raakte eerst iemand anders, vloog door hem heen, en raakte me toen in mijn nek. Ik voelde hoe mijn keel gevuld werd met bloed.”
Zijn moeder Patricia was onder de indruk van zijn verhaal, maar vader David dacht dat het om verbeelding moest gaan.

Opvallend genoeg had Edward al heel jong last van zijn keel. Hij had het daarbij vaak over zijn 'schotwond'. Na verloop van tijd ontdekten zijn ouders dat er een zeldzame cyste in zijn keel zat. David Austrian is arts en zijn ouders besloten dat Edward geopereerd moest worden. Specialisten konden overigens niet vaststellen wat de cyste veroorzaakt kon hebben.
Nadat de amandelen van de jongen preventief geknipt waren, maakte chirurg dr. Steven Levine een afspraak voor een ingreep om de cyste te verwijderen. In de tussentijd vertelde Edward voor het eerst over zijn vorige leven. Het gekke is dat de cyste kort daarop spontaan verdween. Zowel zijn vader als dr. Levine vinden dit onverklaarbaar.
Deze westerse casus van reïncarnatieherinneringen past naadloos in het internationale patronen van herinneringen aan vorige levens bij jonge kinderen. Bovendien zijn er meer kinderen die zich een leven als soldaat aan het front herinneren. Zelf heb ik bijvoorbeeld de casus van Kees (pseudoniem) onderzocht die nog wist hoe hij gesneuveld was op het slagveld. Hij was een jonge militair met de Franse naam Armand geweest en werd geraakt door twee kogels, waarvan de tweede dodelijk bleek te zijn. Na zijn dood kwam Kees overigens een wereld terecht die sterkt lijkt op de beschrijvingen van veel BDE'ers.
Ook lichamelijke afwijkingen die veroorzaakt lijken te zijn door herinneringen aan een traumatische dood zijn welbekend binnen het serieuze reïncarnatieonderzoek.
Hoewel we niet precies kunnen achterhalen wie de jongen geweest is in zijn vorige leven, is er alle reden de casus op te vatten als een authentiek geval van reïncarnatie.

Referenties
– Jewett, J. (2014). Edward Austrian: The World War I soldier.
Reincarnation Experience - 4 Year Old Edward Austrian.
– Rivas, T. (1998). Kees: Een Nederlands geval van herinneringen aan een vorige incarnatie met herinneringen aan een toestand tussen dood en wedergeboorte. Spiegel der Parapsychologie, 36, 1, 43-55.
– Rivas, T., & Dirven, A. (2010). Van en naar het Licht. Leeuwarden: Elikser.
– Stevenson, I. (2007). Reincarnation and Biology. Londen/Westport: Praeger.

Dit artikel werd gepubliceerd in Terugkeer 25(3), herfst 2014, blz. 28, en Levenslicht 40, herfst 2014, blz. 22.

Contact: titusrivas@hotmail.com