Titel

Zielsgesprekken (Recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 1 May, 2016)

Samenvatting

Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "Zielsgesprekken" van Kees Hugenholtz.


Tekst


Boekbespreking

Kees Hugenholtz. Zielsgesprekken. Leeuwarden: Elikser, 2013.ISBN 978-90-8954-546-6.

Psychotherapeut en spiritueel leraar Kees Hugenholtz beschrijft in Zielsgesprekken op de eerste plaats zijn herinneringen aan een vorig leven in Hongarije, en hoe hij daarmee omgaat in zijn huidige incarnatie. We komen bijvoorbeeld te weten dat hij Fritz heette en getrouwd was met ene Helena, dat hij in Boedapest woonde, dat hij verantwoordelijk was voor de paarden in de hofrijschool van de huzaren, en dat hij uiteindelijk zelf onderofficier werd. Fritz is geboren in 1881 te Wenen en sterft in Boedapest aan de gevolgen van een ongeval met een paard in 1905. Fritz en Helena spreken vlak voor zijn dood af dat ze in een volgend leven samen kinderen zullen hebben.
In de loop van zijn leven als Kees Hugenholtz, komen de herinneringen aan de vroegere incarnatie terug. Overigens heeft hij als negenjarige jongen ook nog een klassieke bijna-doodervaring die mede lijkt te leiden tot een paranormale 'gevoeligheid'. Zijn jeugd is helaas niet in alle opzichten erg gelukkig te noemen. Zo wordt hij nauwelijks aangehaald door zijn moeder, wat hij zelf in verband brengt met een latere obsessie met seksueel lichamelijk contact.
Als tiener krijgt Hugenholtz een relatie met een meisje, van wie hij later concludeert dat ze de reïncarnatie van Helena is. Dat neemt niet weg dat zijn relatie met haar en met andere vrouwen problematisch genoemd mag worden, mede door wat hij als kind emotioneel tekort gekomen is.
Pas als hij in de dertig is, legt een helderziende bloot hoe zijn vorige leven eruit zag. Haar reading is interessant omdat er specifieke overeenkomsten lijken te zijn met de spontane beelden van Hugenholtz. Dat het bij de herinneringen waarschijnlijk om meer gaat dan louter fantasie, wordt ook duidelijk doordat er een bestaande Hongaarse uitdrukking in voorkomt. Het is wel jammer dat de herinneringen mogelijk te vaag blijven om te kunnen vaststellen welke historische persoonlijkheid Hugenholtz nu precies geweest is.
Behalve over de ontdekking van zijn herinneringen aan het Hongaarse leven en hun relevantie voor het heden, vertelt de auteur ook over zijn ruimere spirituele ontwikkeling. Bijvoorbeeld in de vorm van zijn belangstelling voor Krishnamurti en zijn ervaringen met het soefisme. Een boeiend boek, waarvan de auteur hoopt dat het vele harten mag raken.

Titus Rivas

Deze recensie werd geplaatst in Terugkeer 25(3), herfst 2014, blz. 30.

Contact: titusrivas@hotmail.com.