Titel

Why Science Is Wrong…About Almost Everything (Boekbespreking)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 1 May, 2016)

Samenvatting

Recensie van "Why Science Is Wrong…About Almost Everything" van Alex Tsakiris, door Titus Rivas.


Tekst


Boekbespreking
Alex Tsakiris. Why Science Is Wrong…About Almost Everything. San Antonio: Anomalist Books, 2014. 978-1938398339.

Alex Tsakiris heeft een IT-achtergrond. Sinds 2007 is hij terecht beroemd geworden vanwege zijn podcast, website en forum Skeptiko. De naam verwijst naar de ware 'skepticus' die wel kritisch maar tegelijk ook open-minded is. Zijn motto luidt: “Volg de gegevens, waar ze ook naartoe leiden.”
In het boek Why Science is Wrong… About Almost Everything heeft Tsakiris getracht samen te vatten wat hij heeft geleerd van honderden interviews met kopstukken uit en rond het bewustzijnsonderzoek. De titel vat zijn hoofdconclusie goed samen. De gevestigde wetenschap slaat bijna over de hele linie de plank mis, omdat zij de rol van het bewustzijn in de werkelijkheid te weinig serieus neemt. Alleen in de zuiver fysieke wetenschappen is er enorm veel vooruitgang geboekt, maar daarbuiten zit men zichzelf structureel in de weg door grove misvattingen.
Een van de dingen die Tsakiris niet had verwacht toen hij met Skeptiko begon was dat geen van de materialistische skeptici die hij sprak sterke argumenten bleek hebben. Doorgaans ontkennen deze leiden 'anomale' verschijnselen zoveel mogelijk maar als dat echt niet kan, zorgen ze eerder voor verwarring dan voor helderheid. Meestal blijken ze niet eens goed op de hoogte van het vakgebied waar ze tegen fulmineren. Ze verdraaien onderzoeksgegevens of negeren die zelfs helemaal.
Opvallend is verder dat Tsakiris enorm veel kopstukken heeft gesproken. Op het gebied van NDE's bijvoorbeeld Jan Holden en Jeffrey Long, maar ook de pseudoskeptici Susan Blackmore, Kevin Nelson en Gerald Woerlee. Psycholoog Gary Marcus is typerend voor veel reguliere wetenschappers: hij blijkt bijna niets te hebben gelezen over nabij-de-doodervaringen en het fenomeen toch als onzin af te doen.
Wat ik zelf nog niet wist, is dat Tsakiris eigen experimenten heeft gedaan met mediums. Tevens was hij betrokken bij een replicatie van onderzoek naar telepathie tussen honden en hun baasjes. Wat dit laatste betreft, blijkt de beruchte 'parapsycholoog' Richard Wiseman een kwalijke rol te hebben gespeeld. Hij deed alsof hij dit type onderzoek zelf bedacht had en stelde positieve resultaten opzettelijk voor als een weerlegging van het verschijnsel. Tsakiris slaagt er perfect in Wiseman neer te zetten als de schaamteloze pseudowetenschapper die hij in feite is.
Iets dergelijks geldt voor een onderzoek naar paragnosten die betrokken werden bij politiewerk. Tsakiris toont aan dat er in deze context wel degelijk bewijsmateriaal voor waardevolle paragnostische waarnemingen bestaat. De ontkenning daarvan blijkt opnieuw helemaal nergens op gebaseerd.
Hedendaagse atheïsten zoals Stephen Law blijken vooral op de hoogte van specifieke argumenten tegen het christendom en niet of nauwelijks doordrongen van het belang van bewustzijnsonderzoek of NDE's.
Alex Tsakiris zegt erg veranderd te zijn door zijn interviews voor Skeptiko. Hij hoopt dat er spoedig een revolutie zal komen waarbij de fundamentele fouten in de wetenschap rond het wezen en de rol van bewustzijn worden rechtgezet.

Titus Rivas

Waardering – 4 sterren

Deze recensie werd gepubliceerd in Terugkeer 26(4), winter 2015-2016, blz. 28.

Contact: titusrivas@hotmail.com