Titel

Artikelen over bijna-doodervaringen oftwel nabij-de-doodervaringen

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 25 May, 2012)

Samenvatting

Artikelen over bijna-doodervaringen (nabij-de-doodervaringen) voor Stichting Athanasia en Stichting Merkawah.


Tekst
Nabij-de-doodervaringen (Bijna-doodervaringen)- A contemporary extinction hypothesis: Mortal Minds door Gerald Woerlee
- Artikelen rond onderzoek naar de BDE van de Man met het Gebit
- Artikelen uit het zomernummer 25 (4) van het Journal of Near-Death Studies van 2007
- BDE-echtpaar
- Boekbespreking van Das Innere Land (Faulstich)
- Boekbespreking van Der Verkleidete Segen van Barbara R. Rommer
- Boekbespreking van Engelchens Land van Evelyn Elsaesser-Valarino
- Boekbespreking van The Day I Died van Tammy Cohen
- BijnaDoodErvaringen: Materialisme, fysicalisme en het naturalistisch postulaat: De irrationele grondslagen van skepsis rond bijnadoodervaringen
- Bijna-doodervaringen: ingrijpende ervaringen op de grens van lichaam en geest
- Communicatie met overledenen tijdens bijna-doodervaringen
- De correcte waarnemingen tijdens de NDE van Jan Price
- Consciousness during Clinical Death and after Irreversible Brain Death
- De BDE van Cees Punselie
- Correspondentie met Karl Greene over Pam Reynolds
- De goddelijke hersenstam van Kevin Nelson (boekbespreking)
- De brandweerlieden van Hotshots: een gemeenschappelijke bijnadoodervaring
- De bijnadoodervaring als bijzondere uiting van een slaap-waakstoornis: het neurologische project van Kevin Nelson
- De (bijna-)dood ontrafeld?? van Maureen Venselaar (recensie)
- De bijna-doodervaring van Annette Panhuis
- De bijna-doodervaring van Huriye Kacar
- De bijna-doodervaring van J.K. uit R.
- De bijnadoodervaring van Joop Boer
- De bijnadoodervaring van Therese Svensson
- De drie bijna-doodervaringen van Cecilia W.L.
- De drie bijnadoodervaringen van Rieni van Osch
- De ervaringen van de vader van Emine Fougner
- De Interpretatie van Bijna-Dood Ervaringen
- "De Marrense kerkmoord" van Sylvia Lucia (Recensie)
- De ongrijpbare Fred Schoonmaker
- De paranormale nabij-de-doodervaring van Kristle Merzlock
- De relatie tussen reïncarnatieherinneringen en BDE's
- De twee bijnadoodervaringen van Tineke van Zwol-Tode
- Drie minder bekende BDE's tijdens een vlak EEG met bevestiging
- Duitse BDE met paranormale aspecten
- Een andere kant van Michael Sabom
- Een BDE met waarneming van het sterven van iemand anders
- Een BDE-achtige ervaring tijdens een crisis: het verhaal van Sander Arnoldus
- Een BDE en beelden uit het verleden: Ervaringen van de familie Leefkens, met Anny Dirven
- Een empathische perimortale ervaring
- Een gedeelde (bijna)doodervaring: de droom van Monique van der Klooster, met Anny Dirven
- Een intersubjectieve geestelijke wereld, met Anny Dirven
- Een kritische vraag van een psychologiestudent
- Een methodische opmerking over de zoektocht naar buitenzintuiglijke waarnemingen tijdens een vlak EEG
- Een patiënt van Laurin Bellg
- Een penny boven op de kast
- Eindeloos Bewustzijn van Pim van Lommel
- Empathie en bijna-doodervaringen
- "En hij gaf mij adelaarsvleugels" van Ciska Metselaar (Recensie)
- Enkele opmerkingen over “Occam's Chainsaw”
- Fundamentalistische nabij-de-doodervaringen
- Geen nadere informatie over de identiteit van de Man met het Gebit, met Anny Dirven
- Hallucinaties of meer?
- Het belang van neurologisch onderzoek voor het begrip van BDE's tijdens een hartstilstand
- Het geval Al Sullivan: Een bijnadoodervaring met paranormale indrukken
- Het is GOED geweest: de leerschool van een autodidact in de hemelse sferen van Trees Verduyn (bespreking)
- Het kleine Bijna-bij-de-dood boekje: Fragmenten uit de praktijk van Jim van der Heijden
- Grensverkenning in ruimte en tijd van Jacob Jean Mulder (boekbespreking)
- Ich habe ins Jenseits geblickt (Recensie)
- Miguel Angel Pertierra, een Spaanse NDE-onderzoeker
- Misleidende Skepsis over Bijna-Dood Ervaringen
- "Near-Death Experiences: The Rest of the Story" van PMH Atwater (Recensie)
- " Out-of-Body and Near-Death Experiences: Brain-State Phenomena or Glimpses of Immortality?" van Michael N. Marsh (Recensie)
- Over de grens van leven en dood (boekbespreking)
- Pam Reynolds: psi en een vlak EEG
- Recente artikelen in het herfstnummer van 2007 van het Journal of Near-Death Studies
- Recente artikelen in het Journal of Near-Death Studies, winternummer 2006
- Science and the Near-Death Experience: How Consciousness Survives Death van Chris Carter (recensie)
- Some comments on the REM state intrusion hypothesis for NDEs by Kevin Nelson
- The Audible Lifestream van Alistair Conwell (recensie)
- The Scalpel and the Soul (recensie)
- The Survivalist Interpretation of Recent Studies Into the Near-Death Experience
- The Wisdom of Near-Death Experiences van Penny Sartori (recensie)
- Twee spontane ervaringen na de dood van een Britse moeder
- Twee bijna-doodervaringen gemeld n.a.v. de Man met het Gebit
- Uitspraken van dr. Hiroyoshi Takata over de casus van Al Sullivan
- Voorschouw van toekomstige levens of waarneming van voorlopige tendensen?, met Anny Dirven
- Waar God woont (Bespreking)
- Waarnemingen op grote afstand tijdens een bijnadoodervaring
- Wat hebben bijna-doodervaringen ons te vertellen?
- Wat er gebeurt als we sterven, van Sam Parnia (recensie)
- Wat voor een implicaties heeft bewustzijn bij een bijna-doodervaring?
- Yo vi la luz. Experiencias cercanas a la muerte en España van Enrique Vila López (recensie)
- Zijn bijnadoodervaringen toch alleen maar een droom?

Contact: titusrivas@hotmail.com

Artikelen (inclusief recensies en blogs) over parapsychologie door Titus Rivas, Anny Dirven en collega's