Articles

Title Author Published Media
Tweelingen en reïncarnatie Titus Rivas 2006-05-28 artikelendatabase
Een BDE en beelden uit het verleden Titus Rivas 2006-02-10
Ian Stevenson Titus Rivas 2006-03-03 artikelendatabase
Het geheugen en herinneringen aan vorige levens Titus Rivas 2006-04-11 artikelendatabase
Mededogen en betrokkenheid bij dieren Titus Rivas 2008-03-30 artikelendatabase
Glimpses of Eternity - Een blik in de eeuwigheid (recensie) Titus Rivas 2012-06-29 artikelendatabase
Boekbespreking van Iedere Stap is Vrede Titus Rivas 2006-03-13 artikelendatabase
De Interpretatie van Bijna-Dood Ervaringen Titus Rivas 2006-03-13
Verzien: het overzicht van Ian Stevenson Titus Rivas 2006-03-26 artikelendatabase
Uittredingen naar de tussenwereld: ervaringen van Arjan Voet uit Beneden Leeuwen Titus Rivas 2006-04-01 artikelendatabase
De bijnadoodervaring van Therese Svensson Titus Rivas 2006-11-06 artikelendatabase
Intrasomatische parergie Titus Rivas 2006-11-04 artikelendatabase
Nederlandse gevallen van reïncarnatie rond het millennium Titus Rivas 2006-04-05 artikelendatabase
Wat walvisachtigen zoal weten Titus Rivas 2010-07-31 artikelendatabase
Bespreking Eres Luz van Niña Pastori Titus Rivas 2010-08-12 artikelendatabase
Bespreking Cien Años de Cante Gitano van Antonio Mairena Titus Rivas 2010-08-12 artikelendatabase
Persecución van El Lebrijano Titus Rivas 2010-08-12 artikelendatabase
Pam Reynolds: PSI en een vlak EEG Titus Rivas 2006-11-04 artikelendatabase
De kindertijd en vorige levens Titus Rivas 2006-04-13 artikelendatabase
Por qué tiene sentido explicar las experiencias cercanas a la muerte por la supervivencia de la conciencia Titus Rivas 2020-10-17 artikelendatabase
Actief op zoek naar postuum contact Titus Rivas 2006-04-15 artikelendatabase
Exit Epifenomenalisme: Het einde van een vluchtheuvel Titus Rivas 2006-04-17 artikelendatabase
Bestaat er een dierlijke ziel? Titus Rivas 2011-08-13 artikelendatabase
Machteloos bewustzijn Titus Rivas 2008-08-16 artikelendatabase
Boekbespreking van Vragen rondom leven en dood van Robert Jan de Beurs Titus Rivas 2006-11-26 artikelendatabase
De bijnadoodervaring als bijzondere uiting van een slaap-waakstoornis Titus Rivas 2006-07-25 artikelendatabase
Anny Dirven Anny Dirven 2012-06-25 artikelendatabase
Dieren en leven na de dood Titus Rivas 2006-08-10 artikelendatabase
Dromen over vorige levens Titus Rivas 2006-08-20 artikelendatabase
Reizen naar het verleden: terugschouw en reïncarnatieherinneringen Titus Rivas 2006-08-21 artikelendatabase
Stigmatisatie: psychokinetische beïnvloeding van de huid Titus Rivas 2006-08-21 artikelendatabase
Wim Stevens Anny Dirven 2012-06-25 artikelendatabase
Boekbespreking van De Vorst van de Duisternis Titus Rivas 2006-08-24 artikelendatabase
Discussie over bewustzijn bij dieren en de noodzaak van het analogie-postulaat Titus Rivas 2006-08-25 artikelendatabase
PNVD voor dierenrechten Titus Rivas 2012-06-24 artikelendatabase
Maya's kwelgeest Titus Rivas 2006-08-27 artikelendatabase
Boekbespreking van Supersense Titus Rivas 2006-08-27 artikelendatabase
Kennis over het hiernamaals Titus Rivas 2006-08-28 artikelendatabase
Waarom reïncarnatie waarschijnlijk lijkt Titus Rivas 2006-08-28 artikelendatabase
Het geval Iris Farczády/Lucía Altares Titus Rivas 2006-08-28 artikelendatabase
THE CASE OF IRIS FARCZADY - A STOLEN LIFE - Part 1 Titus Rivas 2012-06-23 artikelendatabase
De drie bijna-doodervaringen van Rieni van Osch Titus Rivas 2006-09-08 artikelendatabase
Boekbespreking van De muze van het leven Titus Rivas 2006-09-13 artikelendatabase
Boekbespreking van Het Heil van de Filosofie Titus Rivas 2006-09-13 artikelendatabase
Boekbespreking van Mahatma Ghandi: Facetten van zijn filosofie Titus Rivas 2006-09-14 artikelendatabase
Persoonlijke identiteit en geestelijke ontwikkeling Titus Rivas 2008-01-29 artikelendatabase
Vriendschap met kinderen Titus Rivas 2012-06-27 artikelendatabase
Geen geest zonder subject Titus Rivas 2006-09-18 artikelendatabase
Ervaringen rond het sterfbed Titus Rivas 2006-09-20 artikelendatabase
Hoe gaat het verder? Persoonlijke evolutie Titus Rivas 2006-09-20 artikelendatabase
Reïncarnatie, etniciteit en genealogie Titus Rivas 2006-09-26 artikelendatabase
Encyclopedie van de Parapsychologie Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-03
Hoofdstuk 1 - Algemene Inleiding Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-03 artikelendatabase
Lexicon bij Hoofdstuk 1 Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Hoofdstuk 2 Buitenzintuiglijke Waarneming Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
De drie bijna-doodervaringen van Cecilia W.L. Titus Rivas 2007-12-21 artikelendatabase
Lexicon bij Hoofdstuk 2 over Buitenzintuiglijke Waarneming Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Hoofdstuk 3 Psychokinese Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Lexicon bij Hoofdstuk 3 over Psychokinese Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Hoofdstuk 4 over Paranormaal Genezen Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Lexicon bij Hoofdstuk 4 over Paranormaal Genezen Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Hoofdstuk 5 Fijnstoffelijkheid Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Lexicon bij Hoofdstuk 5 over Fijnstoffelijkheid Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Hoofdstuk 6 Uittredingen Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Lexicon bij Hoofdstuk 6 over Uittredingen Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Hoofdstuk 7 Het Hiernamaals Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Lexicon bij Hoofdstuk 7 over Het Hiernamaals Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Hoofdstuk 8 Reïncarnatie en Bezetenheid Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Lexicon bij Hoofdstuk 8 over Reïncarnatie en Bezetenheid Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Hoofdstuk 9 Contact met overledenen Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Lexicon bij Hoofdstuk 9 over Contact met overledenen Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-04 artikelendatabase
Hoofdstuk 10 Synchroniciteit Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-05 artikelendatabase
Lexicon bij Hoofdstuk 10 over Synchroniciteit Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-05 artikelendatabase
Hoofdstuk 11 Parapsychologie en andere grensgebieden Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-05 artikelendatabase
Lexicon bij Hoofdstuk 11 over Parapsychologie en andere grensgebieden Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-05 artikelendatabase
Hoofdstuk 12 Parapsychologie en filosofie Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-05 artikelendatabase
Lexicon bij Hoofdstuk 12 over Parapsychologie en filosofie Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-05 artikelendatabase
Hoofdstuk 13 Parapsychologie en psychologie Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-05 artikelendatabase
Lexicon bij Hoofdstuk 13 over Parapsychologie en psychologie Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-05 artikelendatabase
Hoofdstuk 14 Parapsychologie en Spiritualiteit Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-05 artikelendatabase
Lexicon bij Hoofdstuk 14 over Parapsychologie en Spiritualiteit Parapsychologische Encyclopedie 2006-10-05 artikelendatabase
Fysiek getekend door vorige levens: moedervlekken en geboorteafwijkingen Titus Rivas 2006-10-10 artikelendatabase
Arte flamenco: heilige 'sentimentaliteit' Titus Rivas 2006-11-07 artikelendatabase
Boekbespreking van El Cante Flamenco Titus Rivas 2006-11-08 artikelendatabase
Dieren en sociale revolutie Titus Rivas 2006-11-08 artikelendatabase
Telepathische dromen over overledenen Titus Rivas 2006-11-08 artikelendatabase
Boekbespreking van Lief Dier van Midas Dekkers Titus Rivas 2006-11-08 artikelendatabase
Johanna van Bemmelen Titus Rivas 2015-04-09 artikelendatabase
Egocentrisme Titus Rivas 2006-11-08 artikelendatabase
Gedachten bij een onderzoek van de Sociale Dienst Titus Rivas 2006-11-08 artikelendatabase
Padre Pio en het concept heiligheid Titus Rivas 2006-11-08 artikelendatabase
Recensie van Wie was mijn kind van Carol Bowman Titus Rivas 2006-11-08 artikelendatabase
Het wrede stierengevecht Titus Rivas 2006-11-08 artikelendatabase
De mysterieuze relatie tussen hersenen en geest Titus Rivas 2006-11-08 artikelendatabase
Gek Genoeg Gewoon: kijk op 'hallucinaties' Titus Rivas 2006-12-12 artikelendatabase
Inleidende woorden bij de presentatie van De Vlucht van Gerda de Lozanne Titus Rivas 2006-11-09 artikelendatabase
Twee spontane ervaringen na de dood van een Britse moeder Titus Rivas 2006-11-09 artikelendatabase
Libertair-socialistische spiritualiteit Titus Rivas 2006-11-10 artikelendatabase
Het klassieke reïncarnatiegeval van Jagdish Chandra Titus Rivas 2006-11-10 artikelendatabase
Artificiële Intelligentie en ontologisch dualisme Titus Rivas 2006-11-10 artikelendatabase
Het geval Al Sullivan: Een bijnadoodervaring met paranormale indrukken Titus Rivas 2006-11-13 artikelendatabase
Ik ben toleranter geworden: de BDE van Cees Punselie Titus Rivas 2006-11-14 artikelendatabase
Filosofische kritiek op de computermetafoor voor hersenen en geest Titus Rivas 2006-11-14 artikelendatabase
Kuisheid als gezond onderdeel van leefwijzen Titus Rivas 2006-11-14 artikelendatabase
Nu is het te laat Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Dualisme, seksualiteit en sekse Titus Rivas 2006-11-14 artikelendatabase
Geen Goed Leven, Geen Goede Dood - Voorwoord Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Dieren als geestelijke wezens Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
De Maria-verschijningen te Fatima Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Kees: herinneringen aan een vorige incarnatie en een tussenperiode Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Niet skeptisch, wel kritisch Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Waarom het absolute agnosticisme niet redelijk is Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Geesten met of zonder lichaam - Voorwoord Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Hoofdstuk 1. Basisvragen uit de filosofie van de geest Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Boekbespreking Bewustzijn en Ruimte van Karmanov Titus Rivas 2007-05-24 artikelendatabase
Tussen twee levens Titus Rivas 2007-05-28 artikelendatabase
Hoofdstuk 2. Is de geest een onpersoonlijk proces? Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Afscheidsbrief Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Vroege kinderjaren Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Inhoudsopgave van Geen Goed Leven, Geen Goede Dood Titus Rivas 2012-07-01 artikelendatabase
Hoofdstuk 3. Wat voor lichamen zijn verbonden aan een geest? Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Hoofdstuk 4. Welke soorten wisselwerking tussen lichaam en geest bestaan er? Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Hoofdstuk 5. Personalistisch dualisme en waarden Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Hoofdstuk 6. Personalistisch dualisme en empirische wetenschap Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Titelblad van Geesten met of zonder lichaam Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Nawoord van Geesten met of zonder lichaam Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Woordenlijst bij Geesten met of zonder lichaam Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Literatuurlijst bij Geesten met of zonder lichaam Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Voetnoten bij hoofstuk 2 van Geesten met of zonder lichaam Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Leren voor Kelner Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
Verkracht Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
Het internaat in Z. Titus Rivas 2006-11-15 artikelendatabase
Een eigen flat Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
Raymond Lodge: soldaat van het licht van Sylvia Lucia (recensie) Titus Rivas 2012-07-09 artikelendatabase
H.1 Algemene Inleiding Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
Stichting Athanasia - Athanasia Foundation Stichting Athanasia 2011-11-05 artikelendatabase
Michael Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
Omzwervingen Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
Op zoek naar Michael Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
Homepage van Stichting Athanasia Stichting Athanasia 2012-07-10 artikelendatabase
Brieven rond Hulpverlening Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
Parapsychologie een pseudowetenschap? Titus Rivas 2006-12-15 artikelendatabase
Brieven rond de vriendschap tussen Wim en Titus Rivas Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
H. 2 Persoonlijke Identiteit en Persoonlijke Onsterfelijkheid Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
H.3 Materialisme Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
H. 4 De Extinctie-these Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
H. 5 Wijsgerige Bewijzen voor Persoonlijke Onsterfelijkheid Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
H. 6 Filosofie en empirisch onderzoek naar persoonlijke onsterfelijkheid Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
Reïncarnatie, persoonlijke evolutie en bijzondere kinderen Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
Grensverkenning in ruimte en tijd van Jacob Jean Mulder (bespreking) Titus Rivas 2012-07-02 artikelendatabase
Het stoïcisme: een impressie Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
Signalen uit de hemel Titus Rivas 2006-11-16 artikelendatabase
Myriam: Een bijzonder Nederlands geval van meervoudige paranormale ervaringen Titus Rivas 2006-11-17 artikelendatabase
Het substantialistische argument voor persoonlijke onsterfelijkheid Titus Rivas 2006-11-18 artikelendatabase
Onverifieerbare gevallen en reïncarnatieonderzoek Titus Rivas 2006-11-18 artikelendatabase
Waarom er een psychisch geheugen moet bestaan Titus Rivas 2006-11-19 artikelendatabase
Children who remember previous lives door Ian Stevenson Titus Rivas 2007-01-08 artikelendatabase
Reincarnation and Biology: een boekbespreking Titus Rivas 2006-11-20 artikelendatabase
Reïncarnatie is niet alleen maar een geloof Titus Rivas 2006-11-20 artikelendatabase
Reïncarnatie en bijnadoodervaringen: lezing voor Theosofische Vereniging Titus Rivas 2006-11-20 artikelendatabase
Funktionslust bij dieren Titus Rivas 2009-03-13 artikelendatabase
Hopeloos lijden Titus Rivas 2006-11-23 artikelendatabase
Een penny boven op de kast Titus Rivas 2006-11-24 artikelendatabase
Boekbespreking van The Birth Called Death van Kathie Jordan Titus Rivas 2006-11-26 artikelendatabase
Recensie van Atheologie van Michel Onfray Titus Rivas 2006-11-26 artikelendatabase
The Blackwell Guide to the Philosophy of Mind: een bespreking Titus Rivas 2006-11-26 artikelendatabase
God & Philosophy: de slimme zet van een uitgever Titus Rivas 2006-11-26 artikelendatabase
Overzichtswerk over preëxistentie Titus Rivas 2006-11-26 artikelendatabase
Wat gebeurt er als we sterven: een bespreking Titus Rivas 2006-11-29 artikelendatabase
Kus ze niet vaarwel: het fenomeen Allison DuBois Titus Rivas 2006-11-29 artikelendatabase
Een BDE met waarneming van het sterven van iemand anders Titus Rivas 2011-05-12 artikelendatabase
Recensie van European Cases of the Reincarnation Type Titus Rivas 2006-11-29 artikelendatabase
European Cases of the Reincarnation Type by Ian Stevenson (Book Review) Titus Rivas 2011-10-31 artikelendatabase
Herinneringen aan (eerder) dood gaan: een casus uit Nederland Titus Rivas 2021-04-07 artikelendatabase
Is de populariteit van samenzweringstheorieën terecht? Titus Rivas 2020-10-20 artikelendatabase
Vroegere levens op de Titanic Titus Rivas 2007-01-07 artikelendatabase
THE CASE OF IRIS FARCZADY - A STOLEN LIFE - Part 2 Titus Rivas 2012-06-23 artikelendatabase
Spiritueel omgaan met de dood - een recensi Titus Rivas 2007-01-08 artikelendatabase
Over de Maan van Diana Brueton Titus Rivas 2007-01-08 artikelendatabase
Intelligent Design: de Controverse Titus Rivas 2007-10-07 artikelendatabase
Recensie van Panpsychism in the West Titus Rivas 2007-04-03 artikelendatabase
Voetnoten bij Hoofdstuk 1 Titus Rivas 2007-05-07 artikelendatabase
Boekbespreking van De onkwetsbare profeet: Titus Rivas 2007-06-12 artikelendatabase
Lexikon der Geister van Annekatrin Puhle Titus Rivas 2007-08-22 artikelendatabase
De twee bijnadoodervaringen van Tineke van Zwol-Tode Titus Rivas 2007-08-22 artikelendatabase
Boekbespreking van Seeing Angels Titus Rivas 2007-08-23 artikelendatabase
De overbodige activiteiten van de 'skeptici' Titus Rivas 2007-08-23 artikelendatabase
Diepteonderzoek naar reïncarnatie Titus Rivas 2007-08-23 artikelendatabase
Een gedeelde (bijna)doodervaring: de droom van Monique van der Klooster Titus Rivas 2007-08-23 artikelendatabase
Een methodische opmerking bij onderzoek naar paranormale BDE's Titus Rivas 2007-08-23 artikelendatabase
The Lost Cause van Celia Green Titus Rivas 2007-08-23 artikelendatabase
Creëert Callosotomie alleen een gespleten brein of ook een gespleten ziel? Titus Rivas 2009-01-06 artikelendatabase
De rijke belevingswereld van dieren Titus Rivas 2008-12-29 artikelendatabase
Sponsoring ten behoeve van Stichting Athanasia Stichting Athanasia 2012-07-31 artikelendatabase
Filosofische vraagstukken Stichting Athanasia 2012-07-31 artikelendatabase
External Links Stichting Athanasia 2012-07-31 artikelendatabase
There is a God (boekbespreking) Titus Rivas 2008-12-29 artikelendatabase
Instrumentele transcommunicatie: moderne apparatuur als poort naar gene zijde? Titus Rivas 2008-12-29 artikelendatabase
Specifieke buitenlichamelijke waarnemingen in Oosterlittens Titus Rivas 2009-04-22 artikelendatabase
Papers in English (Athanasia Foundation) Stichting Athanasia 2012-07-19 artikelendatabase
Een onpersoonlijke god met bewustzijn? Titus Rivas 2007-09-08 artikelendatabase
Tolerant en betrokken leven vanuit spiritualiteit Titus Rivas 2007-11-11 artikelendatabase
De ervaringen van Joseph Murphy Titus Rivas 2007-12-21 artikelendatabase
The Existence of God van Richard Swinburne Titus Rivas 2007-12-21 artikelendatabase
God: The Failed Hypothesis (Bespreking) Titus Rivas 2007-12-21 artikelendatabase
New Clothes for Old Souls van Guy Lyon Playfair (recensie) Titus Rivas 2007-12-21 artikelendatabase
Martha Nussbaums vermogensbenadering van de dierlijke waardigheid Titus Rivas 2008-01-01 artikelendatabase
In Memoriam Ian Stevenson Titus Rivas 2008-01-04 artikelendatabase
Een paar opmerkingen naar aanleiding van de oratie van Dick Bierman Titus Rivas 2008-02-07 artikelendatabase
Reïncarnatieonderzoeker dr. K.S. Rawat in Nederland Titus Rivas 2008-03-09 artikelendatabase
Ervaringen met hogere wezens Titus Rivas 2009-08-04 artikelendatabase
Onsterfelijkheid van Ilja Maso Titus Rivas 2008-03-19 artikelendatabase
Eindeloos Bewustzijn van Pim van Lommel: bespreking door Titus Rivas Titus Rivas 2008-03-24 artikelendatabase
Twee informele proeven van Stefan Ossowiecki met uittredingen Titus Rivas 2008-04-04 artikelendatabase
Wat voor een implicaties heeft bewustzijn bij een bijna-doodervaring? Titus Rivas 2008-04-06 artikelendatabase
Herinneringen van aan een voorbestaan van Feitze Bijmholt Titus Rivas 2011-05-10 artikelendatabase
Bijna-doodervaringen: ingrijpende ervaringen op de grens van lichaam en geest Titus Rivas 2008-05-30 artikelendatabase
Wie is daar? Parapsychologische controverses rond mediumschap Titus Rivas 2008-06-08 artikelendatabase
Amnesia and Reincarnation Titus Rivas 2011-09-10 artikelendatabase
Super-Psi versus Voortbestaan Titus Rivas 2008-06-08 artikelendatabase
Porphyrius over de onthouding van dierlijk voedsel Titus Rivas 2008-06-08 artikelendatabase
Begaafde kinderen in spiritueel perspectief Titus Rivas 2008-06-08 artikelendatabase
Daar heeft hij de hersens toch niet voor! Titus Rivas 2012-07-14 artikelendatabase
Algemene opzet van Stichting Athanasia Stichting Athanasia 2012-07-19 artikelendatabase
English pages of Athanasia Foundation Stichting Athanasia 2012-07-13 artikelendatabase
De buitenlichamelijke ervaring van Meinke Okma Titus Rivas 2008-06-12 artikelendatabase
Een spontane uittreding Titus Rivas 2008-06-12 artikelendatabase
Een BDE-achtige ervaring tijdens een crisis: het verhaal van Sander Arnoldus Titus Rivas 2008-06-12 artikelendatabase
Interviews and lectures Titus Rivas Titus Rivas 2021-11-03 artikelendatabase
Herinneringen aan een andere wereld Titus Rivas 2012-06-24 artikelendatabase
Mind does really matter! Artikel van Mario Beauregard Titus Rivas 2008-06-12 artikelendatabase
Ik hou van twee mannen (recensie) Titus Rivas 2012-04-27 artikelendatabase
Mit Goethe durch die Welt der Geister van Annekatrin Puhle Titus Rivas 2008-06-12 artikelendatabase
The Day I Died van Tammy Cohen (bespreking) Titus Rivas 2008-06-12 artikelendatabase
Is there Life after Death van Anthony Peake (bespreking) Titus Rivas 2008-06-12 artikelendatabase
Bolzanos Metaphysik van Andrej Krause (bespreking) Titus Rivas 2008-06-12 artikelendatabase
Soul Agreements van Dick Sutphen Titus Rivas 2008-06-12 artikelendatabase
I remember dying van Paul Roland Titus Rivas 2008-06-12 artikelendatabase
The Lawudo Lama (bespreking) Titus Rivas 2008-06-12 artikelendatabase
Animal Rights: een bespreking Titus Rivas 2008-06-12 artikelendatabase
Recensie van Animals, Ethics and Trade Titus Rivas 2008-06-12 artikelendatabase
In Defense of Animals onder redactie van Peter Singer Titus Rivas 2008-06-12 artikelendatabase
Soul's don't lie: een bespreking Titus Rivas 2008-06-12 artikelendatabase
De ervaring van Vanessa: Zuid-Afrikaanse verschijningen en een poging om iemands Titus Rivas 2008-06-17 artikelendatabase
De ervaringen met fijnstoffelijkheid van Guus Vahlkamp Titus Rivas 2008-06-18 artikelendatabase
Drie nieuwe gevallen van herinneringen aan vorige levens Titus Rivas 2008-06-18 artikelendatabase
Nieuwe Nederlandse gevallen van kinderen met herinneringen aan een vorig leven Titus Rivas 2009-10-02 artikelendatabase
Twee gevallen van herinneringen aan vorige levens uit België en Nederland Titus Rivas 2008-06-18 artikelendatabase
Het graf op Vlieland Titus Rivas 2008-06-19 artikelendatabase
Reïncarnatieherinneringen in Nederland: Acht casussen Titus Rivas 2008-06-19 artikelendatabase
Readings about Previous Lives: Titus Rivas 2019-12-11 artikelendatabase
Herinneringen van Célina Titus Rivas 2008-06-19 artikelendatabase
Ik wist dat Suriname mijn beloofde land was - het relaas van Jolanda Klaassen Titus Rivas 2008-06-19 artikelendatabase
Skeptische verhalen; de disproportionele kritiek van een pseudoskepticus Titus Rivas 2009-08-19 artikelendatabase
Astronauten in de oudheid Titus Rivas 2008-06-28 artikelendatabase
De goddelijke hersenstam van Kevin Nelson (recensie) Titus Rivas 2012-06-10 artikelendatabase
Waarom het materialisme geen rationele theorie is Titus Rivas 2012-06-12 artikelendatabase
De dierenziel volgens esoterische en oosterse stromingen Titus Rivas 2008-10-15 artikelendatabase
Casussen en vrijwilligers gezocht (Stichting Athanasia) Stichting Athanasia 2016-05-16 artikelendatabase
Dubbelklik van Landschip en Loes Modderman (recensie) Titus Rivas 2012-05-30 artikelendatabase
vermeld een titel Stephan Vollenberg 2008-10-16 artikelendatabase
Spirituele verwantschap tussen mens en dier Titus Rivas 2008-10-17 artikelendatabase
Your Eternal Self van R. Craig Hogan (recensie) Titus Rivas 2012-07-15 artikelendatabase
Net als James Chaffin: Nederlandse aanwijzingen voor postume bezorgdheid om nabe Titus Rivas 2008-10-28 artikelendatabase
In een ander leven, in een ander land Titus Rivas 2008-10-28 artikelendatabase
Natuurbescherming versus dierenbescherming Titus Rivas 2011-08-20 artikelendatabase
Leidt het geloof in paranormale verschijnselen tot een hardvochtig wereldbeeld? Titus Rivas 2009-01-21 artikelendatabase
Recente artikelen in het herfstnummer van 2007 van het Journal of Near-Death Stu Titus Rivas 2009-02-05 artikelendatabase
The Scalpel and the Soul (recensie) Titus Rivas 2009-02-05 artikelendatabase
Marktwerking versus maatwerk in de psychiatrie Titus Rivas 2009-02-05 artikelendatabase
Twee ervaringen met ESP van Mariëlle Nijhuis Titus Rivas 2009-02-06 artikelendatabase
Bewustzijn bij dieren Titus Rivas 2009-02-09 artikelendatabase
Zijn mensen de enige dieren met bewustzijn? Titus Rivas 2009-02-09 artikelendatabase
Tom Regans pleidooi voor dierenrechten als basis voor ethisch veganisme Titus Rivas 2009-02-09 artikelendatabase
Dieren: Robots of subjecten Titus Rivas 2009-02-09 artikelendatabase
Het spirituele brein (boekbespreking) Titus Rivas 2009-03-23 artikelendatabase
Materialistisch obscurantisme Titus Rivas 2009-06-22 artikelendatabase
A Brief History of the Soul van Stewart Goetz en Charles Taliaferro (recensie) Titus Rivas 2012-07-20 artikelendatabase
New Essays in Applied Ethics Titus Rivas 2009-06-22 artikelendatabase
Artikelen rond onderzoek naar de BDE van de Man met het Gebit Titus Rivas 2009-06-25 artikelendatabase
Heiligen van alle tijden (boekbespreking) Titus Rivas 2011-05-25 artikelendatabase
Moeder Teresa, haar leven en werk in woord en beeld Titus Rivas 2011-05-25 artikelendatabase
De boodschap van de sfinx (recensie) Titus Rivas 2011-05-25 artikelendatabase
Artikelen van Titus Rivas over buitenaardse wezens en oude beschavingen Titus Rivas 2011-05-25 artikelendatabase
Searching for Eternity van Don. Morse Titus Rivas 2011-05-26 artikelendatabase
Het verhaal van de knuffel Didi Titus Rivas 2011-05-26 artikelendatabase
IdeALISTEN: Zou het ook zo kunnen? (boekbespreking) Titus Rivas 2011-06-03 artikelendatabase
Positieve persoonlijke banden uit vorige levens Titus Rivas 2011-05-26 artikelendatabase
Onheilstijdingen: hou je verstand erbij! Titus Rivas 2011-03-02 artikelendatabase
De geest van insecten Titus Rivas 2009-06-29 artikelendatabase
De brandweerlieden van Hotshots Titus Rivas 2009-06-29 artikelendatabase
Aanwijzingen voor een fijnstoffelijk lichaam Titus Rivas 2009-06-29 artikelendatabase
Boeken van Athanasia Stichting Athanasia 2012-07-31 artikelendatabase
De Arnhemse brand van Pasen 1973: Herinneringen van Christina uit Malden Titus Rivas 2009-07-04 artikelendatabase
Problematisering van mededogen Titus Rivas 2009-07-04 artikelendatabase
Mama vroeger was ik Titus Rivas 2009-06-29 artikelendatabase
De taal van dolfijnen Titus Rivas 2009-06-29 artikelendatabase
Waar God woont Titus Rivas 2009-06-29 artikelendatabase
A World in a Grain of Sand - Bespreking Titus Rivas 2009-06-29 artikelendatabase
Empirische vraagstukken Stichting Athanasia 2012-07-31 artikelendatabase
Falsifieerbaarheid en de skeptici Titus Rivas 2009-06-29 artikelendatabase
Fijnstoffelijkheid Stichting Athanasia 2012-08-01 artikelendatabase
Mentale evolutie Stichting Athanasia 2012-08-01 artikelendatabase
Reïncarnatie van de persoonlijke ziel Stichting Athanasia 2012-08-01 artikelendatabase
Postume communicatie Stichting Athanasia 2012-07-31 artikelendatabase
Filosofie van de religie Stichting Athanasia 2012-08-01 artikelendatabase
Filosofie van de geest Stichting Athanasia 2012-08-01 artikelendatabase
Lezingen Stichting Athanasia 2012-07-31 artikelendatabase
Hallucinaties of meer? Titus Rivas 2009-06-29 artikelendatabase
Dankbaarheid bij overledenen: twee mogelijke gevallen Titus Rivas 2009-06-29 artikelendatabase
Twijfel aan het bestaan van echte paragnosten Titus Rivas 2009-07-01 artikelendatabase
Interviews Stichting Athanasia 2012-07-31 artikelendatabase
Bewust overleven na de dood Stichting Athanasia 2012-07-31 artikelendatabase
Duitse vertaling van Blessing in Disguise van Barbara Rommer (boekbespreking) Titus Rivas 2009-08-25 artikelendatabase
Verwarrende 'theory of everything' voor bijna-doodervaringen van David Lawton Titus Rivas 2009-07-01 artikelendatabase
Het hiernamaals Stichting Athanasia 2012-07-31 artikelendatabase
Artikelen uit het zomernummer van het Journal of Near-Death Studies 2007 Titus Rivas 2009-07-01 artikelendatabase
Recente artikelen in het Journal of Near-Death Studies winter 2006 Titus Rivas 2009-07-01 artikelendatabase
Onvergankelijk! van Jim van der Heijden (recensie) Titus Rivas 2009-07-01 artikelendatabase
Neurofilosofie (recensie) Titus Rivas 2009-07-01 artikelendatabase
Schoonheid van de natuur Titus Rivas 2009-07-01 artikelendatabase
Het doden van dieren (boekbespreking) Titus Rivas 2009-07-01 artikelendatabase
Wie heeft God gemaakt? Titus Rivas 2009-07-01 artikelendatabase
De bijna-doodervaring van Joop Boer Titus Rivas 2009-07-03 artikelendatabase
De ervaringen van de vader van Emine Fougner Titus Rivas 2009-07-03 artikelendatabase
Over de grens van leven en dood (Reunions) Titus Rivas 2009-07-03 artikelendatabase
Posttraumatische verschijnselen en voortbestaan Titus Rivas 2010-01-24 artikelendatabase
Is berusting altijd de juiste houding tegenover nare ervaringen? Titus Rivas 2012-06-17 artikelendatabase
Spoken bestaan: geestverschijningen met paranormale informatie Titus Rivas 2009-07-03 artikelendatabase
Vervolgonderzoek in het geval Christina uit Malden Titus Rivas 2009-07-04 artikelendatabase
Begegnungen mit dem Jenseits (boekbespreking) Titus Rivas 2009-07-10 artikelendatabase
Een geverifieerde uittreding Titus Rivas 2009-07-12 artikelendatabase
Reïncarnatieherinneringen aan de Holocaust Titus Rivas 2009-08-16 artikelendatabase
Hypnose-experiment van Stichting Athanasia Titus Rivas 2009-07-12 artikelendatabase
Een vermanende opa Titus Rivas 2009-07-15 artikelendatabase
De psychologie van overledenen Titus Rivas 2009-08-15 artikelendatabase
Psychologie na de dood Stichting Athanasia 2012-08-01 artikelendatabase
Een hiernamaals voor mens en dier? Titus Rivas 2009-08-15 artikelendatabase
Artikelen over zinvol toeval, synchroniciteit en karma Titus Rivas 2012-06-04 artikelendatabase
Dieren en reïncarnatie Titus Rivas 2009-08-15 artikelendatabase
Sekse zit tussen de oren: maar heeft de ziel wel een geslacht? Titus Rivas 2009-08-16 artikelendatabase
Bewustzijn als obstakel voor een skeptisch wereldbeeld Titus Rivas 2009-08-16 artikelendatabase
Een empathische perimortale ervaring Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
Dieren die weet hebben van zichzelf Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
Ervaringen met geesten: Interne èn externe bronnen Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
Droom rond een dodelijk ongeval van een kater Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
Ervaringen rond een fijnstoffelijk lichaam Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
Penny Sartori. The Near-Death Experiences of Hospitalized Intensive Care Patient Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
Does it matter? van Graham Dunstan Martin Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
In het licht van de dood van Michael Sabom (boekbespreking) Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
Het verleden van Shanti Devi Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
Monique Warnars: Normaal paranormaal: tijd voor de waarheid Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
Sterke overtuiging rond onverwacht overlijden Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
Twee ervaringen met voorschouw Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
Waarnemingen op grote afstand tijdens een bijna-doodervaring Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
Victor Zammit: de zaak voor een leven na de dood en tegen de pseudo-skeptici Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
Workshop Parapsychologisch Werk Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
De koude werkelijkheid rond wol Titus Rivas 2012-06-18 artikelendatabase
Stemmen horen: zin of onzin Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
Messages: Evidence For Life After Death van George E. Dalzell (bespreking) Titus Rivas 2009-08-17 artikelendatabase
Das Innere Land van Joachim Faulstich (recensie) Titus Rivas 2009-08-19 artikelendatabase
Een BDE-echtpaar Titus Rivas 2009-08-19 artikelendatabase
Wat ik bedoelde met 'beter' Titus Rivas 2009-08-19 artikelendatabase
Een personalistische visie op overleven na de dood en spirituele evolutie Titus Rivas 2009-08-19 artikelendatabase
Visioen van een 'melek' Titus Rivas 2009-08-19 artikelendatabase
Beschouwing bij het artikel Ik wist dat Suriname mijn beloofde land was Titus Rivas 2009-08-19 artikelendatabase
Een hedendaagse extinctiethese: Mortal minds van Gerald Woerlee Titus Rivas 2009-08-19 artikelendatabase
Research into Paranormal Experiences in Children Titus Rivas 2011-10-31 artikelendatabase
Dieren als psychische wezens Titus Rivas 2009-08-25 artikelendatabase
Thinking Beyond the Brain onder redactie van David Lorimer (recensie) Titus Rivas 2009-08-25 artikelendatabase
Animals and the Afterlife van Kim Sheridan (recensie) Titus Rivas 2009-08-25 artikelendatabase
Guy-Lyon Playfair. Tweeling-telepathie (recensie) Titus Rivas 2009-08-30 artikelendatabase
Früher als ich groß war van Joanne Klink (recensie) Titus Rivas 2009-08-30 artikelendatabase
Ervaringen met gevolgen van sociaal beleid rond 2000 Titus Rivas 2009-09-22 artikelendatabase
Ich habe ins Jenseits geblickt (recensie) Titus Rivas 2009-10-02 artikelendatabase
Lexikon des Jenseits (boekbespreking) Titus Rivas 2009-10-02 artikelendatabase
The Lost Secret of Death: een kritische bespreking Titus Rivas 2009-10-02 artikelendatabase
Intrasomatische Parergie: Theoretische beschouwingen Titus Rivas 2009-10-02 artikelendatabase
Intrasomatische parergie: deel 2 Titus Rivas 2009-10-02 artikelendatabase
Spontane ervaringen met verschijningen Titus Rivas 2009-10-02 artikelendatabase
Hersenen en geest Titus Rivas 2009-10-02 artikelendatabase
Engelchens Land van Evelyn Elsaesser-Valarino (recensie) Titus Rivas 2009-10-02 artikelendatabase
Beyond Chance and Necessity van Lorna Green Titus Rivas 2009-10-02 artikelendatabase
New Dimensions in Reincarnation Research van Jamuna Prasad Titus Rivas 2009-10-02 artikelendatabase
What is Enlightenment? (bespreking) Titus Rivas 2009-10-02 artikelendatabase
Vincent, Karim en Danny: deel 1 Titus Rivas 2009-10-02 artikelendatabase
Vincent, Karim en Danny: deel 2 Titus Rivas 2009-10-02 artikelendatabase
Artikelen van en met Anny Dirven Anny Dirven 2012-06-25 artikelendatabase
Vincent, Karim en Danny: deel 3 Titus Rivas 2009-10-02 artikelendatabase
I Have Lived Before: The True Story of the Reincarnation of Shanti Devi (review) Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
Memory and paramnesia in early Dutch reincarnation research Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
Psychisch beschadigde dieren Titus Rivas 2010-07-31 artikelendatabase
De onzichtbare mens (boekbespreking) Titus Rivas 2011-08-06 artikelendatabase
Een vermoedelijk geval can reïncarnatie Titus Rivas 2009-10-03 artikelendatabase
De bijna-doodervaring van J.K. uit R. Titus Rivas 2009-10-03 artikelendatabase
Een andere kant van Michael Sabom Titus Rivas 2009-10-03 artikelendatabase
Recensie van Miraculous Encounters van Michele A. Livingston Titus Rivas 2009-10-03 artikelendatabase
Herinneringen aan een preëxistentie Titus Rivas 2009-10-03 artikelendatabase
Is there an Afterlife? van David Fontana Titus Rivas 2009-10-03 artikelendatabase
Is er een leven na de dood? van Ian Wilson (bespreking) Titus Rivas 2009-10-03 artikelendatabase
Epistemologische artikelen van drs. Titus Rivas Titus Rivas 2011-05-23 artikelendatabase
Marc Bekoff: twee boeken Titus Rivas 2011-05-23 artikelendatabase
De visie van Titus Rivas over communicatie van dieren Titus Rivas 2013-05-05 artikelendatabase
Exit Epifenomenalismo Titus Rivas 2011-03-21 artikelendatabase
Waarom niet al onze herinneringen opgeslagen kunnen zijn in ons brein Titus Rivas 2009-10-03 artikelendatabase
One last hug before I go van Carla Wills-Brandon (recensie) Titus Rivas 2009-10-03 artikelendatabase
Karma: een ingewikkeld vraagstuk Titus Rivas 2009-10-14 artikelendatabase
De onvermoede rijkdom van de dierlijke psyche Titus Rivas 2011-08-04 artikelendatabase
De depressie-epidemie van Trudy Dehue Titus Rivas 2010-01-24 artikelendatabase
'In mijn vorige leven was ik gevechtspiloot' Titus Rivas 2010-11-19 artikelendatabase
Buitenzintuiglijke waarneming op afstand tijdens bijna-doodervaringen Titus Rivas 2011-05-19 artikelendatabase
Hoe persoonlijk een relatie met (een) God kan zijn Titus Rivas 2010-11-20 artikelendatabase
Falsifiability and the Skeptics Titus Rivas 2011-08-15 artikelendatabase
Filosofische artikelen van Titus Rivas Titus Rivas 2011-03-18 artikelendatabase
Recensie van de CD ¡Basta ya! de sangre derramada van Valerio Caballero. Titus Rivas 2011-05-02 artikelendatabase
Dualistische artikelen van Titus Rivas Titus Rivas 2011-03-19 artikelendatabase
Communicatie met overledenen tijdens bijna-doodervaringen Titus Rivas 2011-03-24 artikelendatabase
Epifenomenalisme en psychogene causaliteit Titus Rivas 2011-03-19 artikelendatabase
Mental memory and the efficacy of the mind in general Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
Metasubjective Cognition Beyond the Brain Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
Waarnemingen van een onbewuste uittreding Titus Rivas 2011-03-31 artikelendatabase
Boekbespreking van The Animal Manifesto van Marc Bekoff Titus Rivas 2011-03-31 artikelendatabase
Kunnen vissen lijden? Titus Rivas 2011-03-31 artikelendatabase
Poltergeist: spontane uitbarstingen van psychokinese Titus Rivas 2011-03-31 artikelendatabase
Drop-in communicators: Geesten die toevallig 'binnen komen vallen´ Titus Rivas 2011-03-31 artikelendatabase
Why we cannot do away with everyday causality: an epistemological argument Titus Rivas 2011-09-10 artikelendatabase
Onderzoek naar de voorspellingen in ParaVisie voor het jaar 2009 Titus Rivas 2011-03-31 artikelendatabase
SPR-Lecture by Titus Rivas about the Interpretation of Reincarnation Type Cases Titus Rivas 2011-09-09 artikelendatabase
De olijke atheïst: Filosoferen over de waan van religie (recensie) Titus Rivas 2019-11-01 artikelendatabase
Vincent, Karim en Danny: De droom van God Titus Rivas 2012-06-24 artikelendatabase
Paragnostische uitspraken over vorige levens Titus Rivas 2011-03-31 artikelendatabase
Boekbespreking van The Atheist Afterlife van David Staume Titus Rivas 2011-03-31 artikelendatabase
Irreducible Mind (recensie) Titus Rivas 2011-03-31 artikelendatabase
Resonantie als universeel en verbindend principe (recensie) Titus Rivas 2011-05-09 artikelendatabase
De ongrijpbare Fred Schoonmaker Titus Rivas 2011-03-31 artikelendatabase
Drie minder bekende BDE's tijdens een vlak EEG met bevestiging Titus Rivas 2011-03-31 artikelendatabase
Twee boeken van Sylvia Lucia Titus Rivas 2011-05-09 artikelendatabase
De macht van mentale voorstellingen: invloed van de geest op het eigen lichaam Titus Rivas 2011-05-09 artikelendatabase
De instrumentele en inherente waarde van spel Titus Rivas 2011-03-31 artikelendatabase
Parapsychologische artikelen van drs Titus Rivas Titus Rivas 2011-04-28 artikelendatabase
Artikelen van Titus Rivas over dieren en dierethiek Titus Rivas 2011-04-29 artikelendatabase
Indeling Athanasia Stichting Athanasia 2012-07-19 artikelendatabase
De relatie tussen reïncarnatieherinneringen en BDE's Titus Rivas 2011-04-29 artikelendatabase
The question of animal awareness and the culture of science Titus Rivas 2012-05-24 artikelendatabase
Reïncarnatieherinneringen bij Nederlandse kinderen Titus Rivas 2011-05-02 artikelendatabase
Wordt vervolgd: Zelfbeschikking onder druk van Ton Vink (recensie) Titus Rivas 2011-05-01 artikelendatabase
Artikelen over sociale kwesties door Titus Rivas Titus Rivas 2011-05-01 artikelendatabase
Artikelen van T. Rivas over relaties e.d. Titus Rivas 2011-05-01 artikelendatabase
Review of A Philosophical Critique of Empirical Arguments for Survival Titus Rivas 2015-12-13 artikelendatabase
Lezing voor Naderend Vuur over geestverschijningen Titus Rivas 2011-05-02 artikelendatabase
Some comments on the REM state intrusion hypothesis for NDEs by Kevin Nelson Titus Rivas 2011-05-02 artikelendatabase
Spirituele ervaringen rond het sterfbed van iemand anders Titus Rivas 2011-05-02 artikelendatabase
Artikelen van Titus Rivas over zingeving, spiritualiteit en waarden Titus Rivas 2011-05-03 artikelendatabase
Why absolute agnosticism about a theistic god is incoherent Titus Rivas 2011-05-03 artikelendatabase
What if we find no evidence for a theistic creation? Titus Rivas 2011-05-03 artikelendatabase
Who made God? An invalid argument against theism Titus Rivas 2011-05-03 artikelendatabase
Artikelen van Titus Rivas over godsdienstfilosofie Titus Rivas 2011-05-03 artikelendatabase
The Bloodless Revolution (recensie) Titus Rivas 2011-05-03 artikelendatabase
Shake It! in de Vasim Titus Rivas 2011-05-15 artikelendatabase
Defending Animal Rights van Tom Regan (recensie) Titus Rivas 2011-05-03 artikelendatabase
Het dierloze gerecht:: Een vegetarische geschiedenis van Nederland Titus Rivas 2011-05-06 artikelendatabase
Voorschouw van toekomstige levens of waarneming van voorlopige tendensen? Titus Rivas 2011-05-04 artikelendatabase
Reïncarnatie is vaak de beste hypothese Titus Rivas 2011-05-04 artikelendatabase
The Reincarnation Case of S. Part 1 Titus Rivas 2012-05-24 artikelendatabase
De bijna-doodervaring van Annette Panhuis Titus Rivas 2011-05-04 artikelendatabase
Creaties van gene zijde Titus Rivas 2011-05-10 artikelendatabase
Een interessante mail over uitspraken als kind over een preëxistentie Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
Twee bijna-doodervaringen gemeld naar aanleiding van de man met het gebit Titus Rivas 2011-05-05 artikelendatabase
ARGUMENTS FOR THE CAUSAL EFFICACY OF MIND Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
Visistadvaita and Dvaita van B.N. Hebbar (recensie) Titus Rivas 2011-05-05 artikelendatabase
Verwarring bij het vraagstuk van geesten zonder lichaam Titus Rivas 2011-05-05 artikelendatabase
De toekomst zien: Maar hoe werkt dat eigenlijk? Titus Rivas 2011-05-05 artikelendatabase
Jezus als Goeroe (recensie) Titus Rivas 2011-05-05 artikelendatabase
Koersen op kwaliteit in de GGz (recensie) Titus Rivas 2011-05-05 artikelendatabase
Drs. Titus Rivas over psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg Titus Rivas 2011-05-19 artikelendatabase
Meditatie: invloed in de bovenkamer Titus Rivas 2011-05-07 artikelendatabase
Teruggekeerd bij dezelfde familie Titus Rivas 2011-05-05 artikelendatabase
Doden dieren alleen om te overleven? Titus Rivas 2011-05-06 artikelendatabase
Bloemen zijn rood: beperkende mores in het onderwijs hinderen ontwikkeling Titus Rivas 2011-05-06 artikelendatabase
Wat hebben bijna-doodervaringen ons te vertellen? Titus Rivas 2011-05-07 artikelendatabase
Herinneringen rond de eigen geboorte en wat daaraan voorafging Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
Wetenschappelijk bewijsmateriaal voor 'bovennatuurlijke' wezens Titus Rivas 2011-05-07 artikelendatabase
Alles is bezield: de opkomst van het panpsychisme Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
Kijk 's nuchter naar een spook Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
Matter and Sense by Howard Robinson (recensie) Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
The End of Materialism van Charles T. Tart (boekbespreking) Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
De tweede helft: Hoe een bijna-doodervaring levens verandert (recensie) Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
Bespreking van Memories of the Afterlife van Michael Newton Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
We lived in heaven van Sarah Hinze (recensie) Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
Recensie van The Handbook of Near-Death Experiences Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
The Audible Life Stream van Alistair Conwell (recensie) Titus Rivas 2011-05-12 artikelendatabase
Ontmoetingen in het hiernamaals van Dianne Arcangel (recensie) Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
Nahtoderfahrungen van Günter Ewald Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
Evidence of the Afterlife van Jeffrey Long (recensie) Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
Ontdekkingsreis naar reïncarnatieherinneringen Titus Rivas 2011-05-20 artikelendatabase
Pappa en mamma! Waarom hebben jullie mij teruggehaald? Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
Door de nacht: Praktisch doe-boek voor uittredingen van Sten Oomen Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
Persoonlijke evolutie Stichting Athanasia 2012-08-01 artikelendatabase
The Hidden Oracle of India: The Mystery of India Naadi Palm Leaf Readers Titus Rivas 2011-05-08 artikelendatabase
Aankondiging van een bijna-doodervaring door een geestverschijning Titus Rivas 2011-06-08 artikelendatabase
Nog meer bewijsmateriaal voor reïncarnatie Titus Rivas 2011-05-09 artikelendatabase
Bewustzijn en zelf Titus Rivas 2011-05-09 artikelendatabase
Tussen orenmaffia en somatisch reductionisme Titus Rivas 2011-05-09 artikelendatabase
Overledenen die betrokken blijven bij nabestaanden Titus Rivas 2011-05-09 artikelendatabase
Buitenzintuiglijke waarneming: wat is dat voor iets? Titus Rivas 2011-05-09 artikelendatabase
Herinneringen aan een geestelijk bestaan voor de conceptie Titus Rivas 2011-05-11 artikelendatabase
Fouten maken is menselijk, ook voor paranormale hulpverleners Titus Rivas 2011-05-12 artikelendatabase
Buitenlichamelijke ervaringen: meer dan bijzondere dromen Titus Rivas 2011-05-12 artikelendatabase
Exploring the eternal soul (boekbespreking) Titus Rivas 2011-05-12 artikelendatabase
Heeft het aardse leven zin? Titus Rivas 2011-05-12 artikelendatabase
De bijna-doodervaring van Huriye Kacar Titus Rivas 2011-05-12 artikelendatabase
De bijzondere ervaringen van Dikky van der Weide-Boekholt Titus Rivas 2011-05-12 artikelendatabase
Bijbelse vrouwen Titus Rivas 2011-05-15 artikelendatabase
Herinneringen van jonge kinderen aan een vorig leven op aarde Titus Rivas 2011-05-17 artikelendatabase
Terminale luciditeit Titus Rivas 2011-05-12 artikelendatabase
Geheimen van de vlinder van Allison DuBois (boekbespreking) Titus Rivas 2011-05-17 artikelendatabase
Filosoferen over Eindeloos Bewustzijn (boekbespreking) Titus Rivas 2011-05-17 artikelendatabase
Practicing Conscious Living and Dying (recensie) Titus Rivas 2011-05-17 artikelendatabase
On Life after Death van Elisabeth Kübler-Ross (bespreking) Titus Rivas 2011-05-19 artikelendatabase
Spirituele visies op het kwaad Titus Rivas 2011-05-19 artikelendatabase
Culturele artikelen en recensies van Titus Rivas Titus Rivas 2011-05-19 artikelendatabase
Is Super-Psi een aannemelijk alternatief voor voortbestaan? Titus Rivas 2011-05-19 artikelendatabase
De aarde is 'slechts' een leerschool (recensie) Titus Rivas 2011-05-20 artikelendatabase
The Blackwell Companion to Consciousness Titus Rivas 2011-05-20 artikelendatabase
Uitspraken van dr. Hiroyoshi Takata over de casus van Al Sullivan Titus Rivas 2011-05-20 artikelendatabase
Herinneringen rond de eigen geboorte en wat daaraan voorafging Titus Rivas 2011-05-20 artikelendatabase
Jeroen Vanheste: Humanisme en het avondland (recensie) Titus Rivas 2011-05-20 artikelendatabase
Living on purpose: Meaning, intention and value (recensie) Titus Rivas 2011-05-21 artikelendatabase
De uittreding van Anita van der V. Titus Rivas 2015-06-12 artikelendatabase
Heimwee naar de Pinkstertuin Titus Rivas 2015-06-12 artikelendatabase
Boekbespreking van Animal Rights Without Liberation (Cochrane) Titus Rivas 2015-06-12 artikelendatabase
Fundamentalistische nabij-de-doodervaringen Titus Rivas 2016-04-24 artikelendatabase
There can be no rational argument against rational argumentation Titus Rivas 2011-05-22 artikelendatabase
Psychologische artikelen van drs. Titus Rivas Titus Rivas 2011-05-23 artikelendatabase
Geschriften van drs. Titus Rivas Titus Rivas 2011-05-23 artikelendatabase
The Blackwell Guide to the Philosophy of Religion (recensie) Titus Rivas 2011-05-23 artikelendatabase
Waar komen we vandaan? Over een geestelijk voorbestaan Titus Rivas 2011-05-22 artikelendatabase
De verdwijning van immorele beroepen Titus Rivas 2011-07-23 artikelendatabase
Agnostic epiphenomenalism?: Response to a comment Titus Rivas 2011-07-26 artikelendatabase
Animals and the Afterlife by Kim Sheridan (Review) Titus Rivas 2011-07-27 artikelendatabase
Review of The Lost Secret of Death by Peter Novak Titus Rivas 2011-08-01 artikelendatabase
Respect voor het individuele dier Titus Rivas 2011-08-02 artikelendatabase
Biological and personal evolution Titus Rivas 2011-08-04 artikelendatabase
The Blackwell Guide to the Philosophy of Mind (Review) Titus Rivas 2011-08-05 artikelendatabase
Boekbespreking van Stan Michielsens van Van en naar het Licht van Rivas & Dirven Titus Rivas 2011-08-06 artikelendatabase
De kerk loslaten (recensie) Titus Rivas 2011-08-06 artikelendatabase
The logical necessity of the survival of personal memory after bodily death Titus Rivas 2011-08-07 artikelendatabase
God and Philosophy by Antony Flew (book review) Titus Rivas 2011-08-07 artikelendatabase
Review of Beyond Chance and Necessity by Lorna Green Titus Rivas 2011-08-08 artikelendatabase
Cosmic Cradle: Souls Waiting in the Wings for Birth (Review) Titus Rivas 2011-08-09 artikelendatabase
Eufemismen Titus Rivas 2011-08-10 artikelendatabase
Searching for Eternity (Review) Titus Rivas 2011-08-10 artikelendatabase
Spontane herinneringen aan vorige levens bij volwassenen Titus Rivas 2011-10-11 artikelendatabase
Diergebruik als traditie Titus Rivas 2011-08-11 artikelendatabase
Is de Holocaust een bruikbaar model voor de uitbuiting van dieren Titus Rivas 2011-08-11 artikelendatabase
Terug naar de natuur?! Veganisme is buitengewoon natuurlijk Titus Rivas 2011-08-12 artikelendatabase
Nederlandse Bijna-Doodervaringen Titus Rivas 2011-08-13 artikelendatabase
Stemmen horen: boodschappen buiten de normale zintuigen om Titus Rivas 2011-08-16 artikelendatabase
Book Review of The Spiritual Brain by Beauregard and O'Leary Titus Rivas 2011-08-16 artikelendatabase
Ineke Koedam: In het licht van sterven (boekbespreking) Titus Rivas 2015-04-11 artikelendatabase
Moraal en moralisme Titus Rivas 2011-08-16 artikelendatabase
Dierenleed en Landbouw Titus Rivas 2011-08-16 artikelendatabase
Mensen eerst ?! Titus Rivas 2011-08-16 artikelendatabase
Xenotransplantation Titus Rivas 2011-08-18 artikelendatabase
Vegetariërs als 'foute' mensen Titus Rivas 2011-08-20 artikelendatabase
Book Review of God The Failed Hypothesis Titus Rivas 2011-08-21 artikelendatabase
Book Review of Visistadvaita and Dvaita Titus Rivas 2011-08-21 artikelendatabase
THE SICKBED VISION OF MRS NESKA ONG A KWIEN Titus Rivas 2011-09-09 artikelendatabase
A telepathic experience surrounding the death of a grandmother Titus Rivas 2011-09-09 artikelendatabase
The doctrine of a closed physical universe Titus Rivas 2011-09-10 artikelendatabase
Why we cannot be mere elements of a divine dream Titus Rivas 2011-09-10 artikelendatabase
Neuropsychology and personalist dualism: a few remarks Titus Rivas 2011-09-10 artikelendatabase
The Causally Efficacious Psyche Titus Rivas 2011-09-11 artikelendatabase
Exit Epiphenomenalism: The Demolition of a Refuge Titus Rivas 2011-09-11 artikelendatabase
External Qualities and Neurological Computation in Perception Titus Rivas 2011-09-11 artikelendatabase
KANT, RATIONAL PSYCHOLOGY AND THE IDENTITY THEORY Titus Rivas 2011-09-11 artikelendatabase
A Letter about Dilley's Theory of Clairvoyance Titus Rivas 2011-09-11 artikelendatabase
A Letter about Dilley's Theory of Telepathy Titus Rivas 2011-09-11 artikelendatabase
Libertarian Socialist Spirituality Titus Rivas 2011-09-12 artikelendatabase
Rebirth and Personal Identity Titus Rivas 2011-09-12 artikelendatabase
Veganisme als miskenning van de belangen van planten Titus Rivas 2011-09-13 artikelendatabase
Vegetarisme in het Oosten: Het kind in het badwater Titus Rivas 2011-09-13 artikelendatabase
Why Veganism Is Not Natural, but Excellent Titus Rivas 2011-09-13 artikelendatabase
De loochening van bewustzijn bij diere Titus Rivas 2011-09-13 artikelendatabase
Veganisme en huisdieren: een pijnlijk dilemma Titus Rivas 2011-09-13 artikelendatabase
Oskar Schindler als bontfokker Titus Rivas 2011-09-13 artikelendatabase
Theosofie en dierethiek Titus Rivas 2011-09-13 artikelendatabase
De mythe van de farizeïsche veganist Titus Rivas 2011-09-14 artikelendatabase
A contemporary extinction hypothesis: Mortal minds by Gerald Woerlee Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
Misleidende Skepsis over Bijna-Dood Ervaringen Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
Consciousness During Clinical Death and After Irreversible Brain Death Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
No strict parallelism between mind and matter Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
Desarrollando nuevas ideas en los estudios de sobrevivencia Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
Reincarnation and Pre-existence Memories among young European children Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
The Life Beyond (Rawat & Rivas) Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
The logical necessity of the survival of personal memory after bodily death Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
The Survivalist Interpretation of Recent Studies Into the Near-Death Experie Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
The Use of Analogous Reasoning for Assessing Discomfort in Laboratory Animals Titus Rivas 2012-04-13 artikelendatabase
ALFRED PEACOCK? REINCARNATION FANTASIES ABOUT THE TITANIC Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
Utterances about rebirth among four young children from the Netherlands Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
Lezing voor Naderend Vuur over Spiritualiteit, Vrijheid en Engagement Titus Rivas 2011-09-19 artikelendatabase
Bijna-doodervaringen bij twee jonge kinderen met bevestigde ESP Titus Rivas 2011-09-22 artikelendatabase
Edele dieren en speciësisme Titus Rivas 2011-09-24 artikelendatabase
SIX CASES OF THE REINCARNATION TYPE IN THE NETHERLANDS Titus Rivas 2011-10-08 artikelendatabase
Parapsychologisch onderzoek van Stichting Athanasia Titus Rivas 2011-10-25 artikelendatabase
Ervaringen met uitkerende instanties Titus Rivas 2011-10-31 artikelendatabase
Reincarnation research: In search of the most parsimonious sufficient hypothesis Titus Rivas 2011-10-31 artikelendatabase
De gematigde, tolerante islam bestaat Titus Rivas 2011-11-07 artikelendatabase
Boekbespreking van Reïncarnatie? Essay over de veranderende aard van de kennis Titus Rivas 2011-11-26 artikelendatabase
Kijk ik ben er nog (recensie) Titus Rivas 2011-11-28 artikelendatabase
Het subtiele lichaam: een encyclopedie van de energetische anatomie (recensie) Titus Rivas 2011-11-26 artikelendatabase
Het kleine Bijna-bij-de-dood boekje (recensie) Titus Rivas 2011-11-28 artikelendatabase
Science and the Near-Death Experience (Recensie) Titus Rivas 2011-11-28 artikelendatabase
Dieren en geestverschijningen Titus Rivas 2011-11-28 artikelendatabase
Wat is er 'extreem' aan veganisme? Titus Rivas 2012-01-24 artikelendatabase
Geen nadere informatie over de identiteit van de Man met het Gebit Titus Rivas 2012-01-25 artikelendatabase
Preëxistentieherinneringen van een hoogopgeleide Slavische vrouw Titus Rivas 2012-01-25 artikelendatabase
There is Life After Death van Roy Abraham Varghese (recensie) Titus Rivas 2012-01-25 artikelendatabase
Ik was ooit piloot van Bruce en Andrea Leininger (recensie) Titus Rivas 2012-01-26 artikelendatabase
From Neurons to Self-Consciousness van Bernard Korzeniewski (boekbespreking) Titus Rivas 2012-01-26 artikelendatabase
Het is GOED geweest van Trees Verduyn (bespreking) Titus Rivas 2012-01-26 artikelendatabase
Mensen met een psychokinetische gave Titus Rivas 2012-01-27 artikelendatabase
Compassie als universele waarde Titus Rivas 2012-01-25 artikelendatabase
Xenoglossie Titus Rivas 2012-01-27 artikelendatabase
Warum wir keine Tiere essen (recensie) Titus Rivas 2012-01-27 artikelendatabase
Kwantitatief bewijsmateriaal voor psychokinese Titus Rivas 2012-03-25 artikelendatabase
Koos Neuvel: Tussen de oren: Hoe het lichaam de geest krijgt (bespreking) Titus Rivas 2012-03-25 artikelendatabase
De (bijna-)dood ontrafeld?? Titus Rivas 2012-03-25 artikelendatabase
Twee ervaringen met terminale luciditeit Titus Rivas 2012-03-25 artikelendatabase
Doorschijnende gedaante bij perimortale ervaring Titus Rivas 2012-03-25 artikelendatabase
Yo vi la luz. Experiencias cercanas a la muerte en España (bespreking) Titus Rivas 2012-03-25 artikelendatabase
Believing Bullshit van Stephen Law Titus Rivas 2012-03-25 artikelendatabase
The Denial of Consciousness in Non-Human Animals Titus Rivas 2012-04-13 artikelendatabase
Does Consciousness Exist in Animals? Titus Rivas 2012-04-13 artikelendatabase
Hebben dieren veel te vertellen? Titus Rivas 2012-04-13 artikelendatabase
The Reincarnation Case of S. Part 2 Titus Rivas 2012-05-24 artikelendatabase
Algemene artikelen over parapsychologie Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Aankondigingservaringen Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over bezetenheid Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over buitenlichamelijke ervaringen Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over bijna-doodervaringen oftwel nabij-de-doodervaringen Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over contact met overledenen Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over dieren en parapsychologie Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over engelen en hogere wezens Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over ESP (Extra-Sensory Perception) Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over fijnstoffelijkheid Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over hersenen en parapsychologie Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Kinderen die aura's zien Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over kinderen en paranormale ervaringen Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over paranormale gaven Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over persoonlijke evolutie Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over preëxistentie Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over psychokinese Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over psychologie en parapsychologie Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over reïncarnatie Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over skepsis Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over spiritualiteit en parapsychologie Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Diverse opvattingen van wetenschap en de status van parapsychologisch veldwerk Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over sterfbedvisioenen en andere perimortale ervaringen Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over terminale luciditeit Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Parapsychologische artikelen over een voortbestaan na de dood Titus Rivas 2012-05-25 artikelendatabase
Artikelen over dierethiek en veganisme Titus Rivas 2012-05-26 artikelendatabase
Artikelen over een dierlijke geest en dierlijk bewustzijn Titus Rivas 2012-05-26 artikelendatabase
Artikelen over weerstand tegen veranderingen ten gunste van dieren Titus Rivas 2012-05-26 artikelendatabase
Interactie tussen geest en werkelijkheid Stichting Athanasia 2012-08-01 artikelendatabase
Synchroniciteit en zinvol toeval Stichting Athanasia 2012-08-01 artikelendatabase
Filosofie van de fysieke werkelijkheid Stichting Athanasia 2012-08-01 artikelendatabase
Filosofie van het leve Stichting Athanasia 2012-08-01 artikelendatabase
Waardeleer Stichting Athanasia 2012-08-01 artikelendatabase
Zin van het leven Stichting Athanasia 2012-08-01 artikelendatabase
Dreams about previous lives Titus Rivas 2012-08-03 artikelendatabase
Papers in English about animals and animal ethics by Titus Rivas Titus Rivas 2012-08-04 artikelendatabase
Writings in English by Titus Rivas Titus Rivas 2012-08-05 artikelendatabase
Metasubjectieve cognitie en de hersenen Titus Rivas 2017-08-26 artikelendatabase
Elephants on the Edge (recensie) Titus Rivas 2012-08-07 artikelendatabase
Mijn vader lijkt op Barbapapa (recensie) Titus Rivas 2012-08-10 artikelendatabase
De vertrapte haarclip Titus Rivas 2016-05-03 artikelendatabase
De bijna-doodervaring van Ruby Graupera-Cassimiro Titus Rivas 2016-05-04 artikelendatabase
Een casus uit Human Personality van F.W.H. Myers Titus Rivas 2016-05-05 artikelendatabase
De transculturele 'excursie' van Jan de Wit Titus Rivas 2012-09-16 artikelendatabase
Memories of the Light van Toni Maguire (recensie) Titus Rivas 2012-10-11 artikelendatabase
Parapsychologische aanwijzingen voor daadwerkelijke uittredingen Titus Rivas 2012-10-28 artikelendatabase
Buitenlichamelijke ervaringen tijdens een kunstmatige hartstilstand? Titus Rivas 2012-11-02 artikelendatabase
Lichamelijke onsterfelijkheid Titus Rivas 2012-12-22 artikelendatabase
Zoopolis (recensie) Titus Rivas 2013-01-01 artikelendatabase
Humanisme, zinvol leven en nooit meer 'ouder worden' van Peter Derkx (recensie) Titus Rivas 2013-02-02 artikelendatabase
Geestverschijningen vlak na iemands overlijden Titus Rivas 2013-02-02 artikelendatabase
Dieren en hun leefomgeving: Verrijking, welzijn en ethiek Titus Rivas 2013-03-23 artikelendatabase
De onherleidbare geest Titus Rivas 2013-04-02 artikelendatabase
Immortal Remains en First Person Plural van Stephen E. Braude (recensie) Titus Rivas 2013-04-04 artikelendatabase
De hype van ‘The Secret’ voorbij Titus Rivas 2013-04-10 artikelendatabase
De rijk geschakeerde Indiase wijsbegeerte Titus Rivas 2013-04-09 artikelendatabase
Ik moest doodgaan om mezelf te genezen van Anita Moorjani (recensie) Titus Rivas 2013-04-08 artikelendatabase
Ook dieren hebben een ziel van Jenny Smedley (bespreking) Titus Rivas 2013-04-08 artikelendatabase
Is er een logisch verband tussen liefde voor dieren en veganisme? Titus Rivas 2013-04-07 artikelendatabase
Telepathie tussen familieleden: een kwestie van verwantschap Titus Rivas 2013-04-10 artikelendatabase
Niet elke inzinking leidt tot dieper inzicht Titus Rivas 2013-04-11 artikelendatabase
Volwassene op zoek naar vorig leven Titus Rivas 2013-04-11 artikelendatabase
‘Toevallig’ teruggevonden voorwerpen Titus Rivas 2013-04-11 artikelendatabase
Over het hoofd zien wat je niet verwacht Titus Rivas 2013-04-11 artikelendatabase
The Last Laugh van Raymond Moody (recensie) Titus Rivas 2013-04-13 artikelendatabase
The Afterlife Unveiled van Stafford Betty (boekbespreking) Titus Rivas 2013-04-14 artikelendatabase
Dispirited van David Webster (bespreking) Titus Rivas 2013-04-14 artikelendatabase
The Application of Impossible Things van Natalie Sudman (recensie) Titus Rivas 2013-04-14 artikelendatabase
Wenn die Dunkelheit ein Ende findet van Michael Nahm (recensie) Titus Rivas 2013-04-14 artikelendatabase
Wilde beesten in de filosofische woestijn (recensie) Titus Rivas 2013-04-14 artikelendatabase
De jongen die in de hemel was Titus Rivas 2013-04-14 artikelendatabase
Brain Wars van Mario Beauregard (boekbespreking) Titus Rivas 2013-04-14 artikelendatabase
De ontluistering van Melvin Morse Titus Rivas 2013-04-14 artikelendatabase
Steven Laureys en BDE's als bewijsmateriaal tegen het materialisme Titus Rivas 2015-04-16 artikelendatabase
Relatos verídicos van Manuel Domingos et al. (recensie) Titus Rivas 2013-04-14 artikelendatabase
De BDE van Sandra do Nascimento Titus Rivas 2013-04-14 artikelendatabase
Religion is something beyond simply a system of supernatural belief (Interview) Titus Rivas 2013-04-17 artikelendatabase
Het lichaam-geest dualisme is niet achterhaald Titus Rivas 2013-04-17 artikelendatabase
Het Zelf en de realiteit van de geest Titus Rivas 2013-04-17 artikelendatabase
De patiënt van Lloyd Rudy Titus Rivas 2013-04-30 artikelendatabase
Preëxistentie-herinneringen van Nora Titus Rivas 2013-04-30 artikelendatabase
Bewust van bewustzijn: Een reactie op Ronald Lemmen Titus Rivas 2013-05-01 artikelendatabase
Bezeten door een vreemde geest Titus Rivas 2013-05-01 artikelendatabase
Kern van de lezing van Gerritsma en Rivas op Open Dag van Stichting Weerklank Titus Rivas 2013-05-06 artikelendatabase
Memories of the Light by Toni Maguire (review) Titus Rivas 2013-06-05 artikelendatabase
Sexual Intolerance Titus Rivas 2013-06-17 artikelendatabase
Belaagd door demonen Titus Rivas 2013-07-11 artikelendatabase
Erasing Death van Sam Parnia (recensie) Titus Rivas 2013-07-19 artikelendatabase
Starting Science from God by Ian Thompson (Book Review) Titus Rivas 2013-07-19 artikelendatabase
Boekbespreking van Starting Science from God van Ian J. Thompson Titus Rivas 2013-07-21 artikelendatabase
The Last Frontier van Julia Assante (recensie) Titus Rivas 2013-07-26 artikelendatabase
Three problems with panpsychism Titus Rivas 2013-07-31 artikelendatabase
Unlikely Friendships van Jennifer S. Holland (recensie) Titus Rivas 2013-08-09 artikelendatabase
De (bijna-)dood ontrafeld in het licht van de Fibonacci-code (recensie) Titus Rivas 2013-10-02 artikelendatabase
Recensie van de tweede druk van Cosmic Cradle van Elizabeth en Neil Carman Titus Rivas 2013-10-28 artikelendatabase
Review of Cosmic Cradle (Second Edition) Titus Rivas 2013-10-28 artikelendatabase
Krachtvoer: Waarom Klaas geen vlees eet (recensie) Titus Rivas 2013-11-04 artikelendatabase
Parapsychologische aspecten bij bijna-doodervaringen Titus Rivas 2013-11-09 artikelendatabase
Waar blijft de ziel? van Bert Keizer (recensie) Titus Rivas 2013-11-10 artikelendatabase
The Science Delusion van Rupert Sheldrake (recensie) Titus Rivas 2013-11-10 artikelendatabase
Exploring Frontiers of the Mind-Brain Relationship (recensie) Titus Rivas 2013-11-10 artikelendatabase
A Rat Is a Pig Is a Dog Is a Boy van Wesley J. Smith (recensie) Titus Rivas 2013-11-11 artikelendatabase
Bijna-doodervaringen en levensbeschouwing Titus Rivas 2013-11-24 artikelendatabase
De doos met erfstukken Titus Rivas 2013-11-24 artikelendatabase
Dreamer van Andrew Paquette (recensie) Titus Rivas 2013-11-24 artikelendatabase
Iceman Wim Hof, een hedendaagse fakir uit Nederland, evenaart tummo-beoefenaars Titus Rivas 2014-02-13 artikelendatabase
De functie van de hersenen voor de geest Titus Rivas 2014-04-08 artikelendatabase
Een belangrijke casus uit Erasing Death van Sam Parnia Titus Rivas 2014-04-09 artikelendatabase
Death and Consciousness van David H. Lund (recensie) Titus Rivas 2014-04-09 artikelendatabase
Recensies van boeken over reïncarnatie Titus Rivas 2014-05-30 artikelendatabase
Psychologische artikelen van Titus Rivas Titus Rivas 2014-06-08 artikelendatabase
Algemene artikelen van Titus Rivas over psychologie Titus Rivas 2014-06-08 artikelendatabase
Interview with afterlife researcher and philosopher Titus Rivas (Part 1) Titus Rivas 2014-07-07 artikelendatabase
Interview with afterlife researcher and philosopher Titus Rivas (Part 2) Titus Rivas 2014-07-07 artikelendatabase
Bij de beesten af: Over dierenrecht en onrecht (recensie) Titus Rivas 2018-02-08
Is noetic monism tenable? Titus Rivas 2017-11-19 artikelendatabase
Comments on a Response by Michael Sudduth Titus Rivas 2016-01-12 artikelendatabase
A few examples of other errors in Sudduth's recent book Titus Rivas 2016-01-16 artikelendatabase
Recensie van boek van Michael Sudduth Titus Rivas 2016-01-17 artikelendatabase
Gestoorde psychiatrie op zoek naar genezing Titus Rivas 2016-04-24 artikelendatabase
Miguel Angel Pertierra, een Spaanse NDE-onderzoeker Titus Rivas 2016-04-24 artikelendatabase
Jagen is sport noch spel Titus Rivas 2016-04-24 artikelendatabase
Filosofische achtergronden van theoretische verschillen Titus Rivas 2019-09-07 artikelendatabase
Subjectieve ervaringen als probleem voor het materialistische wereldbeeld Titus Rivas 2016-04-28 artikelendatabase
De Lijkwade van Turijn: wonder of kunstwerk? Titus Rivas 2016-04-28 artikelendatabase
Reïncarnatie op andere planeten Titus Rivas 2016-04-28 artikelendatabase
Empathie en bijna-doodervaringen Titus Rivas 2016-04-28 artikelendatabase
Een intersubjectieve geestelijke wereld Titus Rivas 2016-04-28 artikelendatabase
Het hoofd van Ganesha: olifanten als intelligente en spirituele wezens Titus Rivas 2016-04-28 artikelendatabase
Fine-tuning en materialisme Titus Rivas 2016-04-28 artikelendatabase
Kruiscorrespondenties: puzzels van gene zijde? Titus Rivas 2016-04-28 artikelendatabase
Onvoorwaardelijke liefde Titus Rivas 2016-04-28 artikelendatabase
Das Unsterblichkeitsproblem (Recensie) Titus Rivas 2016-04-29 artikelendatabase
Correspondentie met Karl Greene over Pam Reynolds Titus Rivas 2016-04-29 artikelendatabase
De hand op de spiegel van Janis Heaphy Durham (recensie) Titus Rivas 2016-04-29 artikelendatabase
Er is meer (recensie) Titus Rivas 2016-04-29 artikelendatabase
De Marrense kerkmoord van Sylvia Lucia Titus Rivas 2016-04-29 artikelendatabase
Poltergeist: A Classic Study in Destructive Haunting (recensie) Titus Rivas 2016-04-29 artikelendatabase
Gesol met dieren Titus Rivas 2016-04-29 artikelendatabase
Animal Wise van Virginia Morell Titus Rivas 2016-04-29 artikelendatabase
Leven op herhaling (recensie) Titus Rivas 2016-04-29 artikelendatabase
De paranormale nabij-de-doodervaring van Kristle Merzlock Titus Rivas 2016-04-29 artikelendatabase
Correcte waarnemingen tijdens de NDE van Jan Price Titus Rivas 2016-04-29 artikelendatabase
The Wisdom of Near-Death Experiences (recensie) Titus Rivas 2016-04-29 artikelendatabase
Illusory Souls van Gerald Woerlee (recensie) Titus Rivas 2016-04-29 artikelendatabase
Illusory Souls by Gerald Woerlee (Book review) Titus Rivas 2016-04-29 artikelendatabase
Nieuw onderzoek naar mediums: Bewijs geleverd? Titus Rivas 2016-04-30 artikelendatabase
Sterfbedvisioen en aankondiging van overlijden Titus Rivas 2016-04-30 artikelendatabase
Enkele opmerkingen over “Occam's Chainsaw” Titus Rivas 2016-04-30 artikelendatabase
Near-Death Experiences: The Rest of the Story (Recensie) Titus Rivas 2016-04-30 artikelendatabase
The Case for Polytheism van Steve Dillon (Recensie) Titus Rivas 2016-04-30 artikelendatabase
Out-of-Body and Near-Death Experiences (Recensie) Titus Rivas 2016-04-30 artikelendatabase
The New Intuitionism (Recensie) Titus Rivas 2016-04-30 artikelendatabase
Begrijp me niet verkeerd! van Ronnie de Winter (Recensie) Titus Rivas 2016-04-30 artikelendatabase
De scheppende kracht van de reünie (Recensie) Titus Rivas 2016-04-30 artikelendatabase
Het belang van neurologisch onderzoek voor BDE's tijdens een hartstilstand Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
De reïncarnatieherinneringen van Edward Austrian Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
The Bodhisattva's Brain (Recensie) Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
Zielsgesprekken (Recensie) Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
Het evangelie van het kwaad (Recensie) Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
Welkomveld van Geert-Jan Balvert (Recensie) Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
Helder Weten Helder Zijn (Recensie) Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
En hij gaf mij adelaarsvleugels (Recensie) Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
All is One van Joop van Montfoort (Recensie) Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
Persons, Souls, and Death van David H. Lund (Recensie) Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
Light Changes van Annekatrin Puhle (Recensie) Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
The Eager Dead: A Study in Haunting (Recensie) Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
Psychisch of paranormaal? van Roelof Tichelaar Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
Geestelijke ontwikkeling door middel van het aardse leven Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
Quantum Enigma (Recensie) Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
Why Science Is Wrong…About Almost Everything (Boekbespreking) Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
Stop Worrying! There Probably Is An Afterlife (Recensie) Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
Een kritische vraag van een psychologiestudent Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
Doet u het daarvoor, mevrouw? (Recensie) Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
The Nature of Mind van Douglas M. Stokes (Recensie) Titus Rivas 2016-05-04 artikelendatabase
Meisje van 3: Een vorig leven in Afrika? Titus Rivas 2016-05-04 artikelendatabase
Memories of Heaven van Dyer en Garnes (Recensie) Titus Rivas 2016-05-04 artikelendatabase
Gebeurtenissen die elkaar weerspiegelen: Serialiteit Titus Rivas 2016-05-01 artikelendatabase
Een patiënt van Laurin Bellg Titus Rivas 2016-05-05 artikelendatabase
Duitse BDE met paranormale aspecten Titus Rivas 2016-05-05 artikelendatabase
Human Personality and Its Survival of Bodily Death (Recensie) Titus Rivas 2016-05-05 artikelendatabase
Geestelijk leven vóór de conceptie: Kinderen herinneren zich Titus Rivas 2016-05-07 artikelendatabase
The Soul Fallacy van Julien Musolino (Recensie) Titus Rivas 2016-05-07 artikelendatabase
Reïncarnatie en Psychical Research Titus Rivas 2016-05-08 artikelendatabase
Wonderbaarlijke paranormale genezingen Titus Rivas 2016-05-09 artikelendatabase
Spontane ervaringen rond het moment van overlijden Titus Rivas 2016-05-09 artikelendatabase
Cogito Plus Noetic Monism Leads to Solipsism Titus Rivas 2016-06-10 artikelendatabase
Intolerant agnosticisme Titus Rivas 2016-08-21 artikelendatabase
Is Super-Psi Really a Suitable Alternative Explanation for All Survival Data? Titus Rivas 2016-10-14 artikelendatabase
Reïncarnatie en tijd Titus Rivas 2016-07-26 artikelendatabase
Why materialists do not have a point Titus Rivas 2016-10-26 artikelendatabase
Signs of Reincarnation by James Matlock (Book Review) Titus Rivas 2019-11-25 artikelendatabase
Het uitblijven van hersenletsel na NDE's gedurende een langdurige hartstilstand Titus Rivas 2017-04-08 artikelendatabase
Brein en bewustzijn: hoe mysterieus is het verband ertussen? Titus Rivas 2017-06-07 artikelendatabase
Waarom materialisten géén punt hebben Titus Rivas 2017-06-07 artikelendatabase
Geh' zurück in eine Zeit von Dieter Hassler (Besprechung) Titus Rivas 2017-08-27 artikelendatabase
Geh' zurück in eine Zeit van Dieter Hassler (recensie) Titus Rivas 2017-08-27 artikelendatabase
Verwarring tussen integriteit en politieke correctheid Titus Rivas 2017-09-16 artikelendatabase
Weet wie je eet van Stijn Bruers (recensie) Titus Rivas 2018-03-02 artikelendatabase
Een opvallend misverstand rond rationaliteit Titus Rivas 2017-10-23 artikelendatabase
Babies Are Cosmic: Signs of Their Secret Intelligence (Review) Titus Rivas 2019-12-06 artikelendatabase
Morele verontwaardiging misbruikt voor reactionaire maatregelen Titus Rivas 2018-03-05 artikelendatabase
Humanisme staat haaks op etnocentrisch relativisme Titus Rivas 2018-03-04 artikelendatabase
Seksuele vrijheid en morele grenzen Titus Rivas 2018-03-05 artikelendatabase
Veganisten zijn toch afhankelijk van het doden van dieren? Titus Rivas 2018-03-06 artikelendatabase
Onnodige onrust rond een verkennend onderzoek Titus Rivas 2018-03-24 artikelendatabase
#MeToo: over seks, macht en verandering (recensie) Titus Rivas 2018-05-21 artikelendatabase
Memories of Heaven van Sarah Hinze (recensie) Titus Rivas 2019-04-17 artikelendatabase
Aspectos paranormales de la preexistencia. Recuerdos en niños pequeños Titus Rivas 2020-08-18 artikelendatabase
Veganism of Color (Online recensie) Titus Rivas 2020-10-10 artikelendatabase